HOROSKOP: Zapisano u zvezdama – Vaga i Rak

Iz knjige “Zapisano u zvijezdama” Muriel Bruce Hausbrouck

V A G A

(23. IX — 22. X)

Ključ ovog simbola nije prijetnja ni grijehom ni kaznom, iako Dama na prijestolju čvrsto drži mač i vagu. Za razliku od mnogih drugih alegorija pravde, ovoj oči nisu povezane. Na glavi joj je kruna s draguljima, a odjevena je u bogatu odjeću crvene i zelene boje. Njena je poruka jasno sadržana u jednoj jedinoj riječi: ravnoteža. Ona je simbol osobne uravnoteženosti, pogotovo kada je riječ o problemima koji zahtijevaju naglu odluku. Od vas traži da provjerite da li razu­mijete obje strane nekog sukoba i sve strane neke kompleks­ne situacije prije nego što donesete odluku i nešto poduzmete. Dva stupa, među kojima figura sjedi, simboliziraju stro­gost i opraštanje. Ona dakle, uspostavlja u vama sklad koji je potreban za trajan uspjeh i sreću.

VAGA DVA (I DEKADA)
23. IX — 21X (0° do 9° 59’ vage)

POTENCIJAL: DVA FREKVENCIJA: MJESEC
(Inicijativa) (Popustljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: II MAČEVA
(teško uspostavljeni mir, blokiranost emocija, odbijanje istine)

Osnovna svojstva ove prirode su elastičan duh, intuicija, popustljivost i razumijevanje ljudi. Konflikt nastaje između želje da se slijede poticaji intuicije i sklonosti popuštanju shvaćanjima okoline.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost obdarena jasnim pogledom, brzom umnom reakcijom i intuitivnim razumijevanjem ljudi i prilika. VAGE DVA su usklađene, a ipak elastične i popustljive. Mirni su. rezervirani a nezavisni, ali su vrlo odani obiteljskim vezama. Imaju razvijen smisao za publicitet, znaju što ljudi žele i ka­ko im to treba pružiti. Izvrsnog su pamćenja i velike kreativ­ne sposobnosti. Mogu se s lakoćom i šarmom prilagoditi i naj­ekstremnijim promjenama prilika i uvjeta. Mrska im je sva­đa, pa oko sebe nastoje stvoriti sretnu i zadovoljnu atmosfe­ru. Vrlo su plemeniti, suosjećaju i brzo uzvraćaju osjećaje.

NEGATIVNA STRANA
VAGE DVA su nemirne, nestalne i nesigurne u svoje ci­ljeve. Slijede poticaje, a da ih prije toga nisu procijenili da li su dobri ili loši. Nosi ih vjetar neodlučnosti, jer im se teško odlučiti. Ljudi pozitivnije naravi lako na njih utječu, pa im je teško izgraditi vlastita shvaćanja i njih se držati. Mnogo za­počinju, malo završavaju. Ako su negativni, VAGE DVA ne­maju onu cjelovitost koja je potrebna da bi se završio pot­hvat. Skloni su predati se struji, kao čamac bez vesla. Kada su negativni, pate od dubokog neuhvatljivog nezadovoljstva.

RAVNOTEŽA
Prvi korak prema ravnoteži, VAGE DVA učinit će otkriva­njem i spoznajom vlastite nesigurnosti. Za njih je u životu najvažnije razviti duhovnu neovisnost kako ih tuđa mišljenja ne bi zavodila, a to bi im pomoglo da bez oklijevanja slijede vlastite intuitivne odluke. Aktivnost i promjene, čak i u ma­lim stvarima, korisne su za svaku frekvenciju Mjeseca, a po­sebice za ovu. Za VAGU DVA nije preporučljivo da sebi nametne strogo samosvladavanje, kajanje ili prenaporan rad na određenom polju. Ova će ličnost postići mnogo bolji sklad ako se prepusti vlastitim instinktivnim plimama i osekama ener­gije.

KOMENTAR
VAGE DVA su možda najneosobnije ličnosti među svim ti­povima sazviježđa, one vole ideje, osjećaje i osjete. Njihova je intuicija toliko razvijena da se gotovo može usporediti s posebnim osjetilom, a sjećanja su im tako živa da i ružne uspomene dugo pamte.

VAGE DVA su kao klatno koje se njiše od jedne do druge krajnosti i, premda ozbiljno čeznu za mirom, teško im je da ga ostvare. U VAGAMA DVA ravnoteža je vrlo osjetljiva, pod­sjeća na apotekarsku vagu koju već zrno pijeska može nagnu­ti na jednu ili drugu stranu. Začudo, iako je VAGAMA DVA vrlo teško donositi odluke, ako se za nešto odluče mogu biti vrlo tvrdoglavi. Čini se kao da imaju dvostruku ličnost, jednu vrlo popustljivu, drugu vrlo tvrdu, te se neshvatljivom brzi­nom mogu kretati od jedne na drugu stranu.

