Image by 【微博/微信】愚木混株 【Instagram】cdd20 from Pixabay

MOĆ MISLI

Vi ste najsnažniji magnet u svemiru! Posedujete u sebi magnetsku silu jaču od bilo čega drugog na svetu, a ta se neobjašnjiva magnetska moć očituje kroz vaše misli.

Zakon privlačnosti u načelu kaže da se sličnosti privlače, tako da kad nešto pomislite vi privlačite slične misli. Evo nekoliko primera koje ste možda i sami iskusili u životu:

Jeste li ikada počeli da razmišljate o nečemu što vam nije prijalo i, što ste više o tome razmišljali, situacija vam se činila sve težom? To vam se dogodilo zato što vam zakon privlačnosti, čim uporno mislite jednu misao, šalje slične misli. Za samo nekoliko trenutaka primili ste toliko neprijatnih misli da vam se čini kako se situacija pogoršava. Što više razmišljate o nevoljama, bivate sve uznemireniji.

Misli su magnetske i poseduju frekvenciju. Dok razmišljate, vaše misli odlaze u svemir i magnetski privlače sve slične stvari koje imaju istu frekvenciju. Sve što je poslato vraća se svom izvoru. A izvor ste Vi.

Razmišljajte o tome ovako: znamo da odašiljač televizijske stanice emituje program putem frekvencije koja se u našem televizoru pretvara u slike. Većina ljudi ne razume kako se to tačno odvija, ali znamo da svaki kanal ima svoju frekvenciju i, kada podesimo naš aparat na tu frekvenciju, na ekranu se pojavljuje željena slika.

Frekvenciju odabiramo biranjem kanala i tako primamo slike koje se emituju na određenom kanalu. Ako želimo da vidimo neke druge slike, menjamo kanal i televizor podešavamo na novu frekvenciju.

Vi ste takođe odašiljač i to moćniji od svakog televizijskog odašiljača napravljenog na Zemlji. Vi ste najmoćniji odašiljač u svemiru. Misli koje emitujete stvaraju vaš život i svet. Frekvencija koju odašiljete širi se izvan granica gradova, izvan granica država, izvan granica celog sveta. Odzvanja celim svemirom. A vi tu frekvenciju odašiljete sopstvenim mislima.

Slike koje vam se vraćaju odašiljanjem sopstvenih misli nisu slike na ekranu vašeg televizora u dnevnoj sobi. To su slike vašeg životal Vaše misli stvaraju frekvenciju, na toj frekvenciji privlače ono što im je slično, a onda vam se vraćaju nazad, u obliku slika vašeg života. Ako želite da promenite nešto u svom životu, samo promenite kanal i frekvenciju menjanjem misli.

 

“Vibracije mentalnih sila najtananije su, a time i najmoćnije koje postoje.”

 

” Zamišljajte sebe kako živite u bogatstvu, pa ćete bogatstvo i privući. To deluje svaki put i kod svake osobe. Ako možete da mislite na ono što želite i uspijete da vam to postane dominantna misao, to će vam se i ostvaritti.

Dok razmišljate o tome kako živite u izobilju, putem zakona privlačnosti na moćan i svestan način određujete sopstveni život. Vrlo je jednostavno. Ali, sad se javlja očigledno pitanje: „Zašto svi ne žive živote iz svojih snova”?

U tome leži problem. Većina ljudi razmišlja o onome što ne želi, a onda se pita zašto im se baš te stvari stalno i iznova dešavaju. I judi nemaju sve ono što žele samo zato što više razmišljaju o onome što ne žele nego o onome što žele. Oslušnite sopstvene misli, oslušnite reči koje izgovarate. Zakon privlačnosti je apsolutan i ne greši.

 

Zakon privlačnosti daje vam ono o čemu razmišljate i tačka!

 

Zakon privlačnosti uvek deluje, verovali vi u to ili ne i razumeli ga ili ne.

Zakon privlačnosti jeste zakon stvaranja. Kvantni fizičari govore nam da je čitav svemir izronio iz misli! Vi stvarate svoj život putem misli i zakona privlačnosti, baš kao i svi ostali. Zakon ne deluje samo kada ste ga vi svesni. On deluje celog vašeg života baš kao što je oduvek delovao i u životima ljudi. Kada postanete svesni ovog moćnog zakona, tada ćete spoznati kolika je i vaša moć, koliko ste u stanju da osmislite svoj život i ostvarite ga.

Zakon deluje onoliko koliko razmišljate. Pokreće se svaki put kada i vaše misli. Kad razmišljate o prošlosti, zakon privlačnosti deluje. Kada razmišljate o sadašnjosti ili o budućnosti, on takođe deluje. To je trajan proces i ne postoji mogućnost da ga privremeno ili trajno zaustavite kada poželite. Deluje uvek kao i vaše misli.

Bez obzira na to da li smo toga svesni ili ne, razmišljamo gotovo uvek. Ako slušamo nekoga ili govorimo, razmišljamo. Dok gledlamo televiziju ili čitamo novine, razmišljamo. Kad prizivamo uspomene iz prošlosti, razmišljamo. Dok planiramo budućnost razmišljamo.

