Dok je sama grandioznost glavno dijagnostičko obeležje patološkog narcisizma, postoje i naučni podaci koji navode na zaključak da se patološki...

Hoću, samo kad se završi film(ski maraton) – pasivna agresija Često mi se dešava da ni ne slutim sa kakvim izvrsnim...

U današnje vreme postoji trend da se nedostatkom samopouzdanja objašnjava svaki neuspeh a sve što je neko uspeo da uradi...