Zanimljivo je, s obzirom na intuiciju koja se u ovom cik­lusu ističe iznad svih ostalih svojstava, da među slavnim lju­dima ovog perioda nalazimo dra J. B. Rhinea sa sveučilišta Duke, čija su istraživanja na području izvanosjetilnih percepci­ja, odnosno telepatije, pobudila veliko zanimanje u svijetu. Na ovom su popisu još tri slavna mistika: Annie Besant, vo­đa teozofa, Nicholas Roerich, slikar tibetanskih bogova i du­hova i Cyril Scott, skladatelj i pisac o okultnom značenju glaz­be. U ovom je ciklusu rođen je i Mahatma Gandhi, indijski vjerski i socijalni vođa, Marc Edmond Jones, astrolog, zatim Groucho Marx, pa Al Cappone i Vladimir Horowitz, pijanist. Među piscima, tu su F. Scott Fitzgerald, Graham Greene i William Faulkner.

Zapis tarota o VAGAMA DVA kaže: »Dva suprotna karak­tera u istoj ličnosti, istina i laž, patnja i radost, ponekad se­bični, ponekad nesebični«.

Iz ovog slijedi da je za sreću i uspjeh VAGE DVA bitno uskladiti osobna svojstva. Čini se da im je potrebna promjena i raznolikost kao što je cvijeću potrebno sunce, pa ako im se to ne pruži, mogu početi pretjerivati u užicima, posebice u je­lu i piću ili u mentalnom iživljavanju, u spiritualizmu i nadnaravnosti. Ta posljednja vrsta bijega posebno je opasna za VAGE DVA zbog njihove velike osjetljivosti na suptilne i ima­ginarne dojmove.

Kada su usklađene, one su drage i omiljene osobe — zbog spremnog suosjećanja i brzog uzvraćanja — a u njiho­voj naravi lima umiljatosti koja je uobičajen pratilac fre­kvencije Mjeseca i potencijala DVA. Posebno su nadareni da među ljudima stvaraju skladne odnose i šire ideje općeg međusobnog razumijevanja.

VAGA TRI (II DEKADA)
3. — 12. X (10° do 19° 59’ vage)

POTENCIJAL: TRI FREKVENCIJA: SATURN
(Odlučnost) (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: III MAČEVA
(slomljeno srce, samoća, izdaja, patnja)

Stupovi ovog karaktera su postojanost, pouzdanost, oz­biljnost i konstruktivna snaga. U njemu gotovo i nema kon­flikta, a ako do njega dođe, onda je to samo zbog previše po­zitivnog intenziteta ove naravi.

POZITIVNA STRANA
Ovo je karakter u kojemu su snaga, integritet i moć spo­jeni s dubokim razumijevanjem za ljudske probleme. VAGE TRI strastveno žele ukloniti patnju i popraviti uvjete ljudskog života, bez obzira na područje vlastita djelovanja, bilo da je to dom, ured, zajednica ili nacija. Imaju vrlo dobre izvršne sposobnosti, to su poduzetni, konstruktivni i neumorni rad­nici. Nikada ne sjede besposleni, uvijek postoji cilj kojemu teže, od djetinjstva do starosti. Vrlo su vitalni i otporni sa značajnom moći oporavljanja. Ako su pozitivni, njihova je tolerancija prema slabosti drugih velika kao i njihova snaga. Oni su po prirodi humani.

NEGATIVNA STRANA
Fanatični su i tako ozbiljno vjeruju u vlastite teorije o napretku da isključuju svako drugo mišljenje. Ako su nega­tivni, u intenzivnom nastojanju da ostvare cilj mogu poći de­struktivnim smjerom, svom ustrajnošću svoje snažne naravi — koja je, ako su pozitivni, vitalno konstruktivna. Negativne VAGE TRI mogu sebi i svojoj okolini donijeti mnoge neprili­ke. Gluhi su na tuđa mišljenja, savjete i kritike. Sami, među­tim, postaju kritični, grubi i okrutni i tada duboko pate što su takvi. Dogmatični su i marljivi te nastoje nametnuti svoju volju svakome u njihovoj sferi utjecaja.

