HOROSKOP: Zapisano u zvezdama Škorpija i Ovan

Iz knjige “Zapisano u zvijezdama” Muriel Bruce Hausbrouck

ŠKORPIJA
(23. X — 22. XI)
Ova slika nipošto ne predstavlja vješanje! Ona snažno iz­ražava snagu individualnog mišljenja koje se suprotstavlja priznatom masovnom gledištu. Blještavo odjevena figura okre­nuta je naglavce, ali savršeno postavljena, stabilna i sigurna. Oko njene glave zrači svjetlost znanja. Živo drvo s kojeg »vi­si«, univerzalan je simbol rasta i razvitka u života. Vašem životu. Dvostruko značenje ključa za tri pozitivna tipa lič­nosti rođenih u dekadama Škorpije govori da njihova indivi­dualna sloboda mišljenja i djelovanja nikada neće proizići iz nasilja ili borbe već iz stabilnosti i nazora, što simbolizira savršena ravnoteža figure čak i okrenute naglavce, te zlatna aureola oko glave Obješenog Čovjeka.

ŠKORPIJA PET (I DEKADA)
23. X – l. XI (0° do 9° 59’ škorpije)
POTENCIJAL: PET FREKVENCIJA: MARS
(Aktivnost) (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: V PEHARA
(gubitak, žaljenje)

U ovoj su naravi stopljene energija, prijaznost, hrabrost i osobna snaga. Konflikt nastaje između osjećajnosti i praktič­nog smisla.

POZITIVNA STRANA
To je vrlo privlačna osoba, emotivna i odana, društvena i nadarena iskrenom prijaznošću. ŠKORPIJE PET su pleme­niti, gostoljubivi, tolerantni i dobronamjerni. Nastoje ispra­viti nepravde i pomagati nesretnima. Neumorni su i u radu i u zabavi. Hrabri su, poduzetni i imaju živu imaginaciju. Uživaju život do kraja i vole da i drugi s njima uživaju. Ne­prestano su aktivni, otvoreni za nove ideje i savjete. Ne znaju za granice vlastitih mogućnosti uspjeha i vrlo su marljivi. Omiljeni su i najčešće imaju mnogo prijatelja.

NEGATIVNA STRANA
Pretjeruju u svemu — radu, zabavi i fizičkim užicima. Pravu ljubav zamjenjuju strašću, uslužnost dominacijom. Se­be i svoju okolinu iscrpljuju i oko sebe stvaraju atmosferu napetosti i nelagode. Postaju fanatični, osobito u humanitar­nom području u kojem znaju razviti destruktivne ideje o napretku. Ako su negativni, nedostaje im kritičnost i samokontrola i tada rasipaju sjajnu energiju na bezvrijedne pot­hvate ili na putene ekscese. Postaju svadljivi i prkosni, stva­rajući tako od prijatelja neprijatelje. Ako su do kraja negativ­ni, mogu biti izdajice, kukavice, nezahvalni i nepouzdani.

RAVNOTEŽA
Osnovni faktori ravnoteže za ŠKORPIJU PET su obuzdavanje emocija i čuvanje energije. Oni su skloni zapadati u krajnost i u radost i u boli, u blagosti i okrutnosti, i samo samokontrolom i neprestanom kritičnošću zadržavat će se na sredini puta i ići ispravnim smjerom kroz život. Moraju bud­no paziti na svoje destruktivne tendencije i umjesto njih razvijati urođenu prijaznost i dobronamjernost. Prema ŠKOR­PIJI PET vrlo je teško biti objektivan —razdvojiti razum od osjećaja i želja — a upravo je objektivno stajalište za njih najbolji način da postignu skladnu sreću i praktični uspjeh.

KOMENTAR
Energija i snaga Marsove frekvencije udvostručuje pozi­tivnu aktivnost potencijala PET i tako stvara izrazito napetu ličnost. Utvrđeno je da ŠKORPIJA PET može neprestano ra­diti nekoliko sati i zadovoljiti se s manje sna nego bilo koji drugi tip u našem sistemu. Mars je u staroj mitologiji bio bog rata i obično ga povezuju s borbom, srdžbom i sukobima. Pažljivo proučavanje simbola i ljudi rođenih s Marsovom frekvencijom pokazalo je, međutim, da snaga koja u psihološkom smislu predstavlja Mars, znači želju da se stvari poprave — čak i onda ako se kao danak napretku to mora platiti značaj­nim destruktivnim gubitkom. Zbog toga nas ne iznenađuje što među poznatim ljudima ovog ciklusa nalazimo fanatične reformatore, borce i neumorne radnike.