Razmišljamo i dok vozimo. Razmišljamo i kada se ujutro oblačimo. Većina ljudi ne razmišlja samo dok spava, ali sile privlačnosti i tada deluju u skladu sa poslednjim mislima koje smo imali pre nego što smo zaspali. Zato pre nego što zaspite razmišljajte o nečem lepom.

Stvaranje neprestano traje. Svaki put kad čovek nešto pomisli ili se prepusti jednom načinu razmišljanja duže vreme, nalazi se u procesu stvaranja. Iz tih će se misli nešto izroditi.

Ono o čemu sada razmišljate stvara vašu budućnost. Sopstveni život stvarate svojim mislima. Pošto uvek razmišljate, uvek i stvarate. Ono o čemu najviše razmišljate, ono na šta se usredsredite, pojaviće se kao deo vašeg života.

Kao i ostali prirodni zakoni, i zakon privlačnosti potpuno je savršen. Vi kreirate sopstveni život. Ono što posejete, to ćete i ubrati. Misli su seme, a žetva zavisi od semena koje posadite. Ako se stalno žalite, zakon privlačnosti vrlo brzo će vam u život uneti još više situacija na koje ćete moći da se požalite. Dok pažljivo slušate nekoga ko jadikuje i slažete se s njim, u tim trenucima vi u svoj život privlačite nove situacije na koje ćete se žaliti.

Zakon jednostavno odražava i vraća vam upravo ono na šta su vase misli usmerene. Ako zahvaljujući ovom moćnom otkriću promenilc način razmišljanja, uspećete da promenite svaku okolnost i svaki događaj u svom životu.

Vaš život je u vašim rukama. Bez obzira na to gde ste sada, šta vam se do sada u životu dešavalo, sada možete početi svesno da birate svoje misli i tako promeniti sopstveni život. Ne postoje bezizlazne siluacije. Svaka okolnost vašeg života može se promeniti.

Zakon privlačnosti možete uočiti svuda oko sebe. Sve privlačite k sebi. Ljude, poslove, okolnosti, zdravlje, bogatstvo, dugove, radost, automobil koji vozite, okruženje kome pripadate. Sve ste ih privukli poput magneta. Privlačite ono o čemu mislite. Ceo vaš život odraz je vaših misli.

Svemir sve obuhvata i ništa ne isključuje. Zakon privlačnosti ne pravi izuzetke. Vaš život je ogledalo vaših preovlađujućih misli. Sva živa bića deluju u skladu sa ovom zakonitošću. Ljudi se ralikuju samo po tome što poseduju razum. Oni slobodnom voljom mogu izabrati vlastite misli. Poseduju sposobnost i snagu da svesno srede svoje misli i tako kreiraju sopstvene živote svojim umom

Ne govorim vam o praznom sanjarenju niti o ispraznom maštanju, ovde je reč o dubljem, temeljniiem razumevanju nekih stvari.

Kvantna fizika zaista je počela da ukazuje na ovo otkriće. Tvrdi da svemir ne može postojati ako ga ne prožima um, a da um zapravo oblikuje i ono što posmato. Ako razmislite o poređenju čoveka sa najmoćnijim odašiljačem u svemiru, shvatićete ovo značenje. Vaš um odašilje misli, a one vam se vraćaju nazad u vidu prizora u vašem životu. Ne samo da kreirate svoj život sopstvenim mislima, već one u značajnoj meri učestvuju u kreiranju celog sveta. Ako verujete da ste beznačajni i da u ovom svetu nemate nikakvu moć, razmislite o tome ponovo. Um zapravo oblikuje svet koji vas okružuje.

Zapanjujući napredak i otkrića kvantnih fizičara, tokom poslednjih osamdeset godina, omogućili su nam bolje razumevanje neshvatjilve moći stvaranja ljudskog uma. Njihov rad odražava reči najvećih svetskih umova.

Ukoliko zakon ne razumete, to i dalje ne znači da treba da ga odbacite. Možda ne razumete ni elektricitet, ali ipak uživate u njegovim prednostima. Ne znamo kako sve to funkcioniše. Ipak, svestan sam toga da uz pomoć električne energije možete čoveku skuvati ručak, ali možete skuvati i samog čoveka!

Često se događa da se ljudi užasno uplaše svih svojih loših misli kada počnu da saznaju Veliku Tajnu. Treba samo da budu svesni daj e naučno dokazano da afirmativne misli imaju sto puta veću snagu od negativnih. To će vas odmah osloboditi briga.

Zaista je neophodno mnogo negativnih misli i upornog negativnog razmišljanja da biste privukli u život loše događaje. Međutim, ako u dužem periodu negativno razmišljate, onda će vam se negativna iskustva zaista i dogoditi. Ako se brinete zbog negativnih misli, privući ćete još novih briga zbog negativnih misli i tako ih samo umnožiti. Ovog momenta odlučite da ćete misliti samo pozitivne misli. Istovremeno pošaljite svemiru poruku da su vaše dobre misli moćne, a svaka negativna misao slaba.