RAVNOTEŽA
Za svaku Saturnovu frekvenciju, osobito ako je u sprezi s potencijalom TRI, koji ima slično svojstvo, najbolji i jedini način da se postigne ravnoteža je smisao za humor. Smijeh je jedina čarolija koja može ublažiti i opustiti golem intenzitet ove ličnosti. I duboka simpatija za ljude, koja je u srcu VAGE TRI, slijedit će svoj blagi prirodni smjer pomoću smijeha i humora. Gdje se postigne takva ravnoteža, doći će do izra­žaja prava veličina ovog karaktera. VAGE TRI moraju tako­đer što više upotrebljavati svoju prirodnu intelektualnu sna­gu i njegovati umijeće logičnog mišljenja kako ih ne bi po­nio fanatični impuls ili ideja.

KOMENTAR
U izvanrednu snagu ove ličnosti nije uključena vatra am­bicije. Iskustvo je pokazalo da za neke od najzanimljivijih ljudi ovog ciklusa svijet nikada nije čuo, jer svoj posao naj­radije obavljaju iza pozornice. A intenzitet VAGE TRI može uništiti vlastiti smisao prevelikom ozbiljnošću koja se okreće protiv same sebe i zaustavlja vlastiti motor.

No, u ovom ciklusu ima i poznatih ljudi koji se vrlo do­bro uklapaju u sliku. To je Niels Bohr, danski fizičar i no­belovac, pisci Helen MacInnes, Cervantes, Thomas Wolfe i Gore Vidal, talijanski skladatelj opera Giuseppe Verdi, kom­pozitor i pijanist Thelonious Monk, glumica Helen Hays, okultist i ekscentrik Aleister Crowley i John Lennon, glazbe­nik (nekadašnji Beatle).

Na negativnoj strani VAGA TRI ima nesumnjivo veliku destruktivnu snagu. Mitološka legenda kazuje o Saturnu da je »jeo vlastitu djecu« i tako uništavao ono što je želio stvo­riti. Promatranja pojedinaca rođenih u ovom ciklusu poka­zala su da tendencije, koje se simbolično pripisuju starom božanstvu, dolaze do izražaja i u suvremenicima. Snagom vlastita intenziteta oni umjesto da privuku, udaljavaju i uni­štavaju ono što su u životu najviše željeli.

No nema sumnje da je pozitivan izvor ove ličnosti velika snaga dobra i da prirodno funkcionira na konstruktivnoj stra­ni, pogotovo ako se pojedinci podsjete na to da život ne treba uzeti previše ozbiljno, a što proizlazi i iz simbola ovog ciklusa kao i iz osobnog poznavanja ljudi rođenih u ovom periodu i njihova pristupa životu.

Tarot zapis iznosi njihove vrline i mane otvoreno i bez milosti. Na jednoj im strani pripisuje »vjernost u obećanji­ma, poštenje u novčanim transakcijama«, a na drugoj ih op­tužuje da »stvaraju neprilike, patnje i suze i siju nemir i su­kobe«. Iskustvo je pokazalo: što je veća snaga na pozitivnoj strani jedne snažne ličnosti, to će biti još veća u negativnom izrazu istog ciklusa. I kao što se vidi, VAGE TRI među naj­snažnijim su ličnostima ovog sistema, na dobroj ili lošoj stra­ni, ovisno o tome što odaberu.

VAGA ČETIRI (III DEKADA)
13- – 22. X (20° do 29° 59’ vage)

POTENCIJAL: ČETIRI FREKVENCIJA: JUPITER
(Stabilnost) (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: IV MAČEVA
(odmor, kontemplacija, tiha priprema)

Osnovica ovog karaktera je smisao za pravdu, logično ra­zmišljanje, pouzdanost i plemenitost. Konflikt je vrlo slab i nastaje između želje da se bude do kraja pošten i instinkta milosti i blagosti.

POZITIVNA STRANA
VAGE ČETIRI su sređeni, konvencionalni ljudi koji po­štuju disciplinu i tradiciju, no njihov je smisao za dužnost pri­lično ublažen sklonošću užicima i sposobnošću uživanja u životu. Po prirodi se znaju dobro kontrolirati, no u njih je vesela narav, zbog čega su vrlo privlačni. Oni su pouzdaniji čak i od DJEVICA TRI, sve što započnu to i završe, a rade savršeno.

Imaju kreativnu i konstruktivnu sposobnost, misle jasno, lo­gično i analitički, a mentalne su im reakcije brze i točne. Mirni su, druželjubivi i imaju sportski duh. Mogu postati vrlo popularni i cijenjeni, pogotovo ako slijede utvrđene, tra­dicionalne putove u životu i radu.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano su kritični, traže dlaku u jajetu i teško im je udovoljiti. Ako su negativni, onda su samopopustljivi, sebični i tašti, uvredljivi i osjetljivi na kritiku. Vrlo su tvrdoglavi, uskih nazora, pa i bigotni, a smisao za logiku služi im za doka­zivanje u svađi u kojoj ne popuštaju ni za dlaku. Smisao za pravdu, ako su negativni, prelazi u strogost i okrutnost u ko­joj nema mjesta praštanju. Negativne VAGE ČETIRI na ču­dan su način zlovoljne. Kada se rasrde ili su uznemireni, po­vlače se u osamu i tišinu i to ih povlačenje i psihički i fizički ometa u životu. Zbog mržnje prema ljudima oni se isključu­ju iz normalnog života.