Zanimljiv primjer je »Velika batina«, predsjednik Theodore Roosevelt, a drugi Dylan Thomas, vatreni samorušilački genij. ŠKORPIJE PET su i Jonas Salk, Pablo Picasso, Čang Kaj-Šek, filozof Erazmo, violinist Niccolo Paganini, pa admi­ral Richard E. Byrd, osvajač ledenog Antarktika. Svi su oni tipični za snagu i pokretačku energiju ovog perioda.

To je, međutim, jedan od rijetkih ciklusa čiji naziv i sli­ka sadrže upozorenje. Gubitak u užitku ime je tarot karte, a opis naglašava upozorenje s naglaskom na negativnoj strani ove ličnosti. Čini se da se time htjelo reći kako su ŠKORPIJE PET, u sklonosti da u svemu pretjeraju, spremne potkopati i vlastite mogućnosti za uspjeh i sreću. Okrenuti izliveni vrčevi nisu upozorenje o vinu već simbol razočaranja koje dolazi kao posljedica pogrešno usmjerene i neukroćene energije u radu ili užitku, borbi protiv zla ili popuštanju emocijama, u stvaranju ili rušenju. Očito je i čini se jasno da je starinsko shvaćanje o vrlini umjerenosti i obuzdavanja vitalno za do­brobit ŠKORPIJE PET.

Osobno je proučavanje otkrilo snažan emotivan faktor u ovih ljudi koji ih ponekad vodi u sukob s praktičnim živo­tom. Oni tako intenzivno osjećaju da zaboravljaju na razum, toliko čeznu da nisu kritični prema vlastitim impulsima. Mož­da zato što tako duboko pate kad im se naruši ravnoteža, tarot zapis radije ističe njihovu slabost nego jakost, iako su snaga i moć ove ličnosti nesumnjive. Njihova je najveća vrlina da znaju biti »samo ljudi«, a to je, po jednom američkom psihologu, prva i najpoželjnija ljudska vrijednost.

ŠKORPIJA ŠEST (II DEKADA)
2. — 12. XI (10° do 19° 59’ škorpije)
POTENCIJAL: ŠEST FREKVENCIJA: SUNCE
(Ambicija) (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VI PEHARA
(djetinjstvo, prošlost, radost uz djecu)

Glavni faktori ove naravi su magnetska privlačnost, efek­tan nastup, kreativna imaginacija i istrajna snaga. Konflikt nastaje između težnje za osobnim uspjehom i urođene ple­menitosti i dobrote srca.

POZITIVNA STRANA
To je dominantna ličnost s velikom privlačnom snagom i širokim mogućnostima sigurnog uspjeha. Za ŠKORPIJU ŠEST vodstvo je prirodna stvar. On zauzima središte svake pozor­nice kao po milosti božjoj i to uspješno, popularno i sa šarmom. ŠKORPIJE ŠEST kombiniraju nepokolebivu volju s plemenitim vladanjem. Oni osvajaju suptilno, ali neizbježno i posjeduju urođenu sposobnost da dobiju što žele. Po pri­rodi su plemeniti, vole sve dijeliti s drugima, osjećajni su i strastveni u ljubavi i odanosti. Vrlo svi gostoljubivi i neutaživi su u užicima i zabavi. S jednakim entuzijazmom i žarom rade i zabavljaju se i kuda god idu nailaze na divljenje, prija­teljstvo i ljubav. U sebi nose klicu uspjeha.

