Konflikti su deo naše svakidašnjice. Oni izbijaju oko naših vrednosti, uloga i stavova. Za većinu ljudi konflikti su negativna pojava...

Neverbalna komunikacija   Koristi li se neverbalna komuniracija u reklamiranju? Da, i te kako. Još davnih šezdesetih godina prošlog veka stručnjaci u advertajzingu...

1.Šake postavljenje "u piramidu" - Osoba je blizu nekog rešenja za kojim traga. 2.Nesvesno imitiranje pokreta drugog - Želja da se...

Nekada nismo u prilici da pitamo sagovornika sve što nas interesuje, on nam, ipak, mnogo toga sam kaže svojim položajem...