Kažite hvala Bogu zato što se sve dešava odloženo, zato što se sve vaše misli ne ostvaruju istog trenutka. Kada ne bi bilo tako, stvarno biste bili u nevolji. Ovo vremensko odlaganje i te kako nam koristi. Ono nam omogućuje da se preispitamo, da razmislimo šta zapravo želimo i da ponovo izaberemo.

Ovog časa dostupna vam je apsolutna moć stvaranja sopstvenog života, jer ovog časa razmišljate. Ako ne bi bilo dobro da se neke vaše misli ostvare, odmah ih izmenite. Izbrišite stare misli tako što ćete ih zameniti novim i dobrim. Vreme vam ide u prilog zato što sada možete pomisliti nešto novo i tako emitovati novu frekvenciju.

Poželite da postanete svesni svojih misli i izaberite ih pažljivo, poželite da sve to bude vrlo zabavno, jer vi ste najvrednije delo svog života. Vi ste Mikelandelo sopstvenog života. David koga vajate zapravo ste vi.

Živimo u svemiru u kome vladaju zakoni kao što je zakon gravitacije. Ako padnete sa zgrade, nebitno je da li ste dobra ili loša osoba, razbićete se o tlo. Zakon privlačnosti prirodni je zakon. Nepristrasan je i nije ličan, kao ni zakon gravitacije. Precizan je i egzaktan.

 

Sve što vas trenutno u životu okružuje, uključujući stvari na koje se žalite, privukli ste sami u svoj život.

 

Kada prvi put čuju ovaj deo Tajne, ljudi se često prisete slučajeva iz istorije kada je izgubljeno na hiljade života i smatraju neverovatnim da je tako veliki broj ljudi mogao da privuče ovakve događaje. Po zakonu privlačnosti, trebalo je da budu na istoj frekvenciji kao i sam slučaj.

To naravno ne mora da znači da su svi mislili na isti događaj, već da su frekvencije njihovih misli bile u skladu sa frekvencijom događaja. Ako ljudi veruju da se mogu naći u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, i da nemaju nikakvu kontrolu nad spoljašnjim uticajima, te misli straha, razdvojenosti, bespomoćnosti, ukoliko potraju, mogu ih zaista odvesti u pogrešno vreme na pogrešno mesto.

Upravo sada imate izbor. Želite li da verujete da nam se loše stvari dešavaju sasvim slučajno? Da li želite da verujete da je moguće da se u pogrešno vreme nađete na pogrešnom mestu? Da nemate nikakvu kontrolu nad spoljnim uticajima? Ili želite da verujete i da znate da je vaše životno iskustvo u vašim rukama i da vam se u životu mogu događati samo dobre stvari jer na taj način razmišljate. Imate izbor i šta god odlučite da mislite preobraziće se u vaš život.

 

Ništa ne može doći u vaš život dok ga ne prizovete svojim uporniin mislima.

 

Događaje uglavnom privlačimo automatski. Mi samo mislimo da nemamo nikakvu kontrolu nad njima. Naše misli i osećaji javljaju se automatski i zato nam se sve automatski i događa.

Niko nikada ne bi namerno privukao nešto što ne želi. Lako je uvidetii kako su se u vašem životu pojavile mnoge stvari koje niste želeli, kao i u životima drugih ljudi, pre nego što ste saznali Tajnu. Pojavile su se iz prostog nepoznavanja velike stvaralačke snage naših misli.

Imate dve grupe osećanja: dobra i loša. Lako ih razlikujete jer se od prvih osećate dobro, a od drugih loše. Možete osećati tugu, bes, ogorčenost, krivicu. To su ona osećanja koja neće doprineti da se osećate povlašćeno. To su loša osećanja.

Niko vam ne može reći da li se osećate dobro ili loše, jer samo vi znate šta tačno osećate. Ako niste sigurni, samo se zapitajte: „Kako se osećam?” Možete zastati u toku dana i često sebi postaviti ovo pitonje, i što češće to budete radili, brže ćete postati svesni svojih

Misli. Najvažnije je da znate da je nemoguće da se u isto vreme osećate loše i da imate dobre misli. To bi se protivilo zakonu, zato što vaše misli izazivaju vaša osećanja. Ako se osećate loše, to je zato što imate misli koje uzrokuju da se loše osećate.

Vaše misli određuju vašu frekvenciju, a osećanja vam odmah pokazuju na kojoj ste talasnoj dužini. Kad se osećate loše, vi ste na frekvenciji na kojoj privlačite još više loših stvari. Zakon privlačnosti mora da odgovori tako što će vam vratiti još više loših slika i stvari od kojih ćete se osećati još gore. Ako se loše osećate i ne trudite se da promenite svoje misli i osećate se bolje, time zapravo govorite: „Pošalji mi još razloga da se osećam loše”. Nastavi da mi ih šalješ!”

Suprotna varijanta jeste da imate dobra osećanja i dobre misli. Znaćete kad se pojave jer ćete se osećati dobro. Uzbuđenje, radost, zahvalnost, ljubav. Zamislite da ih doživljavate svakog dana. Dok proslavljate dobra osećanja, privlačite još dobrih emocija i stvari od kojih ćete se osećati lepo.