NEGATIVNA STRANA
Tašti su, netolerantni, pokušavaju se potvrđivati, okrutni su, nepromišljeni i nemirni, te bezobzirni prema osjećajima i patnjama drugih. Jedina im je želja da uspiju, steknu ono što žele ili idu svojim putem namećući svoju volju drugima, a ta je želja tako jaka da nadvladava sve ostalo, osobito prijaznost i pravednost. Negativna ŠKORPIJA ŠEST je senzualist kojemu je osobno zadovoljstvo jedini smisao u životu. To zadovoljstvo može biti u moći, fizičkim užicima ili bogat­stvu i materijalnom zgrtanju, no bez obzira na to koji će oblik dobiti, to je pokretačka snaga velike energije, zbog koje gotovo nije moguće mijenjati negativnu ŠKORPIJU ŠEST. Ne prihvaćaju savjete ni upozorenja i često su prvo­razredni protivnici.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktor ravnoteže za ŠKORPIJE ŠEST je razvi­janje i neprestano iskazivanje plemenitosti i prijaznosti. Do­minantna crta njihove naravi je ljubav i odanost prema čovje­ku i ako slijede svoje prirodne impulse dobrote, cijela će njihova ličnost sa svom potencijalnom snagom biti automat­ski uravnotežena. Zbog ambicija da budu u središtu pažnje, često su u opasnosti da prijeđu granice pravednosti prema drugima. Ali, ako su uravnoteženi, oni će sami otkriti da su mnogo privlačniji kad su prijazni, tolerantni i blagi. Uravno­težena ŠKORPIJA ŠEST je plemenita.

KOMENTAR
Ovaj je ciklus na vrhuncu trećeg vala solarne godine. Među svim vrhunskim ciklusima čini se da je ovaj obdaren najvećom kreativnom snagom i najneodoljivijim šarmom. To se može pripisati elastičnosti i plemenitosti značajke VODE koja daje potrebnu žensku ili receptivnu protutežu dvostru­koj muškoj ili pozitivnoj snazi Sunčeve frekvencije i potenci­jala ŠEST.

Poznati ljudi s popisa sami govore svoju priču. Među nji­ma je Martin Luther, koji je potkopao utjecaj rimsko-katoličke crkve i pronašao nov oblik vjerovanja, Fjodor Dostojevski, pisac uzbudljivih mračnih romana s dubokim psiho­loškim poniranjem i morbidnom preokupaciju krivnjom, zločinom i kaznom, Marie Curie, fizičarka, kemičarka i dva puta dobitnica Nobelove nagrade kojoj su tajne rezerve snage pomogle da ustraje u traganju rudače kako bi otkrila misterioznu radioaktivnu supstancu — uran. Tu su još Paracelzius, fizičar i alkemičar koji je proputovao svijet u traga­nju za izgubljenim tajnama ljekarništva. Lav Trocki, ruski revolucionarni vođa, general George Patton, poznati general u drugom svjetskom ratu, Billy Graham, evangelist, pisci Albert Camus, Kurt Vonnegut, Jr. i Ivan Turgenjev, koji su značajno utjecali na mlade svog vremena, zatim glumice Katherine Hepburn i Hcdy Lamarr, kipar Auguste Rodin kuji je interpretirao tjelesno kao božansko i značajni komičar Will Rogers i Jonathan Winters.

Osnovni je problem svih ŠKORPIJA ŠEST kako se su­glasiti s drugim ljudima, osobito ako su ti drugi slučajno u vodećem položajni. Prosječni potencijal ŠEST ne prihvaća lako autoritet i disciplinu, čak i onda kad nema drugog iz­bora. A ako se buni, tada su energija i žestina koju tom pri­likom izražava jednako velike kao i onda kad se te iste snage upotrijebe da bi se postigao značajan uspjeh na časnoj strani ciklusa. Jednostavno rečeno, ŠKORPIJA ŠEST je, u svakom slučaju, tvrd orah.

No, ako usporedimo sve cikluse, nema privlačnije ličnosti od uravnotežene ŠKORPIJE ŠEST, ako djeluje pozitivno. Mogućnosti za sreću i uspjeh u tom trećem vrhunskom perio­du trećeg vala solarne energije toliko su značajne da bi svat­ko, tko bi u njemu odabrao rođendan — kad bi se to moglo — učinio najbolji izbor.

ŠKORPIJA SEDAM (III DEKADA)
13. — 21. XI (20° do 29° 59’ škorpije)
POTENCIJAL: SEDAM FREKVENCIJA: VENERA
(Mnogostranost) (Produktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VII PEHARA
(maštanje, zabluda, bijeg od problema, imaginaran uspjeh)

Instinktivan osobni šarm, kreativna snaga, prilagodljivost i snažna volja ocrtavaju ovu ličnost. Konflikt nastaje između pozitivnog stvaralačkog nagona i negativne lijenosti — čežnje za užicima.

