Da li imate strah od napuštanja?

Postoje ljudi koji će imati afere zbog sopstvenog straha od napuštanja. To možda vama nema smisla, ali evo i kratkog objašnjenja – oni imaju tako dubok strah od napuštanja u trenutnoj vezi da održavaju istovremeno još jednu vezu, kako bi imali rezervu u slučaju da se nešto desi sa trenutnim brakom ili vezom.

U daljem tekstu, pogledaćemo malo dublje u uzroke i posledice tog straha i načine kako da se isti prevaziđe, a sve u cilju da bi mogli da imate zdrave veze ponovo.

 

Šta je strah od napuštanja

 

Bustle.com ispitao je istraživanje na temu straha od napuštanja i nevernosti i utvrdili su sledeće:

Ljudi sa problemima koji se tiču napuštanja i manjeg samopouzdanja, verovatnije je da će varati.

To očigledno nije zdrav način nošenja sa strahom od napuštanja. Povređuje osobu koja je prevarena i takođe je mentalno mučenje za osobu koja pokušava da upravlja i održi ove veze. Oni stavljaju njihov odnos u pitanje, živeći laž i očigledno se ne suočavaju sa sopstvenim strahom od napuštanja na zdrav način.

 

Znaci straha od napuštanja

 

Ljudi sa strahom od napuštanja mogu ispoljavati različita ponašanja. Mnoga od tih ponašanja su destruktivna za vezu, pa strah od napuštanja treba da se prepozna i odgovarajuće rešava, zarad dobra odnosa i obe individue uključene u vezu.

Ispod su neki znaci da osoba možda ima strah od napuštanja:

 • Oseća ljubomoru često.
 • Uočavaju osobe suprotnog pola kao pretnju svom odnosu.
 • Daje previše ili ide u veze.
 • Ima misli o tome da ih partner ili supružnik napušta.
 • Zahteva nerealističnu količinu vremena sa svojom značajnom polovinom.
 • Ima poteškoće da u potpunosti veruje svom partneru ili supružniku.
 • Uočava mane u svom supružniku ili partneru pre nego vrline (to služi da bi se osoba udaljila ili da ne bi uspela da im u potpunosti veruje).
 • Teško im je da budu sami ukoliko se veza završi. Uvek traže sledeću vezu ili značajnu drugu osobu, kojom bi zamenili onu koju su skoro izgubili.
 • Imaju osećanje prezira ukoliko se voljena osoba upusti u aktivnosti bez njih, kao što je izlazak sa prijateljima.
 • Osećaju se nedostojno, manje vredno ili nevredno ljubavi.
 • Imaju nisko samopouzdanje/samopoštovanje.
 • Okončavaju vezu pre nego što druga osoba to uradi, kako bi zadržali kontrolu nad potencijalnim napuštanjem.
 • Zahtevaju brzinu u odnosima, zato što se plaše da će ih voljena osoba napustiti ukoliko stvari ne budu napredovale do sledećeg nivoa dovoljno brzo.
 • Ostaju u nezdravim ili lošim vezama, zato što se plaše da će biti napušteni ili da će ostati sami.
 • Osećaju ljubomoru zbog platonskih veza koje njihov supružnik ili partner ima, kao što je slučaj sa kolegama sa posla.
 • Kontrolišu voljenu osobu, posebno kada se radi o interakciji sa drugim ljudima.
 • Previše analiziraju vezu na svakodnevnoj bazi, često se bave negativnim problemima, pre nego da se fokusiraju na pozitivne kvalitete partnera i odnosa.
 • Nastavljaće odnose sa ljudima koji su emocionalno nedostupni.
 • Varaće partnera ili supružnika.

Pojedinac ne mora da ima sva ta ponašanja da bi imao problem sa strahom od napuštanja. Neki ljudi sa strahom od napuštanja poseduju samo nekoliko od tih ponašanja. Međutim, čak i da imaju samo nekoliko, to nije zdravo i štetno je za njihove živote i veze.

Takođe neki ljudi će sabotirati sopstvene veze gurajući patnera ili supružnika. Oni se mogu nepoželjno ponašati, kako bi testirali partnera. Rezultat u tim situacijama gde ponašanje eskalira dovoljno jeste da su oni bili u pravu, njihov partner ih je napustio. Nažalost, njihov supružnik ili partner ih je napustio zbog njihovog ponašanja, zato što su preterivali i podsvesno odgurivali drugu osobu.