RAVNOTEŽA
Duhovna straža VAGE ČETIRI je inteligentan i optimis­tički pogled na svijet. Oni mogu bolje nego drugi ljudi vidjeti sve strane problema i, ako žele, mogu odabrati sunčanu umjes­to mračne strane života. Za njih je logika bolje oružje nego osjećaji ili imaginacija. Njima je, osim toga, potreban trajan osjećaj dostojanstva. Uvijek moraju sačuvati mir, jer je on sastavni dio njihove opće ravnoteže. Ona za njih ni izdaleka nije tako težak problem kao što je za mnoge druge ličnosti. Mogu je postići gotovo instinktivno.

KOMENTAR
Kada bi netko po desetodnevnoj formuli mogao birati naj­pogodniju osobu za suca, mirno bismo mu preporučili pozitiv­nu uravnoteženu VAGU ČETIRI kao najbolji izbor. Ljudi ro­đeni u ovom ciklusu iznenađuju kombinacijom poštenja, čas­ti i razumijevanja, te sposobnošću da svaku situaciju anali­ziraju iz raznih uglova. Da je Diogones sa svojom svjetiljkom pronašao VAGU ČETIRI, njegova bi povijest bila, zacijelo, sretnija.

Dvije strane ove ličnosti — mračnu i vedru — lijepo ilu­striraju dva vrlo poznata čovjeka iz ovog ciklusa: Nietzsche, njemački filozof, koji je vjerovao da uspjeh dolazi samo po­moću grubosti i discipline, i Bergson, francuski filozof, koji je poučavao da u čovjekovoj vedroj duši, u kojoj se ogleda elan vital svemira, leži spas čovječanstva. Oba ta velika mislio­ca bila su vrlo logična, objektivna i krajnje poštena u svojim razmišljanjima. No, Nietzsche je bio apostol intelektualnog mraka, a Bergson intelektualnog i duhovnog svjetla.

Čini se da je filozofska misao česta među VAGAMA ČE­TIRI. No, sreća je što prevladavaju vedrije duše kao što su P. G. Wodehouse, stvaralac »Pivničara Jeevesa«, Art Buchwald i Oscar Wilde. Na popisu tog ciklusa još su Rimbaud, francus­ki pjesnik simbolist, skladatelj Franz Liszt, pisci C. P. Snow i Arthur Miller, glumica Rita Hayworth, izraelski političar David Ben-Gurion, D. T. Suziki, Zen-filozof, pjesnik Samuel Taylor Coleridge i engleski botaničar Nicholas Culpepper.

U svakodnevnom životu, oni su obični divni ljudi, a mi ostali teško se možemo približiti visokom stupnju njihove savršenosti. Strastveno vole red i savršenost, simetriju i lje­potu, sklad i mir. Tarot zapis im pripisuje »smirenost«, od­mor, opuštenost i mir«. Oni mrze sukobe i svađe, te preziru ne­red i neurednost. Imaju nevjerojatan osjećaj za vrijeme i iz­bjegavaju žurbu i jurnjavu. S izvanrednom bistrinom razuma oni ne vide razlog za uzbuđivanje zbog prosječnih stvari ko­je obične ljude toliko uznemiruju. Oni automatski zbrajaju, sažimaju i dijele vrijednosti dok se drugi ljudi tek počinju pi­tati o čemu je zapravo riječ.

No, usprkos sklonosti prema filozofiji i logici, prijaznost Jupiterove frekvencije grije i zrači kroz njihovu ličnost iskre­nim šarmom, pa su VAGE ČETIRI ne samo korisni već i vrlo poželjni članovi ljudskog roda.

 

R A K
(21. VI —21. VII)

Pozitivna svečana figura vozača trijumfalnih kola nosi poruku povjerenja. Njemu nisu potrebne uzde, jer on i bez njih vodi svoje konje, bijelog i crnog, dobrog i zlog. Na glavi nosi krunu pobjede, na njegovu su pojasu i po­krovu simboli magične moći koja se stječe samo dugim i strpljivim marom. U narodu je rašireno vjerovanje da su rođeni u znaku Raka slabi i negativni karakteri. Pobjednik – trijumfalnim kolima to poriče – njegova je parola: Vozi naprijed! Tvoje je vozilo spremno i opremljeno. Ti si vo­zač. Njegovo je jedino upozorenje: nikada ne zaboravi da su spremne dvije sfinge, jedna bijela, jedna crna, i zbog toga valja neprestano paziti.

