44 ŠTETNE MANIPULATIVNE TAKTIKE KOJE KORISTE NARCISI, PSIHOPATE I SOCIOPATE

Možda ćete prepoznati znake manipulacije u vašim ličnim odnosima ako na primer vaš partner koristi jednu ili više od sledećih manipulativnih taktika.

 

1. Laganje

Laž je lažna izjava koja se namerno predstavlja kao istina. Neki manipulatori će reći sve da bi dobio ono što želi. Oni će to raditi često i vremenom će delovati prirodno. Oni takođe koriste laži propusta, što znači da umesto da daju obmanjujuće izjave, oni jednostavno prećutkuju istinu. Cilj propusta je da se žrtva izoluje iza zida tajne kako bi se iskoristila činjenica da nisu svesni nekih važnih saznanja.

 

2. Insinuirajući komentari

Manipulator zna slabosti i okidače žrtve. Oni namerno guraju i povlače ove da bi dobili reakciju. Često će govoriti dvosmisleno ili insinuacijama kako bi istovremeno zbunili i povredili žrtvu, zadržavajući uverljivo poricanje bilo kakve štetne namere. Cilj je emocionalno iscrpiti žrtvu, istrošiti je i nahraniti ego ili osećaj moći/kontrole manipulatora.

 

3. Obeshrabrivanje i kritikovanje

Kritika nije za negativno ponašanje, već za obeshrabrivanje pozitivnih izlaza koje žrtva možda mora da izrazi. Svaki pokušaj pridruživanja društvenom klubu, timu ili organizaciji biće obeshrabreni, potkopani ili sabotirani od strane manipulatora. Svaki pokušaj da se bude umetnički, muzički ili na neki drugi način biće kritikovan, a rad žrtve omalovažen. Cilj je slomiti žrtvino samopoštovanje i izolovati osobu od svega što bi moglo ukrasiti nju ili njenu pohvalu ili pažnju drugih.

 

4. Umanjiti i odbaciti

Ideje, mišljenja ili vapaji žrtve verbalno ili neverbalno (prevrtanje očima, samozadovoljni osmeh, podsmeh, itd.) se umanjuju, odbacuju, zanemaruju, potcenjuju ili jednostavno ignorišu. Cilj je da žrtva bude manje spremna da iznese svoje želje ili pritužbe. Kada više ljudi radi zajedno sa ovim taktikama manipulacije protiv žrtve, to je može ostaviti potpuno izolovanom i ranjivom sa jakim osećajem beznađa i nema gde da se okrene.

 

5. Monitor i drška

Manipulator je uvek prisutan, vreba žrtvi iza leđa, ili sa dobre bezbedne udaljenosti, drži je na oku. Ako je manipulator narcisoidan ili psihopat, uobičajeno je da nadgledaju žrtvin računar ili telefon, pa čak i koriste opremu za nadzor kako bi pratili svaki pokret osobe. Ovde je cilj jednostavan, zadržati znanje o svemu što žrtva govori i radi, o njenim dolascima i odlascima, i o tome koga poznaje.

 

6. Upadati i prekidati

Manipulator ne poštuje granice druge osobe, on će reći i učiniti šta god hoće ispred, iza leđa ili prema svojim žrtvama, bez obzira na prigovore ili moral. Ako se uradi tajno, žrtva neće imati pojma kakva je šteta učinjena dok ne bude prekasno. Cilj ove taktike manipulacije je da prekine žrtvu da progovori, dobije podršku ili napravi pozitivne promene, bilo za sebe ili ljude oko sebe. (Takođe poznato kao zapletanje.)

 

7. Skretanje i izbegavanje

Kada se manipulatoru postavi direktno pitanje ili ga pozovu na laž, on će ili skrenuti razgovor nazad na žrtvu: „Kako se usuđuješ da me optužiš za to!“ ili će usmeriti razgovor na drugu temu kao skretanje, ili će umesto toga dati irelevantan, nejasan i besmislen odgovor. Cilj je stvoriti zabunu, izbaciti žrtvu iz ravnoteže i izbjeći bilo kakvu odgovornost za svoje postupke.

