Da, da, muškarci ustvari ne lažu, nego nam samo govore stvari koje mi želimo čuti. A, razlog tome je, nažalost...

One su jake, nezavisne žene, iako često složene i suzdržane. One se razlikuju po svojim individualnim sposobnostima i interesima, a...

Posmatrajući godinama (kao psihoterapeut), a i samog sebe ispitujući, kako muškarac najčešće gleda ženu, otkrio sam sedam mogućih tipova muškaraca....

Mnoge žene imaju naviku da govore suprotno od onoga što misle ili, još gore, postavljaju naizgled nevina pitanja koja su...