Zapravo, jako je jednostavno. „ Šta upravo sada privlačim ? ” Pa, kako se osećate? „Osećam se dobro.” Baš dobro, nastavi tako. Nemoguće ie da se u istom trenutku osećate dobro i mislite negativno. Ako vam je dobro, to je zato što imate dobre misli.

Vidite, možete u životu imati sve. Bez ograničenja. Ali, ima jedna začkoljica: Morate se osećati dobro. A kad bolje razmislite, zar nije to ono što ste celog života želeli. Zakon je zapravo savršen. Ako se osećate dobro, onda stvarate budućnost koja je u skladu s vašim željama.

Ako se osećate loše, stvarate budućnost koja nije u skladu s vašim željama. Kad analizirate svoj dan, videćete da zakon deluje svake sekunde. Sve što mislimo i osećamo stvara našu budućnost. Ako ste zabrinuti ili uplašeni, u svoju svakodnevicu prizivate još više briga i strahova.

Kad se osećate dobro, sigurno imate i dobre misli. Znači da ste na pravom putu i da emitujete snažne talase na ispravnoj frekvenciji koja će vam privući još dobrih stvari od kojih ćete se osećati još bolje. Držite se tih osećanja i iskoristite ih. Budite svesni da dok se osećate dobro, snažno privlačite još više dobrih stvari.

Idemo korak dalje. Šta ako su osećanja zapravo vaše sredstvo komunikacije sa svemirom koja vam precizno pokazuju kako razmišljate? Naša osećanja predstavljaju povratnu informaciju koja nam govori da li smo usklađeni ili ne, na pravom putu ili streanputici.

Zapamtite da su vaše misli prvobitni uzrok svega. Kad neprekidno imate jednu misao, vi je šaljete direktno u svemir. Ona se, poput magneta, povezuje sa sličnim frekvencijama i, za samo nekoliko trenutaka, vraća vam tu frekvenciju u vidu vaših osećanja. Ili drugačije rečeno, vaša osećanja povratna su informacija univerzuma, koja vam govori na kojoj ste trenutno frekvenciji. Osećanja predstavljaju povratnu informaciju o frekvenciji.

Kada se osećate dobro, to je informacija iz svemira koja govori: „Misliš dobre misli”. Obrnuto, kada se osećate loše, dobijate povratnu informaciju koja kaže: „Misliš loše misli”. Zato, kada se osećate loše, to je informacija iz svemira koja zapravo poručuje: „Upozorenje! Odmah promenite razmišljanje. Registrovana je negativna frekvencija. Promenite frekvenciju. Počinje odbrojavanje do događaja. Upozorenje!”

Kada se sledeći put budete osećali loše i kada osetite negativne emocije, poslušajte signal koji primate iz univerzuma. U tom trenutku sami blokirate sve ono dobro što vam pripada, jer ste na negativnoj frekvenciji. Promenite misli i pomislite na nešto dobro, i kada počnete da se osećate bolje, znaćete da je to zbog toga što ste promenili frekvenciju, a univerzum vam je to potvrdio boljim osećanjima.

Možete ovog trenutka početi da se osećate zdravim. Možete početi da se osećate uspešnim. Možete da osetite ljubav koja vas okružuje, čak i ako je nema. A svemir će odgovoriti u skladu s vašom pesmom. On će se uskladiti sa prirodom vaših osećanja i prikazaće ih, jer se vi tako osećate.

Dakle, šta sada osećate? Odvojite nekoliko trenutaka da razmislite o tome kako se osećate. Ako se ne osećate onoliko dobro koliko biste želeli, usredsredite se na svoja osećanja i pokušajte namerno da ih popravite. Možete mnogo da postignete ako se intenzivno fokusirate na svoja osećanja sa namerom da ih poboljšate. Jedan od načina jeste da zatvorite oči (isključujući sve što skreće pažnju), fokusirate se na svoja osećanja, i smešite se jedan minut.

Vaše misli i vaša osećanja kreiraju vaš život. Uvek će biti tako. Garantovano!

Kao ni zakon gravitacije, ni zakon privlačnosti nikada ne greši. Nećete videti svinje kako lete unaokolo zato što je zakon gravitacije jednog dana na njih zaboravio da deluje. Po istom principu, nema izuzetaka ni kada je reč o zakonu privlačnosti. Ako vam se nešto dogodilo, vi ste to privukli svojim dugotrajnim mislima. Zakon privlačnosti je precizan.

Teškoje ovo progutati, ali kad jednom počnete da se otvarate prema ovoj ideji, efekti su zapanjujući. To znači da sve što su misli uradile u vašem životu možete preokrenuti tako što ćete u svojoj svesti napraviti zaokret.

Imate moć da promenite sve što želite, jer vi ste onaj koji bira sopstvene misli i vi ste onaj koji proživljava sopstvena osećanja.

 

„Vlastiti svemir stvarate u hodu.”