POZITIVNA STRANA
U ovoj ličnosti nalazimo element veličine. Njene moguć­nosti uspjeha su široke i različite, te pokrivaju gotovo svako područje kreativnog stvaranja. Pozitivna ŠKORPIJA SEDAM uči vrlo lako i duboko i vrlo brzo upija nove ideje. To su privlačni ljudi tako da, bez vidljivog nastojanja, pobuđuju ljubav i prijateljstvo gdjegod se pojave. Suosjećaju s pat­njama drugih, intuitivno razumiju želje i osjećaje ljudi. Imaju suptilnu snagu. Osobni im je magnetizam snažne privlačne moći. Strahovito su otporni i brzo se oporavljaju. Odani su. vole i čeznu za ljubavlju duboko i strastveno.

NEGATIVNA STRANA
Pate od iluzija, vjeruju u nestvarno, odbijaju ideje vježba­nja i vještine, učenja i discipline. Mnogostranost postaje po­vršna nestalnost. Ni na jedan predmet ne koncentriraju se dovoljno dugo da bi ga razumjeli. Negativna ŠKORPIJA SE­DAM je lijena, razmažena i himbena. Ovisan je o tuđim, a ne o svojim naporima, izbjegava odgovornost i odlučivanje, nema inicijative i hrabrosti, ne održava obećanja i pogodbe. Ako je vrlo negativan, gubi smisao za integritet i etiku i postaje neodgovoran i sebičan u pristupu životu.

RAVNOTEŽA
Kreativna aktivnost, samodisciplina i trajno čuvanje vi­sokih ideala vladanja i uspjeha tajna je ravnoteže mnogostra­ne ŠKORPIJE SEDAM. Pasivnost, inercija i lijenost duha glavna su iskušenja kojima se moraju opirati, a najbolja je metoda za postizanje uspjeha uspostaviti radnu rutinu prema nekom određenom cilju, velikom ili malom, duhovnom ili fi­zičkom. Potrebno je da budu umjereni, ali ne da se odriču, da suzdržavaju emocije i želje, a ne da ih odbacuju ili postanu asketi. Za ŠKORPIJE SEDAM ravnoteža nije laka, ali je vi­talno potrebna za njihovo dobro i uspjeh u životu.

KOMENTAR
Uz brojku SEDAM najčešće se u starim simboličkim za­pisima vezuje pojam moći. U ovom ciklusu kombinacija po­tencijala SEDAM s Venerinom frekvencijom (koja je također označena brojem sedam) udvostručuje snagu obaju faktora, od kojih je svaki dovoljan da pokloni veliku snagu ličnosti koju određuje. U svim ciklusima našeg modela s potencija­lom SEDAM i Venerinom frekvencijom utvrdili smo da su samodisciplina i obuzdavanje najvažnija i najpotrebnija svoj­stva. Tarot zapis opisuje SEDAM kao snagu koja leži na materijalnoj površini kao na kruni, ali zahtijeva slavu spo­sobnu da je nosi — što bi, sudeći po individualnim analiza­ma, trebalo značiti da je ta osoba visokog pogona kao kućni tigar. Vlasnik ga mora ukrotiti ili će postati njegova žrtva. Biti uspješna ŠKORPIJA SEDAM nije nimalo lako. Tigrove nije lako ukrotiti ili držati na uzici.

No, da se to ipak može postići, dokazuju slavni ljudi ovog perioda. Posebno iznenađuje njihova široka raznolikost in­teresa koja je karakteristična za ovaj ciklus. Robert Louis Stevenson, pisac koji je svojom maštom obogatio djetinjstvo mnoge djece, Claude Monet, francuski impresionist, slikar svjetla i boje, okulist Israel Regardie, Andre Gide, francuski pisac i nobelovac, Eugene Ormandy američki dirigent, Oliver Goldsmith, sjajan englesiki dramatičar 18. stoljeća, indijska političarka Indira Gandhi, Voltaire, veliki francuski filozof, povjesničar, pjesnik, dramatičar i skeptik, njemački general Erwin Rommel, prozvan »pustinjska lisica«, pa William Herschel, astronom koji je otkrio planet Uran.

Slabost ove ličnosti je brzo primanje i nedostatak anali­tičke sposobnosti. ŠKORPIJE SEDAM imaju vrlo aktivnu in­tuitivnu sposobnost, oni su često obdareni vidovitošću, ali njihove su osobne želje tako jake da vidovitost automatski tumače onako kako im tog trenutka najviše odgovara. U slu­čaju potencijala SEDAM do te greške uglavnom dolazi zato što se ne žele služiti zdravim razumom i učiti iz lošeg iskustva. Svojstvo iluzije u naravi ŠKORPIJE SEDAM navodi ih pri­lično često na to da u izboru cilja, sjenu smatraju čvrstom tvari.