Kako se nositi sa strahom od napuštanja

Mnogi ljudi koji imaju problem sa strahom od napuštanja bili su napuštani ranije u životu. To je moglo da se desi u prethodnoj vezi, ali najverovatnije je da izvor straha leži u detinjstvu. Napuštanje u detinjstvu, na primer, kao kada imate roditelja ili oba roditelja koji ne učestvuju u odrastanju deteta, može prouzrokovati duboko ukorenjene psihološke probleme.

Ključ jeste u prepoznavanju da strah od napuštanja postoji. Ispod su neki saveti o tome kako da se nosite sa sopstvenim strahom od napuštanja, kako bi mogli da imate zdravije i potpunije odnose.

 1. Prepoznajte da ste vredni ljubavi

Osnovna emocionalna bitka sa gotovo svim osobama koje imaju problema sa strahom od napuštanja jeste njihovo osećanje da oni nisu vredni da budu voljeni. Njihov strah od napuštanja verovatno proizilazi iz napuštanja, koje se desilo negde tokom detinjstva.

Zato što su ih svi za koje su bili vezani napustili (iz bilo kojeg razloga), oni su podsvesno ostavljeni sa osećanjem da nisu potpuno voljeni. Mozak deteta misli nešto slično sledećem “Da su me on/ona voleli, onda me on/ona ne bi napustili”. Napuštanje u glavi deteta znači da nisu u potpunosti voljeni. Čak iako to verovatno da nije istina, tako funkcioniše pojednostavljeno razmišljanje deteta.

Kako vreme prolazi, oni počinju da se pitaju šta je to što ih je činilo da nisu vredni ljubavi. Da nisu bili dovoljno lepi? Da nisu bili dovoljno pametni? Da nisu bili dovoljno dobri? Te misli se mogu ukoreniti i preneti u odraslo doba. Kao rezultat svega toga, odrasla osoba se i dalje oseća da postoji nešto u njoj zbog čega ona nije dovoljno vredna da bude voljena potpuno i istinski.

Često veruju (podsvesno) da u vezi treba da kontrolišu stvari kako ih druga osoba ne bi napustila. Oni će pokušati da kontrolišu svoju vezu i svoju voljenu osobu zbog straha od napuštanja.

Prvi korak u prevazilaženju straha od napuštanja jeste da prepoznaju da su vredni ljubavi.

Prihvatite da ste vredni ljubavi.

Svako je vredan ljubavi. Ne postoji takva stvar kao što je savršena osoba. Svi mi želimo da volimo i da se osećamo voljeno. Svi imamo mane. Stoga ljubav uključuje vezu dve osobe sa manama. Svaka je vredna ljubavi i svaka vredi da bude u vezi.

Vi ste vredni ljubavi, sa sve vašim manama. To ne znači da svako treba da vas voli zato što to nije realno. Međutim, postoji negde tamo neko za svakoga. Kada nađete tu osobu, podsećajte sebe da ste vredni ljubavi i pažnje koju dobijate. Brinite se i negujte tu vezu. Međutim, nemojte dozvoliti da ona postane vaš identitet ili centar vaše vrednosti.

Postanite emocionalno samopouzdani.

Vaš identitet nikada ne bi trebalo da se jedino veže za odnos. To je deo vas, ali vas ne definiše. Budite sigurni da možete da prihvatite te misli i da znate da možete da budete u redu, ukoliko ostanete sami. Vi ne bazirate sopstvenu vrednost na tome što ste u vezi. Umesto toga, vredni ste zato što ste vi VI i niko drugi ne može učiniti da budete bolji VI.

Emocionalno samopouzdanje možda neće doći lako, ukoliko ste bili emocionalno zavisni u trenutnoj ili prošlim vezama. Terapija može biti od pomoći ukoliko imate poteškoća sa emocionalnim samopouzdanjem. Ostvarenje emocionalnog samopouzdanja ne događa se momentalno, pa budite nežni sa sobom tokom procesa. Dan po dan i stalno podsećajte sebe da ste odgovorni za sopstvene emocije i da ste i dalje individua, čak iako ste u vezi.