 

8. Amplifikacija

Manipulator će uzvikivati vaše neuspehe i šaputati vaše uspehe. Svako osvetljenje koje žrtva zaslužuje biće umanjeno. Njihova dostignuća će ostati neprimećena, a njihovi nedostaci će se prenositi nadaleko. Cilj je da se žrtvi iscrpi energija da bude uspešna, da se natera da posumnja u sebe, kako bi manipulator u svakom trenutku mogao da bude u centru pažnje dok omalovažava žrtvu.

 

9. Emocionalna ucena

Znajući da neko njima blizak želi ljubav, odobrenje ili potvrdu identiteta i samopoštovanje, manipulatori će zapreti da će uskratiti emocionalnu podršku koju žrtva želi ili joj je potrebna, ili će je čak potpuno oduzeti, čineći da osoba oseća da mora ispuniti zahteve manipulatora. Cilj ove taktike manipulacije je da obezbedi da se žrtva oseća uplašeno da ih pređe, da je obavezna da im ustupi put ili da je kriva ako se opire.

 

10. Emocionalne barijere

Kad god se žrtva uznemiri i ispita manipulatora ili se požali na nešto što radi, manipulator se fokusira na ljutito ili uznemireno stanje žrtve. Manipulator postaje ponižavajući zbog prigovora žrtve na njegov ili njen loš tretman. Žrtva bi takođe mogla biti napadnuta jer je zbog nečega srećna. Cilj ove taktike manipulacije je da frustrira i potisne žrtvine emocije kako bi izbegao krivicu za pogrešno postupanje ili održao kontrolu nad njima (korral).

 

11. Guilt Trip

Posebna vrsta taktike zastrašivanja. Manipulator sugeriše savesnoj žrtvi da joj nije dovoljno stalo, da je previše sebičan, da ima više nego što zaslužuje ili da je dobio previše lako, bez obzira na to koliko ili malo žrtva zaista radi ili ne, ili šta manipulator ima ikada doprineo. Cilj je zadržati žrtvu u uznemirenoj i pokornoj poziciji.

 

12. Neprikladna ograničenja

Osoba ima pravo da bude shvaćena ozbiljno, da razvije svoj potencijal, istražuje i izražava svoje interese i da pronađe smisao i ispunjenje u svojim odnosima i životima. Manipulator će se uključiti u stalna ponašanja koja neprikladno ograničavaju život žrtve. Cilj je sprečiti njega ili nju od uspeha, sreće ili bilo čega drugog za šta manipulator ne smatra žrtvu vrednom.

 

13. Pretnje

Retko u fizičkom obliku, ali češće su kognitivne i socijalne prirode. Jedna od najvećih takvih pretnji je socijalna isključenost, koja utiče na našu potrebu da pripadamo porodici, ljubavniku itd. Pretnje ne menjaju mišljenje, ali su često veoma efikasne u promeni načina na koji se ljudi ponašaju, barem kratkoročno. Cilj je efektivno preuzimanje kontrole nad žrtvinim životom/izborima, ako se to učini nasilno kako bi se on ili ona uplašili i podredili.

 

14. Objektivisanje

Manipulator tretira žrtvu kao oruđe za sopstvene potrebe. To bi moglo biti seksualno, ili jednostavno oštećenje i uništenje, radi sopstvenog zadovoljstva. Ovde je cilj da se žrtva dehumanizuje, do nivoa objekta, kao da nema potrebe za brigom za osećanja ili iskustva žrtve. Ako se radi dovoljno dugo, žrtva će takođe osećati isto prema sebi.

 

15. Stid

Stid je izuzetno bolno stanje i veoma je moćno oružje. Manipulator voli da često ponižava svoje žrtve ponižavanjem, izrazima gađenja, prezira, razočarenja itd, često u prisustvu drugih. Cilj ove taktike manipulacije je da se žrtva oseća bezvrednom i neadekvatnom, ili bar tako izgleda, kako bi se pokorila. Ovo može stvoriti „začarani krug“ u žrtvinom umu negativnih osećanja ili misli koje se ponavljaju. tokom svog života.

 

16. Okrivljavanje

Žrtva se smatra odgovornom za štetu koju je pretrpela. Žrtva je sve na sebe navukla i manipulator ni na koji način nije odgovoran za njihove postupke. Žrtva je napravila sve izbore koji su joj doneli nevolje ili bol, bez obzira na to koliko su bili izmanipulisani u tome. Cilj je staviti žrtvu u odbranu tako da izgleda i oseća se krivom, a istovremeno maskira zlonamerne namere manipulatora.