 

Zaista je važno da se osećate dobro, jer ta dobra osećanja šaljete u univerzum kao signale i tako sebi privlačite ostale dobre stvari. Zato, što se bolje osećate, privući ćete više onoga od čega ćete se osećatijoš bolje i bićete u stanju đa i dalje privlačite stvari od kojih će vam biti sve bolje i bolje.

Da li ste znali da kada se osećate loše, možete to u trenutku da promenite? Pustite neku dobru muziku ili počnite da pevate – to će odmah uticati povoljno na vaše emocije. Ili pomislite na nešto lepo. Mislite na bebu ili nekoga koga istinski volite i razmišljajte o njima. Stvarno razmišljajte. Isključite sve ostale mislii. Garantujem vam da će vam se raspoloženje popraviti.

Napravite listu Tajnih aduta koje ćete držati u rukavu. Pod Tajnim adutima podrazumevam stvari koje u trenu mogu da izmene vaše emocije. Mogu to biti lepe uspomene, budući događaji, smešni trenuci, prirodne lepote, voljena osoba, omiljena muzika. Kada sc osećate ljutito, frustrirano ili naprosto loše, izvadite svoju listu aduta i izaberite nešto sa nje. Različite stvari pomoći će u različitim situacijama, tako da ako jedna ne uspe, pređite na sledeću. Potrebno je da na samo minut ili dva promenite fokus i promenićete i sebe i sopstvenu frekvenciju.

 

Kombinacija misli i ljubavi stvara neodoljivu silu zakona privlačnosti.

 

U svemiru ne postoji veća snaga od snage ljubavi. Osećanje ljubavi ima najjaču od svih frekvencija koje možete emitovati. Kad biste mogli svaku misao obaviti ljubavlju, kada biste voleli sve i svakoga, život bi vam se potpuno preobrazio. U suštini, neki od najvećih umova prošlosti govorili su o zakonu privlačnosti kao o zakonu ljubavi. Ako malo bolje razmislite, shvatićete zašto je tako.

Gajite li o nekome ružne misli, one će se manifestovati u vašem iskustvu. Ne možete drugima naneti zlo svojim lošim mislima, ali ga možete naneti sebi. Ako su vam misli ispunjene ljubavlju, pogodite ko će izvući korist – vi! Zato, ako je vaše dominantno stanje, stanje ljubavi, zakon privlačnosti ili zakon ljubavi odgovaraće najjačom silom jer ste i sami na najvišoj frekvenciji. Što je snažnija ljubav koju osećate i pružate, snažnija je i sila koju koristite.

„Načelo koje mislima daje pokretačku snagu da stupe u dodir sa svojim predmetom, a time i da ovladaju svakim neželjenim ljudskim iskustvom, predstavlja zakon privlačnosti, koji je zapravo drugo ime za ljubav. Ovaj beskonačni i temeljni princip ugrađen je u sve stvari, svaki filozofski koncept, svaku religiju i svaku nauku. Zakonu ljubavi nemoguće je izmaći. Osećanja su ta koja mislima daju životnu snagu. Osećanje je čežnja, a čežnja je ljubav. Misli prožete ljubavlju postaju nepobedive.”

Kada počnete da razumevate svoje misli i osećanja i istinski njima ovladate, tada ćete uvideti da stvarate svopstvenu stvarnost. U tome leži sva vaša sloboda i sva vaša snaga.

Marsi Šimof navela je jednu divnu misao Alberta Ajnštajna: „Najvažnije pitanje koje sebi može da postavi jedno ljudsko biće glasi: ‘Da li je ovaj svemir prijateljski nastrojen prema nama?'”

Poznajući zakon privlačnosti, jedini odgovor koji se može dati jeste: ,,Da, svemir je nastrojen prijateljski.” Zašto? Zato što kada ovako odgovorite, po zakonu privlačnosti, to ćete i doživeti. Albert Ajnštajn postavio je ovo moćno pitanje zato što je znao Tajnu. Znao je da će nas, kad postavi pitanje, naterati da se zamislimo i izaberemo. Dao nam je nesagledive mogućnosti, samim tim što je formulisao pitanje.

Ako odemo korak dalje u Ajnštajnovoj nameri, možemo potvrditi i poručiti: „Ovaj univerzum je božanstven. On mi donosi sve divne stvari. On je moj saučesnik u svemu. Univerzum me podržava u svemu što radim. On mi u svemu odmah izlazi u susret.”

 

Znajte da je ovaj univerzum prijateljski.

 

Duboko u vama leži istina koja samo čeka da je otkrijete, a ona glasi: Vi zaslužujete sve ono divno što vam život može pružiti Toga ste instinktivno svesni, jer se osećate jako loše kada vam se ne događa dovoljno dobrih stvari. A pravo na sve to dobro stekl: ste već samim rođenjem. Vi ste tvorac samoga sebe, a zakor. privlačnosti vaše je čarobno oruđe uz pomoć koga možete stvarat u svome životu sve što želite. Dobro došli u životnu čaroliju koja će vam doneti spoznaju vlastite veličanstvenosti!

