U svojim je mlađim danima Roki bio primer čistoće i časnosti. Širio je „miris dobrog čoveka“. No, nakon nekoliko godina...

Žene vole da čuju da njihov potencijalni muškarac priča pozitivno i s poštovanjem o svojoj majci. Ipak, ako muškarac malo...