No usprkos tome što čine ili ne završe, ŠKORPIJE SE­DAM ljudi, vole, jer njihova odanost djeluje kao magnet koji i prima i daje ljubav i prijateljstvo bez granica. A ako ŠKOR­PIJA SEDAM ipak jednom odluči da odabere cilj i ostane mu vjerna, nema ničega unutar razumnih granica — a nekada čak i izvan njih — što bi je spriječilo da to i postigne.

 

O V A N
21. III – 20. IV

Njegov je kraljevski rođendanski dar osjećaj individualnosti i osobne snage koja je kao proljeće što se probija kroz zimski led. Njegova je spremnost da nešto poduzme, umjesto da čeka, u skladu s njegovom sposobnošću da jasno i logično sagleda sve strane nekog problema. Ovan zna prodrijeti kroz površne dojmove, često tako varljive, u srž svake osobne i kolektivne situacije. Priroda Ovna tako je dinamična i snažna da je za njega od bitne važnosti razlikovati istinu od laži. Ako to postigne, imat će uspjeha.

OVAN DVA (I DEKADA)
21 – 30. III 0° do 9°59’ Ovna
POTENCIJAL: DVA FREKVENCIJA: MARS
Inicijativa Poduzetnost
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
Dinamična energija
TAROT KARTA: II ŠTAPOVA
(lična moć, smjelost, originalnosti)

Osnovni faktori ove ličnosti su poduzetnost, snalažljivost, entuzijazam i prilagodljivost. Konflikt nastaje između poriva za akcijom i težnje za unutrašnjim skladom i mirom.

POZITIVNA STRANA
OVAN DVA ima stimulativnu i vitalnu snagu. Uvijek je spreman na akciju i pustolovinu. Teži za vodstvom i želi preuzeti odgovornost. Životu pristupa hrabro, odlučno i izrav­no. Osjećaji su mu snažni, duboko je odan i strastveno loja­lan. Suprotni ga spol privlači, a i on je njemu privlačan. In­stinktivno je tolerantan prema ljudima, lako se prilagođuje svakoj društvenoj ili intelektualnoj razini. Širokogrudan je i spreman s drugima podijeliti ne samo svoju imovinu već i vitalnost.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano je samouvjeren i teži za vlašću. Poduzetnost u negativnom smislu prelazi u naglost, hrabrost u nesmotre­nost koja ne misli na posljedice. Započinje više poslova nego što ih može završiti i za sobom vuče trag nedovršenih zama­ha. Neodlučan je i nesposoban da odabere jedan od dvaju pravca djelovanja. Tolerancija se pretvara u loš odabir prija­telja i smjera djelatnosti. Njegove snažne emocije postaju neobuzdane sve do prijestupa. Postaje tvrdoglav bez ikakve razumne osnove. Negativni OVAN DVA uvredljiv je, preosjet­ljiv na dojmove i zlopamtilo je koje nikada ne prašta.

RAVNOTEŽA
Za ove vrlo napete ličnosti najbolji su faktori ravnoteže visoki ideali, obuzdanost, strpljivost i pravilan odabir. Marsova težnja zahtijeva uvijek samodisciplinu, a ovdje je to pogotovo potrebno zbog dinamične sile koju u sebi imaju sve ličnosti s osnovnom značajkom vatre. Ravnotežu razuma i tijela, za kojom teže svi OVNOVI DVA, najbolje će postići ako se počnu obuzdavati u malim stvarima u svakodnevnom životu sve dok ne ovladaju strogom kontrolom emocija, osobito ljubomore i srdžbe.

KOMENTAR
Ljudi rođeni u prvom proljetnom ciklusu imaju velikih teškoća da pronađu dovoljno ravnu kobilicu kojom će moći dati smjer svog životnog broda, čak i onda kada svladaju početnu teškoću svih OVNOVA DVA, a to je odluka kojim putem krenuti. Oni nisu po prirodi logični, te s jednakom jasnoćom vide obje strane nekog problema, pa je zbog toga za njih najteže razumno se odlučiti za jednu od dviju mogućnosti.