Podsećajte sebe, što češće je moguće, da nije posao druge osobe da učini da se vi osetite emocionalno sigurno. Vaša emocionalna sigurnost na prvom mestu treba da dođe od vas. Vi ste na prvom mestu individua, a na drugom partner. Preuzmite vođstvo nad sopstvenim emocijama i osećanjima. Kada strah počne da izbija na površinu, adresirajte ta osećanja pre nego da ih pretvarate u nezdrava ponašanja pomenuta u gornjem delu teksta, kao što su ljubomora, previše davanja u vezi ili da budete preokupirani sa mislima da će vas značajna druga polovini napustiti.

Kada ste emocionalno samopouzdani vi imate oklop koji preuzima odgovornost za vaše emocije i radi to na zdrav način. To znači da ne tražite od vašeg supružnika ili značajne druge polovine da učini da se osećate sigurno u vezi. Nije njihov posao da se vi osećate sigurno u vezi. Oni ne mogu da oteraju vaš strah.

Vi se morate suočavati sa vašim strahovima kako bi išli ka emocionalnom samopouzdanju. Nošenje sa strahom često uključuje razumevanje odakle je strah došao.

 1. Razumite svoj strah kako bi se sa istim suočili.

Gde i kada je vaš strah od napuštanja započeo? Šta se desilo u vašem životu da se sada osećate tako? Da li su vaši strahovi tada bili opravdani? Da li se ti strahovi prenose u vaš trenutni život i odnose? Ovakva pitanja mogu vam pomoći da razumete gde i kada je vaš strah nastao i na koji način vas trenutno pogađa.

Ukoliko imate razumevanje o tome gde i kako su počeli, možete takođe početi da shvatate da vam ne pomažu sada. Ti strahovi u nekim slučajevima ne mogu se u potpunosti izbrisati, ali suočavanje sa njima time što ćete otkriti izvor i razvitak straha, mogu vam pomoći da se bolje sa istima nosite kada se pojave. Kada znate da je koren tog straha razlog, strah više ne pomaže vašem životu.

Dnevnik o vašem napuštanju.

Vođenje dnevnika o vašem napuštanju jedan je od načina da otkrijete vaša osećanja, emocije i misli po tom pitanju. Ukoliko ste u mogućnosti da ih prenesete na papir, time pomažete sopstvenom umu da procesuira strahove i emocije. Ukoliko se emocionalno zaglavite u tom procesu ili zaključite da ne pomaže dovoljno, onda nađite terapeuta koji vam može pomoći. Na jedan ili drugi način vi treba da otkrijete i procesuirate te emocije, kako bi razumeli koren sopstvenog straha.

Razumevanje korena pomaže vam da prepoznate da to niie više potrebno ili od pomoći za razvoj vaše trenutne veze, zato što je uzrokovalo nezdrave postupke pune straha. Evo i nekoliko pitanja koja možete iskoristiti kada budete vodili dnevnik.

 • Kada si prvi put prepoznao/la problem koji je izazvao tvoj strah od napuštanja?
 • Da li si se osećao/la više puta u životu napušteno? Ukoliko jesi, koja su to bila iskustva i kako si se sa njima suočio/la?
 • Da li osećaš da je napuštanje bilo tvoja greška?
 • Koju poruku, lažnu ili ne, si uputio/la sebi povodom napuštanja (posebno o uzroku)?
 • Na koji način je napuštanje koje se dogodilo ranije u životu uticalo na tvoje veze, na obe i one u sadašnjosti i one iz prošlosti?
 • Koja ponašanja možete prepoznati, a da su izazvana vašim strahom od napuštanja?
 • Kojih ponašanja bi želeli da ste svesniji, u cilju da bi ih promenili u pogledu ponašanja iz straha od napuštanja u vašem trenutnom odnosu?
 • Koje stvari možete uraditi danas da zaustavite neželjena ponašanja koja su bazirana na strahu od napuštanja (na primer: umesto da zahtevate vreme sa partnerom, kada oni žele da budu sa svojim prijateljima, vi ćete pozvati vašeg prijatelja da se družite)?

Vi možete da adresirate jedno ili nekoliko pitanja tokom jedne epizode pisanja dnevnika.

