Načinite sadašnje trenutke dragocenim. Iako nikada nećemo umreti, naše telo sigurno hoće. Ako smrt poistovetiš sa svojim telom (ne dušom) proces...

Um je najveći i najbolji ključ za pokretanje u životu. Jedino što je potrebno je to da čovek osvesti njegove vrednosti...

Tekst pred vama je namenjen ljudima kojima „nije ništa“. Ljudima koji su obavili različite medicinske pretrage, dobili tu i tamo...

Šta u stvari znači „uzdizanje svesti“? To se često prikazuje kao neka vrsta nadljudskog dostignuća koje će nam omogućiti duhovne...

Biti iskren znači ne lagati, govoriti onako kako se misli. Najteže je biti iskren prema samom sebi, za to je...