1. Tajna vaspitanja   Rođenje devojčice u porodici uvek je bilo blagosloveno sa Neba. Reč "devojčica" je deminutiv od "deva", što na...

Muška ljubav se ispoljava sasvim drugačije od ženske. Ženska ljubav je bespogovorna, emocionalna, dobra i brižna. ​Ako žena voli, ona će...