Znaćeš da si umrla onda kada se probudiš u velikom udobnom krevetu što si ga nekada davno sa ljubavlju birala,...

Jedna mlada devojka po imenu Alibeh, bila je predana hrišćanka, a od mnogih je u gradu čula da hvale služenje...