Vi ste stvaralac. Uz pomoć zakona privlačnosti postupak stvaranja je jednostavan. Najveći učitelji i avatari su u svojim čudesnim delima govorili o stvaralačkom procesu u mnogim njegovim oblicima. Neki od velikih učitelja pričali su priče u kojima su opisivali način na koji svemir deluje. Mudrost sadržana u tim pričama prenosila se vekovima i tako prerasla u legende. Mnogi ljudi danas ne shvataju da je suština tih priča zapravo prava životna istina.

Setite se Aladina i njegove čarobne lampe. Aladin uzima lampu, otrese sa nje prašinu i Duh se pojavi. Duh uvek izgovara iste reči: „ Tvoja želja je moja zapovest!” Bajka kaze da Aladin ima tri želje, ali ako nađete prve verzije, videćete da se ne pominje nikakvo ogmničenje u pogledu broja želja. Razmislite o tome. Primenimo ovu metaforu na sopstveni život. Zapamtite da Aladin uvek traži ono što želi.

Uz njega je ceo svemir, koga predstavlja Duh. On je u tradiciji imao razna imena – Sveti anđeo čuvar, Nad Ja. Možemo ga zvati kako god želimo i odabrati mu naziv koji nam najviše odgovara, ali nam svaka tradicija govori da postoji nešto što je obuhvatnije od nas samih. Duh uvek izgovara iste reči: „Tvoja želja je tvoja zapovest!”

Ova predivna priča govori vam o tome kako ste vi sami tvorac čitavog svog života i svega što se u njemu dešava. Duh jednostavno odgovara na svaku vašu zapovest. Duh je uvek prisutni zakon privlačnosti koji uvek zna sve što mislite, govorite i radite. Duh pretpostavlja da želite sve ono o čemu razmišljate.

Vi ste gospodar svemira, a Duh je tu da vam služi. On nikada ne dovodi u pitanje vaše zapovesti. Treba samo da pomislite, a Duh će istog trena naći način da pomoću ljudi, okolnosti i događaja utiče na svemir kako bi vam ispunio želju.

Stvaralački proces koji se primenjuje u Tajni preuzet je iz Novog Zaveta i daje uputstva kako da ono što želite ostvarite u tri jednostavna koraka.

Prvi korak je traženje. Zapovedite svemiru. Saopštite mu šta tačno želite. Svemir odgovara na vaše misli. Šta zapravo želite? Sedite i napišite svoje želje na parčetu papira. Pišite u sadašnjem vremenu. Možete početi ovako: Jako sam srećan i zahvalan zbog…” Onda objasnite kako biste stvarno želeli da živite i to do detalja.

Možete izabrati šta želite, ali mora vam biti jasno šta stvarno želite. To je vaš deo posla. Ako tu niste načisto, zakon privlačnosti vam ne može pružiti ono što želite. Ako niste sigurni u to šta želite, stalno ćete emitovati pomešane frekvencije i privlačićete polovične rezultate.

Osmislite šta zapravo želite, možda po prvi put u životu. Sad, kad znate da možete imati sve što poželite, da možete biti sve što želite i postići sve što želite, kad znate da ne postoje nikakva ograničenja, šta zapravo želite? Traženje je prvi korak stvaralačkog procesa i treba da vam pređe u naviku da tražite.

Ako morate da odlučite a niste sigurni kako, samo tražite! Ne dozvolite sebi da budete zbunjeni oko bilo čega u životu, samo tražite! A to je baš je zabavno. Kao da je citav svemir jedan veliki katalog. Prelistate ga i kažete: „Volela bih ovo da doživim, volela bih da imam ovaj proizvod i volela bih da pored sebe imam ovakvu osobu”.

Ne morate tražiti više puta. Tražite samo jednom. Kada poručujete robu iz kataloga ne šaljete jednu pa drugu porudžbinu jer ste u prvu posumnjali. Poručujete samo jednom. Isto važi i za stvaralački proces. Prvi korak služi tome da u sebi raščistite šta zapravo želite. Kada ste uspeli u tome, napravili ste porudžbinu.

Drugi korak je verovanje. Verujte da već imate ono što ste zatražili. Imajte nepokolebljivu veru. Verovanje u ono što još niste videli. Morate verovati da ste primili. Morate da znate da je ono što ste zatražili postalo vaše istog trenutka kad ste zatražili. Ta vera mora biti apsolutna i kompletna. Da ste naručili nešto iz kataloga, opustili biste se, svesni da će vaša porudžbina stići, i nastavili biste sa svojim svakodnevnim životom.

„Ono što želite smatrajte već svojim. Znajte da će vam to biti isporučeno kada vam bude potrebno. Tada dopustite da vam dođe. Nemojte se brinuti i plašiti. Ne razmišljajte o tome koliko vam je to nešto potrebno. Razmišljajte o tim stvarima kao o svojim, kao o nečemu što vam pripada, kao o nečemu što već imate.”

U momentu kad tražite, kad poverujete i kad postanete svesni da vam to već pripada, iako je i dalje nevidljivo, ceo svemir se pokreće da bi ostvario vašu želju i učinio je vidljivom. Morate postupati, govoriti i razmišljati kao da je upravo sada primate. Zašto? Svemir je ogledalo, a zakon privlačnosti odražava vaše preovlađujuće misli.