 

17. Poništenje

Kakav god bol da vam je manipulator naneo ili se nije dogodio ili nije bio tako loš kao što se činilo.Često to može biti propraćeno primedbom poput „Žao mi je što se tako osećaš“. Kao da su tuga, muka, bol žrtve nebitni, beznačajni ili na neki drugi način sve u njihovoj glavi ili nemaju nikakve veze sa manipulatorom. Cilj je naneti žrtvi dodatni bol, naterati je da preispita sopstvena osećanja, izazove sumnju ili ludilo, i da otkloni svaki osećaj krivice koji manipulator može da oseti.

 

18. Tiho lečenje

Manipulator odbija da komunicira i koristi emocionalno i/ili fizičko povlačenje kao kaznu. Time se izražava prezir i saopštava da osoba nije vredna priznanja manipulatora. Cilj je da se žrtva učini nemoćnom da promeni trenutnu situaciju i izazove osećanje napuštenosti ili odbačenosti. Ako se manipulator emocionalno povuče, žrtva može postati gladna ljubavi, naklonosti i pažnje.

 

19. Negativno pojačanje

Manipulator će dati pozitivnu pažnju samo na nasumičnoj osnovi kako bi svoju žrtvu emocionalno držao van ravnoteže. Cilj je povećati kontrolu manipulatora nad njim ili njom tako što će ih učiniti očajničkim za ljubav i pažnju manipulatora. Tada će manipulator nastaviti sa negativnim ponašanjem i prestati samo kada žrtva ispuni zahteve.

 

20. Pozitivno pojačanje

Ako manipulator daje poklon, to je samo zato što očekuju nešto zauzvrat, ili da bi prevarili druge da veruju da im je zaista stalo. Usklađenost se kupuje i plaća poklonima, pažnjom, odobravanjem, novcem i površnim šarmom, interesovanjem ili brigom za žrtvu. Kao negativno pojačanje, manipulator će povući sve pozitivno čim žrtva ne udovolji zahtevima manipulatora, čime će dokazati da je sve vreme bilo površno.

 

21. Povreda i spasavanje

Davljenik će se uhvatiti za slamku, pa ih gurnite u vodu, a zatim im bacite konopac. Povređivanje druge osobe ne znači nužno fizičku povredu i možda čak ne znači da se ona oseća loše, ali znači stvaranje situacije koju žele da reše. Cilj je navesti žrtvu da igra u rukama manipulatora kako bi oni mogli da požure u njihovo „spasavanje“ samo da bi prevarili žrtvu da joj veruje, poveruje ili postane zavisna od njih.

 

22. Love Bombing

To je pokušaj manipulatora da utiče na osobu raskošnim demonstracijama pažnje i naklonosti. Manipulator se poziva na sujetu i nesigurnost mete. Njihovo interesovanje za žrtvu biće ekstremno kada nađu svoju metu, a njihova „ljubav“ prema žrtvi biće neverovatno intenzivna. Njegova svrha je da nadjača veštine kritičkog razmišljanja mete kako bi nasilnik mogao da kontroliše i manipuliše. U suštini, oni će steći kontrolu nad svojom žrtvom tako što će svoje emocionalno stanje učiniti zavisnim od manipulatora.

 

23. Crazy Making

Manipulator nešto kaže ili uradi, a kasnije poriče da je ikada rekao ili uradio takve stvari. Cilj je navesti žrtvu da posumnja u sopstveni zdrav razum i percepciju stvarnosti. Izluđujući ih polako i sistematski zbog višestrukih pojava. Ovaj efekat se može pojačati/pojačati kada manipulator angažuje druge da deluju isto.

