Reč “ego” dolazi iz latinskog jezika i označava “ja”, osećanje sopstva. Kosmički gledano, ego je sve što postoji i deluje...

Mladi student na jednom univerzitetu je pošao u šetnju sa svojim profesorom. Dok su šetali i razgovarali ugledaše pored puta...

Sоpstvеnо intimnо Sаmооpаžаnjе prаktičnо је srеdstvо zа dоbiјаnjе kоrеnitе trаnsfоrmаciје. Pоznаvаti i оpаžаti rаzličitе su stvаri. Мnоgi pоistоvеćuјu оpаžаnjе sаmоgа...