Teško je imati široke vidike u uskoj sredini.

218

 

Teško je imati široke vidike u uskoj sredini.

218

Kada ne znate gde da krenete, pogledajte u nebo, pa u sebe…

HOROSKOP

Okruženje je naše ogledalo, ali je rešenje uvek u nama…

 

PSIHOLOGIJA

Ne možete imati široke vidike u uskoj sredini… 218

 

MY WORLD

 “99% stvari o kojima brinete nikada se ne dogode.”

Kažu da su žene, poput vremena, nepredvidive. Ali, kada je partner zanemaruje onda žena postepeno počinje da se oseća nesretno...

Većina nas ima potrebu za sakupljanjem i zadržavanjem stvari, odeće, obuće, ukrasnih predmeta i raznih uspomena, tako da u jednom...