 

24. Gaslighting

Je oblik mentalnog zlostavljanja u kojem se informacije izokreću ili vrte, selektivno izostavljaju da bi se favorizovali nasilniku, ili se lažne informacije iznose sa namerom da se žrtve navedu da posumnjaju u sopstveno pamćenje, percepciju i zdrav razum. Obično ovo podriva grupu za podršku žrtvama koju sprovodi kombinacija drugih taktika sintetizovanih u napad velikih razmera na pomenutu žrtvu. Nastavite sa čitanjem o gasnom osvetljenju…

 

25. Racionalizacija

Manipulator opravdava i izgovara svoje ponašanje. Oni stvaraju lažne razloge ili lažne uglove koji čine da njihove akcije izgledaju razumljivije, prihvatljivije i prikladnije kroz upotrebu spina.To se često radi oko drugih, iza leđa žrtve. Manipulator može imati drugačiju racionalizaciju u zavisnosti od vrste ljudi sa kojima razgovara u to vreme.Cilj ove taktike manipulacije je da izvuče žrtvu iz slučaja manipulatora kako bi mogli da nastave da rade šta god smatraju da imaju pravo dok sugerišu da je žrtva glupa, previše neiskusna ili na neki drugi način ne razume manipulatora kako treba.

 

26. Infantilizirati

Manipulator ne priznaje zrelost svojih žrtava ni emocionalno ni psihički. Žrtva se tretira kao da nema znanja o životu ili iskustva u suočavanju sa životnim izazovima. Njegov cilj je da svede osobu na uzrast odojčeta ili deteta, snižavajući njihov status u društvenom poretku i oduzimajući im mogućnost da biraju, kako u umu žrtve, tako i u umu manipulatora.

 

27. Triangulacija

Je situacija u kojoj jedan član porodice ili prijatelj neće komunicirati sa žrtvom, ili će biti prijateljski nastrojen sa žrtvom, dok druge članove porodice ili prijatelje okreće protiv njih. Ovo može imati mnogo oblika i obično uključuje gasno osvetljenje. Uvek postoji prikriveni element koji dovodi do sukobljavanja žrtve sa drugima, a da žrtva nije u potpunosti svesna šta se dešava. Cilj je izolovati (podeliti) i osvojiti žrtvu dok kontrolišete njen sistem podrške.

 

28. Cepanje

Takođe se naziva crno-belo razmišljanje ili razmišljanje na sve ili ništa. To je neuspeh u razmišljanju osobe da spoji i pozitivne i negativne kvalitete sebe i drugih u kohezivnu, realističnu celinu. Ovo je primer u porodici koja ima i zlatno dete i žrtvenog jarca. To zlatno dete ne može da pogreši, a žrtveni jarac je potpuni teret i neuspeh kao ličnost. Manipulator to čini kao pokušaj da stabilizuje svoj osećaj samopoštovanja, tako što sebe doživljava kao čisto ispravne, vredne divljenja ili superiorne, a druge koji se ne poklapaju sa njihovom voljom ili vrednostima kao čisto zle ili prezirane.

 

29. Double Blind

U očima manipulatora žrtva je prokleta ako to učini i prokleta ako to ne učini. Bez obzira na to koji izbor bude izabran, manipulator će uvek istaći da je ta osoba trebalo da izabere drugog.Ovo može biti propraćeno primedbama poput „Pa da si ovo uradio, učinio bih nešto sjajno za tebe, ali zaboravi na to sada.“Cilj ove taktike manipulacije je psihički i emocionalno premlaćivanje žrtve, kako bi se ona ili ona navela da ispituje i sumnja u sopstvenu intuiciju i rasuđivanje.

 

30. Dvoumlje

Manipulator traži dvostruku prednost u tome što je u stanju da učini loše, u mogućnosti da ima svoju volju, u tome da pusti svoje strasti da besne i licemernu prednost u tome što izgleda da je dobar, od pomoći ili podrške. Ukratko, dvoumlje je reći jedno, a raditi drugo, učiniti drugima ono što oni ne žele da budu

 

31. Dvoumljenje

Znati i ne znati, biti svestan potpune istinitosti govoreći pažljivo konstruisane laži, držati istovremeno dva mišljenja koja se poništavaju, znajući da su protivrečna i verujući u oba. Upotrebiti logiku protiv logike, odbaciti moral dok polaže pravo na njega, zaboraviti sve što je trebalo zaboraviti, zatim ga ponovo povući u pamćenje u trenutku kada je to potrebno, a zatim ga odmah ponovo zaboraviti, i iznad sve, da primenimo isti proces na sam proces.