Zar nije onda logično da već vidite sebe kako dobijate ono što želite? Ako i dalje razmišljate kako nemate ono što želite, i dalje ćete privlačiti upravo to. Morate verovati da to već imate.

Morate verovati da ste već dobili. Morate emitovati frekvenciju koja ima osećanje da ste to nešto čemu težite već primili kako bi se baš te slike ostvarile u vašem životu. Kad uspete u tome, zakon privlačnosti će snažno pokrenuti sve okolnosti, ljude i događaje koji će vam omogućiti da to i dobijete.

Kada uplatite putovanje, naručite novi auto ili kupite kuću, znate da su sve te stvari već vaše. Nećete rezervisati neko drugo putovanje u istom terminu, kupiti drugi auto ili još jednu kuću, za svaki slučaj. Ako dobijete na lutriji ili dobijete veliko nasledstvo, svesni ste dobitka i pre nego što dobijete novac u ruke. To je osećaj verovanja da je novac vaš. To je osećaj verovanja da vam nešto pripada. To je osećaj verovanja da ste nešto već primili. Tražite ono što želite verujući da je to već vaše. Kad u tome uspijete, zakon privlačnosti će snažno pokrenuti sve okolnosti, ljude i događaje koji će vam omogućiti da to i dobijete.

Kako da u sebi podstaknete osećaj verovanja? Počnite da zamišljate. Budite kao dete i zamišljajte. Ponašajte se kao da već posedujete ono što želite. Dok maštate, počećete da verujete da ste zaista primili. Duh neprestano reaguje na vaše uporne misli, a ne samo u trenutku kad tražite.

Zato i posle traženja morate neprestano verovati i znati. Verujte. U uverenju da nešto već posedujete, u vašoj neumornoj želji krije se vaša najveća moć. Kada poverujete da već primate, pripremite se i uživajte u čaroliji. „Možete imati ono što želite ako umete da napravite u svojim mislima kalup u kome ćete oblikovati svoje želje.

Nema neostvarivog sna samo ako naučite da koristite stvaralačku silu koja deluje kroz vas. Metode koje deluju kod jedne osobe delovaće i kod ostalih. Ključ uspeha leži u korišćenju onoga što već imate, slobodno, u potpunosti, na način kojim ćete potpuno otvoriti kanale kojima će poteći vaša stvaralačka sila.”

 

Svemir će početi da se menja i tumba kako bi ostvario ono što želite.

 

Ne morate znati kako će se ostvariti ono što želite. Ne morate znati kako će se svemir reorganizovati da to ostvari.Nije vaša stvar, ni vaš posao kako će se to ostvariti, kako će vam svemir priuštiti ono što želite. Dozvolite mu da to odradi za vas. I dok pokušavate da shvatite kako će se to dogoditi, zapravo emitujete frekvenciju koja sadrži nedostatak uverenja i pokazujete da ne verujete kako već posedujete ono što želite.

Mislite kako sami to morate da uradite i ne verujete da će to svemir učiniti za vas. Kako, to nije vaša uloga u stvaralačkom procesu. Tražite jednom, verujte da ste primili i sve što još treba da uradite da biste zaista primili jeste da se osećate dobro. Kada se dobro osećate onda ste na frekvenciji primanja dobrog.

Pošto ste uključeni na frekvenciju primanja svega dobrog, primaćete ono što ste zatražili. Tražili biste samo nešto zbog čega biste se osećali dobro kada ga primite? Zato se uključite na frekvenciju dobrog raspoloženja i primićete.

Na tu se frekvenciju možete lako prebaciti ako kažete: ,Ja sada primam. Primam sve ono dobro u svoj život. Sada primam sve ono što želim (navedite svoju želju)”. I osetite da primate. Probudite u sebi osećaj kao da ste već dobili.

Primićete onda kad se budete osećali kao da već imate ono što ste tražili i kad taj osećaj bude tako stvaran kaao da je to već pred vama, kad poverujete da ste primili.

Jedna stvar koju se ljudi stalno pitaju glasi: „Koliko je vremena potrebno da se pojavi novi auto, veza, novac?” Nema pravila koje kaže da će se želje ostvariti za trideset minuta, tri ili trideset dana. Najvažnije je da vi budete usaglašeni sa svemirom.

Vreme je privid. Ajnštajn nam je to rekao. Ako ovo prvi put čujete, možda će vam biti teško da prihvatite, jer stalno vidite da se stvari odvijaju jedna za drugom. Kvantni fizičari i Ajnštajn tvrde da se sve dešava istovremeno. Ako uspete da prihvatite ovu ideju i to da vreme ne postoji, uvidećete da sve ono što želite u budućnosti već postoji. Ako se sve odvija istovremeno, onda vaša paralelna verzija, nagrađena svim onim što ste tražili, već postoji!