Svoje najbolje odluke oni, većinom, donose intuitivno, a ne »nakon duboka razmišljanja«. Instinktivno shvaćaju ljude i prilike, i to je za njih pouzdaniji vodič nego njihov nemiran i nestalan um. Ako se nauče obuzdavati i ispravno usmjeravati, te ako postignu ravnotežu ličnosti, njihova intuicija toliko ojača da postaje gotovo šesto čulo i jednako može koristiti kao i ostalih pet. U suprotnom, to je potvrđeno, ako OVAN DVA izgubi kontrolu nad emocijama ili popusti u normama etike i vladanja, gubi i dar razvijene intuicije.

Za OVNOVE DVA najbolji je ispušnik energije rad u skupini. Oni najviše daju, najsretniji su i najzdraviji kada su s drugim ljudima i kada imaju dovoljno prostora za svoju fizičku energiju.
Ako rade sami ili u zanimanjima u kojima nema kretanja, postaju nervozni i u njima počinje dominirati nestrpljivost, srdžba i nestalnost.

U ovom ciklusu rođeno je mnogo poznatih ljudi na raznim poljima djelatnosti. Najznačajniji su među njima skladatelj J. S. Bach, izvanredni francuski pantomimičar Marcel Marceau, veliki dirigent Arturo Toscanini, pjesnici A. E. Housman, Paul Verlaine, Robert Frost, slikari Van Dyck, Vincent Van Gogh i Francisco Goya, veliki učenjak Steinmetz, astrolog Dane Rudhyar i »besmrtne« zvijezde Joan Crawford, Gloria Swanson i Diana Ross.

OVNOVI DVA
Poznati su po hrabrosti i entuzijazmu, po brzim reakcijama. U opasnostima su snalažljivi, u nevolja­ma njihova intuicija radi brzo i s odluke odmah prelaze na djelo. Ako su eksplozivni, te vrline prelaze u nestrpljivost, naglost i neodgovornost, no ako se uspiju svladati, s urođe­nom kombinacijom hrabrosti i inicijative, mogu se razviti u sjajne ličnosti s vrlinom istinskog junaštva.

U osobnim odnosima imaju uspjeha ako se bore protiv vlastite težnje da uvijek drže sve konce u svojim rukama. No kada su uravnoteženi, OVNOVI DVA su ugodni partneri, dobri roditelji i odani prijatelji. Imaju urođenu sposobnost za praktičan uspjeh, pa im tarot obećava »moć, vlast, sklad propisa i pravde«, a njihovu kartu naziva Vlast i misli na vladanje životom.

OVAN TRI (II DEKADA)
31.III. — 10. IV (10° do 19° 59’ ovna)
POTENCIJAL: TRI FREKVENCIJA: SUNCE
(Odlučnost) (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: III ŠTAPOVA
(Stvaranje,ostvarenje, ambicija)

U ovoj ličnosti ističu se kao osnovni faktori idealizam, smisao za ljepotu, žestina i težnja za uspjehom. Konflikt nastaje između idealizma i ambicije.

POZITIVNA STRANA
Ova ličnost ima veliku pokretačku snagu snažnog intenziteta koju ublažava prirodna ravnoteža i dostojanstvo. OVNOVI TRI imaju magnetski šarm i osobnu privlačnost kojom mogu privući i stvari i ljude koje istinski žele. Oni su ambiciozni i konstruktivni radnici, energični, puni oduševljenja i marljivosti. Imaju smisla za cjelovitost, završavaju sve što poduzmu i po instinktu su individualisti. Svuda oko sebe stvaraju atmosferu zadovoljstva, zrače toplinom i vitalnošću. Uvijek nastoje ublažiti patnju i nevolju u svojoj okolini i ne podnose zlo. Oni su u biti idealisti koji uvijek tragaju za boljim i koji su spremni i naporno raditi samo da bi postigli cilj.

NEGATIVNA STRANA
U negativnom se smislu dostojanstvo i ambicija pretvaraju u uznositost i aroganciju. Njihov osobni magnetizam privlači neprijatelje umjesto prijatelje, promašaje umjesto uspjeha. Kad se takva snažna privlačna snaga izopači, počne odbijati od sebe i ljude i dobre mogućnosti i sreću. U takvom se OVNU TRI javlja crta okrutnosti i bezobzirnosti prema tuđim osjećajima. Individualizam se pretvara u egocentričnu samovolju, svojeglavost koja ne sluša ni razum ni dokaze. Imaju snažan utjecaj na okolinu zbog svoje dinamične ener­gije i žestine.