 

32. Prikriveno agresivno zlostavljanje

Uvrede su prerušene u podučavanje, pomaganje, davanje saveta i nuđenje rešenja. Manipulator ih čini kao iskreni pokušaj pomoći, posebno drugima. Ovo takođe može biti praćeno ponižavanjem i razočaranjem od strane manipulatora i bilo koga drugog koga su uverili u inferiornost žrtve. Cilj ove taktike manipulacije je da omalovaži, kontroliše i omalovaži žrtvu dok prikrije pojavu nepravde u ime manipulatora.

 

33. Podešavanje na Fail

Manipulator dovodi svoju žrtvu u takvo stanje stresa, ili stresnu situaciju, da je neuspeh gotovo siguran, pri čemu se ishod može koristiti kao municija za diskreditaciju i okrivljavanje žrtve. Ovo se takođe može učiniti prikriveno, koristeći sabotažu ili podrivanje cilja koji bi inače bio dostižan. Ova vrsta taktike manipulacije može biti projekcija sopstvenog osećanja neadekvatnosti nasilnika na žrtvu.

 

34. Pomeranje stuba

Kada manipulator ima kontrolu nad situacijom, on će redefinisati ciljeve žrtve, u stvarnosti, kako bi namerno osmislio način kako bi osigurao da sportista, na primer, na kraju nikada neće moći da konačno postigne ciljeve koji se stalno menjaju. U zavisnosti od toga kako se to radi, cilj može biti poniziti žrtvu, zadržati je zaokupljenu kako ne bi postigli ništa drugo sa svojim vremenom ili je jednostavno istrošiti.

 

35. Pretvaranje nevinosti ili zbunjenosti

Manipulator pokušava da sugeriše da je bilo kakva učinjena šteta nenamerna ili da nisu uradili nešto za šta su optuženi. Manipulator može izgledati iznenađeno ili ogorčeno. Manipulator takođe može pokušati da se pravi glup pretvarajući se da ne zna o čemu žrtva priča ili je zbunjen u vezi sa važnim pitanjem na koje im je skrenuta pažnja. Cilj je naterati žrtvu da dovede u pitanje sopstvenu procenu, a možda i sopstveni razum. Kada su drugi prevareni od strane manipulatora na ovaj način, žrtva se oseća nemoćno.

 

36. Oklevetanje žrtve

Više od bilo koje druge, ova taktika je moćno sredstvo za stavljanje žrtve u odbranu uz istovremeno maskiranje agresivne namere manipulatora, dok manipulator lažno optužuje žrtvu kao nasilnika kao odgovor kada žrtva ustane ili se brani ili njihov položaj. Cilj je izgraditi ogorčenost prema žrtvi i staviti je pred suđenje pre nego što ona ili ona uopšte budu svesna da nešto nije u redu, ili da se ona oseća dovoljno krivim da dovede u pitanje svoju poziciju.

 

37. Igranje uloge žrtve

Manipulator sebe prikazuje kao žrtvu okolnosti, da je njihovo ponašanje samo zbog nečijeg drugog, ili da je to bio jedini način da se izbori sa situacijom u kojoj su se tada slučajno našli.Manipulatora je „provozala“ osoba ili ljudi kojima se manipuliše. Cilj ove taktike manipulacije je da se stekne sažaljenje, simpatije ili izazove saosećanje i na taj način izbegne bilo kakva krivica za pogrešno postupanje ili čak dobijanje podrške i saradnje od nepoznatih autsajdera.

 

38. Minimizacija

Ovo je poricanje zajedno sa gaslightingom. Manipulator tvrdi da njihovo ponašanje zapravo nije toliko štetno ili neodgovorno kao što neko drugi možda tvrdi. Često se igranje ponašanja upoređuje sa drugima: „Ko je među vama bez greha, neka prvi baci kamen“, ili takva logika može biti prisutna. Cilj je napraviti krtičnjak od planine, pustiti manipulatoru da nastavi sa uvredljivim ponašanjem, ili barem da izbegne veliki deo krivice.

 

39. Simbolička agresija

Ovo može biti nešto tako malo kao davanje „pogleda“ ili neki drugi gest. Često je to zalupanje vratima, udaranje u zid ili bacanje nečega, inače demonstracija sile koja nije usmerena ka žrtvi. Ekstremniji slučaj bi bio mahanje oružjem ili barem stavljanje do znanja žrtvi da oružje postoji i da je na raspolaganju manipulatoru, ali na mogući način bez pretnje. Cilj ove taktike manipulacije je da žrtvu stavi na upozorenje i zastraši/prestraši je kako bi udovoljila budućim zahtevima.