RAK DVA (I DEKADA)
21. VI — 1. VII (O° do 9° 59’ raka)

POTENCIJAL: DVA FREKVENCIJA: VENERA
(Inicijativa) (Produktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: II PEHARA
(ljubav, povezivanje)

U ovoj su ličnosti skladno stopljene prijaznost, intuicija, kreativna imaginacija i snažna osobna privlačnost. U njoj je slabo izražen sukob između želje za stvaranjem i nemirne težnje za promjenom i novim stvarima.

POZITIVNA STRANA
Instinktivna privlačnost Venerine frekvencije i elastičnost VODE daju divnu ličnost. RAKOVI DVA vedri su ljudi koji vole užitak, odani su i društveni, gostoljubivi i plemeniti. Živo i intuitivno shvaćaju potrebe i želje drugih ljudi i znaju oko sebe stvoriti ugodnu atmosferu. Kao svi s potencijalom DVA i oni su u svako doba spremni započeti nešto novo, a njihovo je najbolje svojstvo brza inicijativa i aktivna imaginacija. Njihova je narav u osnovi nježna i blaga, a srce dobro, pa sve to daje ličnosti vrlinu iskrene prijaznosti. RAK DVA naginje kreativnoj umjetnosti ili religioznom misticizmu. Rijet­ko se zadovoljava samo intelektualnim i fizičkim interesima. Voli istraživati i područja duha.

NEGATIVNA STRANA
Nestalni su i kolebljivi, nemirni i nezadovoljni svojim pri­likama. S jedne aktivnosti prelaze na drugu, ništa ne završa­vaju, a svoju ljubav i odanost raspršuju u razne smjerove. Nesposobni za logično odlučivanje, oni se kolebaju od jedne do druge intuitivne ideje, a ako se ipak uspiju odlučiti, onda mogu biti iznenađujuće tvrdokorni. Ako su negativni, onda mogu biti nepouzdani i nelojalni, sebični i senzualni, nekri­tični u izboru prijatelja, okoline i pothvata. Često duboko u sebi pate zbog emotivnog nezadovoljstva, jer jače od ostalih ljudi osjećaju nedostatak vlastite unutrašnje ravnoteže.

RAVNOTEŽA
Inteligentna primjena intuicije najbolji je način da se ova ličnost sredi. U njoj je intuitivna moć tako živa da će, ako se njeguje, vježba i razvija, uz njenu pomoć, ličnost uvijek pravodobno otkriti opasnost ili najpogodniji smjer kojim va­lja poći. RAK DVA mora izbjegavati previše naporne i nestrpljive zamahe. Što će lakše, mirnije i blaže pristupati životu, bit će mu veće nade za sreću i uspjeh. RAKU DVA potrebni su prijatelji i ljudi, jer sam nije sretan, a u nesreći ne reagira baš najbolje. Kao svim Venerinim frekvencijama, i on mora biti kritičan u vladanju i obuzdavati emocije, ako želi da mu ljepota i privlačnost koriste.

KOMENTAR
Savjetujući ljudima koji su rođeni u ovom periodu da razvijaju i vježbaju svoju intuiciju, utvrdili smo da samo nekolicina njih donekle zna kako će to postići. I sama for­mula desetodnevnog ciklusa objašnjava postupak jer simbo­lima pokazuje da su u ovom slučaju intuicija i memorija za­pravo ista funkcija. Otkrili smo također da se namjernim vježbanjem točnog pamćenja, počevši od telefonskih brojeva pa do popisa stvari koje treba kupiti može izoštriti »još slabašan glas« intuicije toliko da ga se može i čuti i slušati.

Otkrili smo da RAK DVA ima snažan kreativan nagon i čini se da ga na neki način mora provesti u djelo. Obuzdavanje može dovesti do smetnje, kao što zaustavljena voda mo­že probiti branu. Bez obzira na to da li će pisati knjigu ili pripremiti salatu, RAK DVA se mora baviti nekom kreativ­nom djelatnošću, jer će samo tako zadržati ravnotežu i biti pozitivan. Intuicija igra važnu ulogu u svakom kreativnom radu, pa će tako najbolja vrlina ove senzibilne naravi naći svoj smisao i ostati aktivna i živa.

Negativnu stranu ovaj ciklus najčešće pokazuje u sebič­nosti, samo-popustljivosti i lijenosti koja je faktor Venerine frekvencije. Ako su negativni, ljudi rođeni u ovom ciklusu često su skloni opasnom tipu misticizma, psihizmu ili spiritualizmu.

