U ovoj temi prezentovaćemo više mišljenja i stavova o tome da li zaista stoji ona teorija o tome da je...