Konflikti su deo naše svakidašnjice. Oni izbijaju oko naših vrednosti, uloga i stavova. Za većinu ljudi konflikti su negativna pojava...

Neverbalna komunikacija   Koristi li se neverbalna komuniracija u reklamiranju? Da, i te kako. Još davnih šezdesetih godina prošlog veka stručnjaci u advertajzingu...

1.Šake postavljenje "u piramidu" - Osoba je blizu nekog rešenja za kojim traga. 2.Nesvesno imitiranje pokreta drugog - Želja da se...

Nekada nismo u prilici da pitamo sagovornika sve što nas interesuje, on nam, ipak, mnogo toga sam kaže svojim položajem...

Da blefiram ili ne…? Ko nije poželeo da ima rendgenske naočare, ne samo da bi mogao da špijunira svoje kolege, nego...