Kada su usklađeni, među njima nalazimo najprivlačnije, najumilnije i najvoljenije ljude, kao i mnogo sjajnih i neo­bičnih ličnosti. U ovom su ciklusu rođena dva intuitivna učenjaka, oba istog dana: Alexis Carrel, autor knjige »Čovjek nepoznanica« i Harlan Stetson, čiju ćemo knjigu o Sunčevim pjegama citirati u slijedećim poglavljima ove knjige. Na popisu su i četiri značajne žene: Helen Keller, koja je posta­la poznata pobijedivši sljepoću, Pearl Buck što je opisala svojim čitaocima nepoznatu rasu, Nancy Fullwood, čiji su intuitivni zapisi donijeli utjehu tisućama čitalaca, te Ann Morrow Lindbergh, senzibilna spisateljica koja je znala du­boko dirnuti svoju publiku. I Henrik VIII rodio se u ovoj dekadi, kao i njegov suvremeni portretist Charles Laughton. Tu su još Giacomo Puccimi, skladatelj profinjenih harmonija, i Peter Paul Rubens slikar delikatnih boja i senzualnih žen­skih oblina, dramatičar Luigi Pirandello i pisac George Orwell.

Čini se da RAK DVA ima više smisla za ljudske probleme nego za slavu, pa u popisu ovog ciklusa nalazimo velikog ki­rurga, dra Williama Mayoa, stručnjaka za rasne probleme, Theodorea Lothropa Stoddarda, i E. W. Kemmerera, pozna­tog ekonomista. Ima ponešto koincidencije u tome da je voj­voda od Windsora, koji je ostavio prijestolje zbog ljubavi, također rođen u ovom ciklusu. Naziv tarot karte za ovaj period samo je jedna riječ, Ljubav.

Osnovni su faktori ovog karaktera receptivna osjetljivost, brzo mišljenje, snažni osjećaji i duboka simpatija za čovjeka.

RAK TRI (II DEKADA)
2. – 11. VII (10° do 19° 59’ raka)
POTENCIJAL: TRI FREKVENCIJA: MERKUR
(Odlučnost) (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: III PEHARA
(Bujanje, obilje, zajedništvo)

Osnovni su faktori ovog karaktera receptivna osjetljivost, brzo mišljenje, snažni osjećaji i duboka simpatija za čovjeka. Konflikt nastaje između hladnog prosuđivanja razuma i to­pline emotivne naravi.

POZITIVNA STRANA
U ovoj je ličnosti rijetka kombinacija jake intuitivne spo­sobnosti i živog analitičkog uma. RAK TRI može i osjećati i misliti jednako duboko, što mu daje pouzdanu instinktivnu inteligenciju koja djeluje s lakoćom i prirodno. To su po prirodi zadovoljni ljudi koji vole užitke i koji su sposobni da osjete veliko senzualno zadovoljstvo, ali uz urođenu mje­ru i ravnotežu, što im pomaže da budu umjereni i kritični. Kao svi potencijali TRI, i oni suosjećaju s ljudskom patnjom i nastoje je ublažiti. Oni su prema svijetu humanitarni, a prema prijateljima odani, tolerantni i plemeniti. Kreativni su i konstruktivni mislioci, logični i analitični. Prirodno su nadareni za izražavanje govorom i pismom. Odlučnost, koju ublažava plemenitost, snažna je, gotovo nepovrediva snaga njihove naravi.

NEGATIVNA STRANA
Dopuštaju svojim osjećajima i sklonostima da iziđu na površinu i poplave logičnu i analitičku moć njihova prirod­no razvijenog razuma. U fizičkom pogledu, skloni su samo-ugađanju i neumjerenosti u užicima. Svoju inteligenciju de­gradiraju, upotrebljavajući je za lukavštinu i prepredenost, te se služe i prijevarom da bi došli do čega im je stalo. Ako su negativni, postaju lijeni, vjerujući da pamet može zami­jeniti trud. Ta sklonost prema neradu otkriva crtu okrutno­sti koju nalazimo u svakom potencijalu TRI na negativnoj strani, jer je okrutnost polarna suprotnost dobroti, također svojstvenoj potencijalu TRI. RAK TRI, inače brzih reakcija, ako je negativan, postaje spor, pasivan, lakom i sebičan.

RAVNOTEŽA
Pozitivan kreativni pristup životu, fizička aktivnost, raz­vijanje duhovnih sposobnosti i umjerenosti, to su faktori koji će pomoći RAKU TRI da ostanu na pozitivnoj strani. Čim su donesene logične odluke, moraju uslijediti neodgo­dive akcije, valja ohrabriti ambiciju za svaki praktičan cilj, jer će samo tako RAK TRI steći duhovnu disciplinu koja će poticati plemenita svojstva njegove pametne, konstruktivne ali preosjetljive ličnosti.

