Jedan kardiolog brinuo je zbog automobila. Pokvario se, a troškovi popravke su bili veliki. Doktor je imao problema sa novcem,...