​Tokom života, susrećemo se sa mnogim ljudima. Neke od tih ljudi srećemo prvi put, a sa nekim smo se već...