KOMENTAR
Usprkos prirodnom daru izražavanja govorom i pismom, RAK TRI ima, sudeći po simbolima ciklusa, i dar šutnje. Utvrđeno je da mu ta prividna kantradikcija daje vrlo rijetku sposobnost da procijeni kada treba govoriti a kada šutjeti. Ponekad, jasno, RAKOVI TRI idu iz jedne u drugu krajnost – tipičan je primjer za to bio predsjednik Coolidge. I Franz Kafka, koji je pisao čudnu nadrealističku prozu, u kojoj ljudi nisu obavještavali jedni druge o čemu je riječ, već su prolazili kao u snu kroz zbrku nevezanosti, rođen je u ovoj dekadi. Njemu se pridružuju Nathaniel Hawthorne, Hermann Hesse i Marcel Proust. U ovom je ciklusu rođen i skladatelj Gustav Mahler, te Mary Griffin, Yul Brynner, Louis Armstrong i Ringo Starkey.

To je nedvojbeno snažna narav, ali je, donekle, ublažava svojstvo elestačnosti i nazori podložni utjecajima, koji su ka­rakteristični za Merkurovu frekvenciju. Reklo bi se da je to prije obrambena, a ne borbena snaga — moć otpora, a ne napada. Svi potencijali TRI su potencijalni reformatori, a ako u tome pretjeraju mogu postati fanatici. No, obično ih smisao za logiku i razumno razmišljanje zaustavljaju prije no što postane prekasno.

RAK TRI osobito je nadaren za razmišljanje i tu će vrli­nu najbolje razviti u kreativnim i konstruktivnim aktivnosti­ma. Među ljudima koji su postali poznati baš po tome, ističu se dva Rockefellera, John D. i njegov unuk Nelson, čija se nadarenost u stvaranju bogatstva poklapa s imenom njihova ciklusa koji tarot zapis naziva, Obilje.

Ta riječ jasno, može imati više značenja, pa se, vjerojatno, tiče i ljubavi prema uživanju koja je karakteristična za ličnost RAKA TRI. Vjeruje se da je Henrik VIII bio rođen u ovom ciklusu, a on je doista volio jelo, piće i žene. Promatrajući ljude rođene u znaku RAKA TRI, bez obzira na to iz kojeg su sloja ili struke, opazili smo da svi vole zabavu, da cijene dobre stvari u životu, ali da rijetko prelaze dopuštene granice, jer ih logična Merkurova frekvencija spašava od samo-ugađanja, kojem bi mogli biti skloni zbog elastičnosti značajke VODE.

RAKOVI TRI imaju urođenu sposobnost da uspiju. U tome su zapreke lijenost i nedostatak određenog cilja — što je negativna tendencija svih naravi sa značajkom VODE, a opasno je za uspjeh i ako dopuste da naklonost i osjećaji prevladaju nad zdravim razumom. No ako su usklađeni, što znači, ako im zdrav razum upravlja i kontrolira djelovanje, ljudi rođeni u ciklusu RAKA TRI mogu ostvariti velika djela. Osnovna značajka VODE daje njihovoj inteligenciji mno­gostranost, a snaga potencijala TRI daje im zdrav temelj. Tarot-zapis im obećava »obilje, blagostanje, sreću i bogatstvo«.

Ova je ličnost prirodno obdarena vedrinom, tolerancijom optimizmom i intuicijom.

RAK ČETIRI (III DEKADA)
12. – 21. VII (20° do29° 59’ raka)
POTENCIJAL: ČETIRI FREKVENCIJA: MJESEC
(Stabilnost) (Prilagodljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: IV PEHARA
(apatija, ravnodušnost)

Ova je ličnost prirodno obdarena vedrinom, tolerancijom optimizmom i intuicijom. Konflikt nastaje između želje za si­gurnošću i težnje za promjenom i ekspanzijom.

POZITIVNA STRANA
Ovo je sretna ličnost, puna nade, smirena i vrlo prilagod­ljiva. RAKOVI ČETIRI su pouzdani radnici, disciplinirani, spremni da se pomire sa zahtjevima situacije i učine najbolje što mogu. Oni prihvaćaju život kakav jest, osjetljivi su na utjecaje. Nisu stvaraoci, već tumače i sintetiziraju, ali njihov je pristup životu ipak vrlo konstruktivan, jer uvijek više vole graditi nego rušiti, gledati naprijed, a ne osvrtati se za so­bom. Oni su intuitivni mislioci, ali oprezni i polagani u po­duzimanju pothvata. Osobno nisu ambiciozni. Više od slave i uspjeha, vole mir i sreću. Objektivni su i ne toliko emotivni, ali suosjećajni, milostivi i plemeniti.