Svemiru nije potrebno vreme da bi ostvario vaše želje. Svako vremensko odlaganje događa se zato što se niste prepustili uverenju, spoznaji i osećanju da to što želite već posedujete. Radi se o tome da se niste uključili na frekvenciju onoga što želite. Kad se stvarno ukjučite, pojaviće se ono što ste tražili.

Svemiru veličina ništa ne znači. Naučno posmatrano, nije ništa teže privući ono što smatramo ogromnim od nečega što smatramo sasvim malim. Svemir sve što čini, čini bez ikakvog napora. Trava se ne napreže da bi rasla. To se odvija spontano. Kako je sve to savršeno osmišljeno.

Najvažnije je ono što se zbiva u vašoj glavi. Radi se o onome što sami određujemo govoreći: ,,0vo je velika želja i trebaće mnogo vremena da se ona ostvari”, ili ,,ovo je prava sitnica, ostvariće se za sat vremena”. Mi postavljamo ta pravila. U svemiru ta pravila ne važe. Vi stvarate osećaj da nešto već sada posedujete, a svemir na njega odgovara, bez obzira na to kakav je.

Svemir ne poznaje vreme i ne poznaje veličinu. Jednako je lako doći do jednog dolara baš kao i do milion dolara. To je isti proces, a jedini razlog za to što jedan dolar dobijate brže leži u tome što vi verujete da je milion dolara ogromna svota novca a jedan dolar sitnica.

Dok vizualizujete, dok posmatrate kako se film u vašoj glavi odvija, uvek i stalno razmišljajte o konačnom rezultatu. Evo primera. Ovog trenutka pogledajte svoje ruke. Stvarno ih pogledajte: boju kože, pegice, krvne sudove, prstenje, nokte. Primetite sve detalje. Neposredno pre nego što zatvorite oči zamislite da se te ruke spuštaju na volan vašeg potpuno novog automobila.

To je stvarno holografsko iskustvo, tako stvarno u ovom trenutku da više čak nemate ni potrebu za novim automobilom, jer vam se čini kao da ga već imate. Ako se trgnete kad otvorite oči u fizičkom svetu, vaša vizualizacija je postala stvarna. Ali to stanje i taj nivo jesu stvarni. To je nivo na kome se odvija celokupno stvaranje, a fizički nivo je samo posledica tog stvarnog polja celokupnog stvaranja.

Zato nećete imati osećaj da vam je automobil potreban, jer ste se tokom vizualizacije uskladili sa stvarnim poljem stvaranja i osetili ga. Na tom polju, vi već sada imate sve. Kad to osetite, bićete toga i svesni.To je osećanje koje ima privlačnu moć, a ne samo sliku ili misao.

Mnogi misle: „Dovoljno je da mislim pozitivno ili vizualizujem kako imam ono što želim”. Ali ako sve ovo činite a i dalje ne osećate bogatstvo, ljubav ili radost, onda vaši postupci nemaju moć privlačnosti.

Podstaknite u sebi osećanje kao da se stvarno nalazite u tom automobilu. Nemojte misliti: „Želeo bih da imam takav automobil”, ili „Imaću jednog dana takav auto”, jer takve misli prate vrlo određena osećanja. Ta osećanja ne opisuju sadašnjost, već budućnost. Ako se i dalje tako osećate, vaš auto će zauvek ostati u budućnosti.

Dok zamišljate i osećate, budite u sebi osećanje vere da baš sada imate ono što želite. Istovremeno izražavate poverenje i veru u svemir, jer se fokusirate na konačni rezultat i osećate da ćete dobiti i ono što želite, ne obraćajući pažnju na to kako će se to dogoditi.

U svojim mislima vi ste već dobili to što želite. Osećate da to već imate. Vaš um i čitavo vaše biće osećaju da se to već dogodilo. To je umjetnost vizualizacije.

Trebalo bi da svakog dana vizualizirate, ali nikada to nemojte činiti na silu. U celoj priči o Tajni važno je da se osećate dobro. Budite oduševljeni celim ovim postupkom. Budite što uzbudeniji, srećniji i usklađeniji.

Svako ima sposobnost vizualizacije. Dokazaću vam to uz pomoć vaše kuhinje. Za početak zaboravite svoju kuhinju. Nemojte misliti na nju. Izbacite iz glave sve slike iz vaše kuhinje, kuhinjske elemente, frižider, rernu, pločice, sitne ukrase… U mislima ste videli sliku vaše kuhinje, zar ne? E, pa, upravo ste vizualizovali.

Ništa ne može sprečiti ostvarenje slike koju ste zamislili osim iste one moći koja je stvorila , a to ste vi sami.

Odlučite šta želite. Verujte da to možete imati. Verujte da sve to zaslužujete i verujte da je moguće. Onda, svakog dana, sklopite oči na par minuta i zamislite da već imate ono što želite, osetite da to već posedujete. Zatim se koncentrišite na na sve ono na čemu ste već sada zahvalni i istinski uživajte u tome. Prepustite to svakodnevici i sve ostavite svemiru znajući da će on već naći način kako da sve to ostvari.

Ronda Berd – Tajna

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
4 years ago

Fantastic blog
__________________________

[…] Izvor : Vladarka […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x