Teško je imati široke vidike u uskoj sredini.

218

 

Teško je imati široke vidike u uskoj sredini.

218

Kada ne znate gde da krenete, pogledajte u nebo, pa u sebe…

HOROSKOP

Okruženje je naše ogledalo, ali je rešenje uvek u nama…

 

PSIHOLOGIJA

Ne možete imati široke vidike u uskoj sredini… 218

 

MY WORLD

 “99% stvari o kojima brinete nikada se ne dogode.”

Um je najveći i najbolji ključ za pokretanje u životu. Jedino što je potrebno je to da čovek osvesti njegove vrednosti...

U ovoj temi prezentovaćemo više mišljenja i stavova o tome da li zaista stoji ona teorija o tome da je...

Tekst pred vama je namenjen ljudima kojima „nije ništa“. Ljudima koji su obavili različite medicinske pretrage, dobili tu i tamo...