 

40. Trance

Ako je manipulator psihopata, njihovo intenzivno prisustvo i laserski fokus na žrtvu će izazvati stanje nalik transu. On ili ona će postati hiperfokusirani na manipulatora i obrnuto. Sve što kažu i urade izgleda neosporno ispravno, ako ni zbog čega drugog osim iz čiste snage volje. Cilj je učiniti žrtvu psihički bespomoćnom. Iskustva tokom ovog transa su trajno urezana u psihu žrtve i može biti teško oporaviti se od njih.

 

41. Brandishing Anger

Manipulator izvodi čin besnog eksplozivnog besa, verbalnog zlostavljanja ili fizičkih pretnji. Ako je žrtva u transu ili je prethodno izmanipulisana od strane nasilnika, samo jednim incidentom takvog ponašanja žrtva može postati uslovljena i obučena da izbegne da se više nikada ne uznemirava, sukobljava ili protivreči manipulatoru. Cilj je da se strahom uspostavi dominacija ili superiornost i potpuna i neupitna saglasnost nad žrtvama.

 

42. Ispiranje mozga

Takođe se naziva i pranje srca, čin promene uma ili srca osobe korišćenjem ekstremnog mentalnog ili emocionalnog pritiska ili zlostavljanja. Ovo se obično radi kada je žrtva izuzetno nadmašena od strane svog manipulatora, bilo mentalno, fizički, ekonomski ili socijalno. Ovo se može postići na više načina, ali obično je žrtva u situaciji iz koje se oseća da ne može da pobegne i uključuje nekoliko taktika istovremeno. Cilj ove taktike manipulacije je da ubedi žrtvu da veruje da su njeni stavovi o životu, ljudima/osobi ili svetu nezreli ili patetični i da ih treba ponovo uskladiti sa gledištem manipulatora.

 

43. Žrtvovanje

Manipulator podvrgava „dečaka za bičevanje“ stalnom negativnom tretmanu i krivici koju ne zaslužuju. Manipulatori nesvesno projektuju sopstvena neželjena osećanja i probleme na žrtvu. Kazna koju žrtveni jarac mora da izdrži je direktna projekcija manipulatorove sopstvene nesigurnosti. Žrtvovanje je namerni čin mučenja protiv druge osobe za katarzično zadovoljstvo manipulatora i njegovih kohorti.

 

44. Gang Stalking

Da li je kombinovani oblik mobinga u zajednici i organizovanog uhođenja. Baš kao što imate mobing na radnom mestu i mobing na mreži, koji su u potpunosti priznati kao legitimni, ovo je oblik zajednice. Uhođenje bandi je organizovano uznemiravanje u najboljem slučaju, a napad koji izaziva samoubistvo u najgorem slučaju. To je ciljanje pojedinca za osvetu, ljubomoru, sport, ili da ga ućutka, itd., od strane grupe ljudi. Cilj ove taktike manipulacije je organizovani psihološki napad koji može potpuno uništiti život osobe, a ostavlja malo ili nimalo dokaza koji bi inkriminisali počinioce.

 

Ove taktike manipulacije i taktike narcisoidne kontrole rade na erodiranju, potiskivanju, potčinjavanju i degradaciji žrtvinog osećaja sebe i umanjuju njihov društveni položaj u nastojanju da dominiraju i kontrolišu.

Svi su verovatno koristili ili koriste neke od ovih taktika manipulacije s vremena na vreme, ali sve se to smatra antisocijalnim i ukazuje na poremećaje ličnosti.

Često su ovi obrasci manipulativnog ponašanja podmukli i možda će im trebati godine da ih vide i shvate kod drugih, posebno ako ste ranije bili zlostavljani ili previše opraštate.

Kao i svaka druga strategija, postaje manje efikasna kada je poznata i imenovana.

 

 

5 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marija
1 year ago

Kako izaci iz zacaranog kruga?

[…] 44 ŠTETNE MANIPULATIVNE TAKTIKE KOJE KORISTE NARCISI, PSIHOPATE I SOCIOPATE […]

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x