Većina nas ima potrebu za sakupljanjem i zadržavanjem stvari, odeće, obuće, ukrasnih predmeta i raznih uspomena, tako da u jednom...

Hajde da budemo na ti i da pričamo otvoreno. Jesi li se umorila od svih obaveza i očekivanja? Od osuda i...