Odelo čini čoveka – ali poslovnog čoveka. U pojedinim kompanijama postoje striktna pravila koja se moraju poštovati i koja važe...

Svi se umaramo, i ne samo u fizičkom smislu, tako, da ponekad, ostajemo bez snaga. Imamo želju odustati od svega,...

Postoji zamka u koju je veoma lako upasti i ako se uhvatite u nju, izgubićete mnoge dobre prilike u životu....

"Kojim god putevima išli, pratiće nas gospođa Sudbina. Nailazićemo i na njene razne lekcije i obrasce. Njena strogost neosporno uliva...