NEGATIVNA STRANA
Prilagodljivost prelazi u pasivnost, a smirenost se pretva­ra u statičnu letargiju i lijenost. Sanjaju, odugovlače poslove i čekaju da im se sve samo riješi. Postaju indolentni i samozado­voljni. Rasipaju energiju na nekorisne i nevažne pojedinosti, hvataju se za izgubljene nade. Nisu bez hrabrosti, ali im ne­dostaje volja da uklone zapreke sa svog puta — žele mir pod svaku cijenu. Objektivnost prelazi u hladnoću, a naklonost u samilost i zato često opraštaju, te gube smisao za etičke nor­me. Zato što radije slijede intuiciju nego logično razmišljanje, padaju u svijet iluzija i gube vezu sa stvarnošću.

RAVNOTEŽA
Kritičnost, aktivnost, logika, zdrav razum i dalekovid­nost sačuvat će ravnotežu ove ličnosti. Moraju se kontrolirati i u fizičkim zadovoljstvima i u maštanju. U njihov će život unijeti ravnotežu njegovanje jasnih pogleda, zdravog rasu­đivanja ljudi i prilika, te sposobnosti da odaberu djelatnost koja će ih dovesti do vrijednog cilja umjesto da se prepuste slučaju. Moraju se odlučno boriti protiv preosjetljivosti na dojmove, ideje i postupke drugih ljudi, ali i protiv pretjera­nog optimizma.

KOMENTAR
Za uspješno vladanje ovom ličnošću potrebno je utvrditi određena pravila. Postojanost, smisao za red i zdrav razum POTENCIJALA ČETIRI ugrožavaju elastičnost i intuitivnost značajke VODE i Mjesečeve frekvencije. Kao rezultat ove ne­ujednačenosti dobivamo karakter koji ima više blagosti nego snage, više imaginacije nego odlučnosti i koji se voli prepuštati sanjarenju.
Pozitivne se sposobnosti mogu, međutim, lijepo razvili, jer u ovoj blagoj osobi ima mnogo energije i neuništive volje koja se uvijek ponovo vraća kada treba napadati, čak i nakon za poraza, koji bi obeshrabrili osobu s manje optimizma. Opsežnim proučavanjem tih naoko pasivnih ljudi, otkrili smo da su kao komad gline koji se može oblikovati u bilo koji željeni lik. Ali da bi se taj oblik zadržao, RAK ČETIRI mora ustrajno modelirati svoju glinu, jer ako to prepusti drugome, sve što je učinjeno nestat će preko noći.

Na RAKA ČETIRI vrlo se lako može utjecati. On kao ka­meleon poprima boju svoje okoline, više voli reflektirati nego zračiti — kao što voda reflektira plavo ili oblačno nebo. Sto­ga je za njega od vitalne važnosti kakve će prijatelje i okoli­nu izabrati, jer ostaje vezan uz ono što ima čak i usprkos ra­zočaranju i obmani. RAK ČETIRI je sjajan kada treba od najgoreg izvući najbolje, ali nema snage da zlo pretvori u dobro ili da ga se oslobodi. Zbog dubokog suosjećanja s drugim ljudima često je nepravedan prema sebi.

Ako je usklađen, vrlo je drag, produktivan i često briljan­tan. Ljudi ovog ciklusa uvijek ostaju mili — najomiljeniji među trojicom Barrymorea bio je Lionel, po rođenju RAK ČETI­RI. Među piscima tu su Isac Beshevis Singer, Henry David Thoreau i Marshall Mc Luhan, među muzičarima Isac Stern i Van Cliburn, a među slikarima Andrew Wyeth, Degas, Marc Chagall i Rembrandt. Izumitelj i pisac R. Buckminster Fuller također je RAK ČETIRI. Dvoje velikih sanjara koji su svoje snove posvetili dobru čovječanstva bili su Mary Baker Eddy, utemeljiteljica Christian Science-a i veliki kirurg, dr Charles Mayo, oboje rođeni sredinom srpnja. RAKOVI ČETIRI nagon­ski teže skladu, pravdi i ljudskoj sreći.

Elastičnost je istovremeno njihova najveća draž i najveća opasnost. Nije lako kontrolirati je, a da se ne izgubi na privlačnosti, no osnovni simboli ciklusa pokazuju kako se to ipak ne može postići. Slika na karti prikazuje figuru koja sjedi zatvorenih očiju. Potrebno je samo da se probudi i pokrene kako bi primila punu čašu sreće, kako se čini, ravno s neba.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x