 1. Prihvatite da će neki nivo straha možda uvek da postoji.

Imati strahove je ljudski. Vi možda nećete u potpunosti eliminisati sopstveni strah od napuštanja, ali možete imati kontrolu nad svojim reakcijama povodom straha.

Važno je da prepoznate kada imate te zastrašujuće momente u vašoj vezi. Na primer, ti momenti straha koji u vama izazivaju da želite da kontrolišete koga vaš supružnik gleda, gde oni idu ili šta oni rade, bez vas pored sebe. Vi treba da prepoznate nezdrave obrasce razmišljanja i razumete na čemu se bazira koren straha. To vam može pomoći da prepoznate da strahovi i podsvesne misli da kontrolišete supružnika ili značajnu voljenu osobu nisu zdrave za vezu.

Kanališite misli u pozitivan razgovor sa samim sobom. Recite sebi da ste vredni ljubavi. Takođe podsetite sebe da se vaša vrednost ne zasniva na vezi. Vi možete biti dobro u vezi i možete biti dobro i ako ste sami. Priznajte glavni uzrok straha i recite sebi da više nije potreban zato što ne pomaže vašem funkcionisanju na zdrav način u vašoj vezi.

Vi ćete možda imati neki nivo straha zato što je strah od napuštanja toliko duboko ukorenjen i strah je normalna ljudska reakcija. Ali možete pomoći sebi da se strah minimizira, tako što nećete više dozvoljavati da kontroliše vaše obrasce razmišljanja i ponašanja.

 1. Prestanite da tražite od voljenih osoba pomoć za odbacivanje sopstvenih strahova.

Kako bi se na što bolji način suočili sa strahom od napuštanja, vi treba da prestanete da posmatrate značajne osobe kao rešenje. Ukoliko imate strahove od napuštanja, vi ne treba da prebacujete odgovornost na njih kako bi se vi osećali sigurno. Vi treba da prestanete da kontrolišete ponašanja koja se baziraju na strahu i da preuzmete razlog vašeg straha od napuštanja na sebe.

Da ponovim, vi kružite kako bi podsetili sebe na uzrok tih strahova i kako vam oni više ne trebaju za vaše emocionalno zdravlje. U stvari, držanje za te strahove otežava život samo vama.

Otpustite osećanja povodom toga da niste vredni. Počnite tako što ćete govoriti sebi da ste vredni. Kada razgovarate sami sa sobom to vam može pomoći da uspostavite nove načine razmišljanja, kada se te misli o bezvrednosti zasnovane na strahu, pojave u vašem umu.

 1. Pričajte sami sa sobom kako bi zamenili strah sa pozitivnim mislima.

Kada razgovarate sami sa sobom to može biti neverovatno moćno. To pomaže da oblikujete način kako razmišljate o sebi. Da li dozvoljavate da se u toku razgovora sami sa sobom valjate u sopstvenim strahovima, sumnjama i negativnostima? Ukoliko to radite, vreme je da zamenite bilo koje od tih misli sa pozitivnim razgovorom.

Vaš cilja sa pozitivnim razgovorom ne ogleda se u tome da se fokusirate na vezu, zato što to nije uzrok vašeg straha od napuštanja. Vaš strah od napuštanja bazira se na osećanjima bezvrednosti koja dolaze zbog ranijeg napuštanja u životu. Vama je potrebno da zamenite sopstvenu negativnost i zastrašujuće misli sa pozitivnim razgovorom koji ćete voditi sami sa sobom, a tiče se pogleda na vaše vrednosti.

Podsetite sebe da ste osoba koja vredi. Potražite pozitivne stvari unutar sebe koje su vredne pohvala i na koje se možete usmeriti kada se nad vama jave emocije koje se tiču straha od napuštanja. Otarasite se ružnih osećanja povodom napuštanja i straha, time što ćete ih zameniti sa pozitivnim mislima o sebi kao osobi od vrednosti.

 1. Prihvatite ideju da ste sami.

U redu je da ste sami. Vama ne treba druga osoba u životu kako bi bili osoba od vrednosti. Vi ste vredni zato što ste vi VI. U redu je kada je osoba sama ili kada je u vezi.

Ukoliko se vaša veza okončala, onda gledajte da prigrlite priliku što ste sami i kako će to možda vama sada da izgleda. Nađite pozitivno u oba i u samoći i u statusu uključenosti u vezi, kako bi bili dobro u bilo kom slučaju. Vaša vrednost se ne bazira na statusu veze.

 1. Prestanite da budete emocionalno nedostupni.

Neki ljudi sa strahom od napuštanja teže da iznova i iznova ulaze u veze sa ljudima koji su emocionalno nedostupni.

Umesto da tražite emocionalno nedostupne, vreme je da prekinete krug i potražite partnere koji su spremni, voljni i emocionalno sposobni da ostvare vezu sa vama. Ukoliko ponavljate obrasce nezdravih, emocionalno nedostupnih veza, onda terapija može biti od pomoći.

 1. Stvorite mrežu podrške.

Neki pojedinci sa problemima straha od napuštanja, postaju dobro istrenirani u sopstvenoj romantičnoj vezi zbog svojih navika da daju previše i njihovih zahteva za vremenom supružnika ili druge značajne osobe. To uzrokuje da drugi odnosi ostanu pored puta.

Teško je održavati prijateljstva sa drugim osobama kada ste opsednuti sa jednom osobom uz isključivanje drugih. Da li pričate nesigurno o vašoj značajnoj polovini kada ste sa prijateljima? Da li stalno mislite o voljenoj osobi kada izađete sa prijateljima? Ta ponašanja vam ne pomažu da ostvarite  značajna prijateljstva sa drugim ljudima.

Kako bi vodili dobro izbalansiran život, vama su potrebni prijatelji, a ne samo jedna osoba. Potrebna vam je mreža ljudi koja vam može biti vaš sistem podrške. Na taj način, ukoliko vaša romantična veza propadne, imaćete ohrabrenje, ljubav i podršku od prijatelja i porodice.

Budite otvoreni za ostala prijateljstva, time što ćete učestvovati u aktivnostima koje vas interesuju. Ukoliko uživate da vežbate, onda se učlanite u teretanu gde ćete se sastajati 2. do 3. puta nedeljno. Ukoliko volite da pomažete drugim ljudima, onda se pridružite volonterskim organizacijama. To je samo par primera.

Nemojte trošiti sopstveno vreme na samo jednu osobu i da zbog toga ne uspete da razvijete prijateljstva tokom neke epizode vašeg života, zato što su vam prijatelji potrebni tokom celog života. Vaš strah od napuštanja uzrokuje da se fiksirate na vašu značajnu polovinu i vi želite da provodite sve vreme sa tom osobom. Olabavite malo i dozvolite sebi da imate vremena da sklapate i održavate prijateljstva sa drugim ljudima, tako da vas dvoje ne budete jedino dvoje u mreži podrške.

Potrebno vam je više ljudi u životu, zato što niste ostrvo u ovom svetu. Zdravo je da imate prijateljstva sa drugim ljudima, dok ste istovremeno u romantičnoj vezi.

 1. Budite svesni ponašanja koja se hrane strahom.

Postoje ponašanja uzrokovana strahom od napuštanja, kao što smo prethodno pomenuli. Važno je, ne samo da prepoznate da su se ta ponašanja dogodila u prošlosti, već da ih postanete svesni u sadašnjosti.

Vežbajte svesnost kako bi uhvatili sebe kada počnete sa tim ponašanjima, da bi mogli da ih prekinete. Podsećajte sebe da je vaše ponašanje zasnovano na vašem strahu od napuštanja i da vam ta ponašanja nisu pomogla sa vezama iz prošlosti, niti će vam pomoći sa odnosima u budućnosti.

Pričajte sa sopstvenim strahovima i recite im da preuzimate kontrolu, time što ćete promeniti vaše ponašanje danas.

Zaključak

Strah od napuštanja može biti unutar vas dugo vremena, ali prepoznavanjem sopstvene vrednosti i razumevanjem korena straha, bićete sposobni da ga prevaziđete i da ostvarujete zdrave veze ponovo.

Svako ko se oseća nesigurno biće uvek nesiguran, ukoliko se oslanja na druge ljude zarad sigurnosti. Preuzmite kontrolu nad vašim strahom danas, time što ćete pratiti moje savete i uvidećete kako se vaši odnosi menjaju.

Prevod: Psiho ćoše

Izvor: Lifehack

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
2 years ago

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x