RAVNOTEŽA
Za ove vrlo napete ličnosti najbolji je način da skladnom aktivnošću, prijaznošću i brigom za druge ljude pomaknu jezi­čac na pozitivnu stranu vage, jer to je za njih od vitalne važnosti. Treba ohrabriti dostojanstvo, samopoštovanje i idea­lizam, ali ne dopustiti da se u tome pretjera. I tolerancija je izvrstan faktor ravnoteže u odnosu prema njihovoj velikoj samosvijesti. Valja njegovati spremnost da iskoriste sve što im se pruža i da ne propuste nijednu dobru priliku. Ravnote­žu će najbolje postići namjernim opuštanjem.

KOMENTAR
Po prirodi, OVNOVI TRI važni su ljudi koji zauzimaju središte pozornice kao da je to njihovo pravo. Najčešće se nitko tome ne protivi jer su oni gotovo uvijek vrlo privlačni, iskričave i živahne ličnosti. Imaju samosvijesti i dostojanstva, a tarot zapis naziva to »odličjem«.
No, OVNOVI TRI su u biti individualisti i njihova je najveća teškoća u životu suradnja s drugim ljudima. Kako su nadareni predstavljači, najuspjelije su im predstave one u ko­jima igraju glavnu ulogu. Zapravo, njima nije toliko do toga da vode, upravljaju i zapovijedaju, njihova je jedina želja da sjaje kao sunce, koje je simbol njihove frekvencije. Drugi ljudi to teško mogu razumjeti, pa ih mrze ili su ljubomorni, no ako ih shvate, OVNOVI TRI pravilno iskoriste svoju sposobnost da zrače, to postaje njihova prednost kojom privlače sreću i šire atmosferu uspjeha i zadovoljstva u kojoj sudjeluje i nji­hova okolina. OVNOVI TRI su širokogrudni i s istim žarom žele podijeliti s drugima što imaju, kao što žele igrati glavnu ulogu na životnoj pozornici.

U strukturi njihove naravi jednako su jaki upornost i du­bina osjećaja. Među najpoznatijim ljudima tog ciklusa nala­zimo Otta von Bismarcka, Sergeja Rahmanjinova, Renė Descartesa, Franza Josepha Haydna, Washingtona Irvinga. U tom su periodu rođeni Algernom Swinburne, engleski pjesnik 19. stoljeća, poznat po romantičnim i senzualnim djelima, francuski pjesnik Baudelaire, glasovit po romantičnim »ispadima« i nastupima, zatim engleski pjesnik William Wordsworth, pa sjajni šoumeni Lowell Thomas i Harry Houdini, te glumac Marlon Brando. Primjer velikog šoumena, izvan svjetla pozornice je Casanova, a na drugom polju Baba Ram Dass, nekadašnji eksperimentator drogama koji je kasnije postao guru. Hans Christian Andersen primjer je veličanstvene imaginacije i pripovjedačke konstrukcije.

Kao negativni mogu biti vrlo opasni. Skloni su ugušiti i onemogućiti ambicije drugih ljudi, a njihova netrpeljivost može ugroziti ne samo njih već i obitelj i široku okolinu. No, u većini OVNOVA TRI dominira pozitivna strana, uglavnom zahvaljujući njihovu urođenom suosjećanju s tuđom patnjom i želji da uspiju u životu. Za njih je karakteristična i prijaznost.
Formula im obećava »uspjeh, dovršenje posla, ostvarenje nade. Utvrđeno je da su najbolji u onim poslovima koji zahtijevaju konstruktivnu kreativnu sposobnost i bogatu imaginaciju. Najsretniji su i najdjelotvorniji ako mogu pretočiti ideje u konkretan oblik. Tarot zapis pridaje OVNOVIMA TRI vrlo povoljnu sposobnost odnosno „moć stjecanja bogatstva“.

OVAN ČETIRI (III DEKADA)
11- 20. IV (20° do 29° 59’ ovna)
POTENCIJAL: ČETIRI FREKVENCIJA: VENERA
(Stabilnost) (Produktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: IV ŠTAPOVA
(uspjeh, slavlje, uzbudjenje)

Osnovna struktura ove ličnosti sastoji se od instinktiv­nog osobnog šarma, izrazitog smisla za pravdu, težnje za re­dom i skladom i duboke čežnje za srećom. Konflikt nastaje između potrebe za discipliniranim radom i stvaranjem i lije­nosti, koja je urođena svakoj frekvenciji VENERE.

POZITIVNA STRANA
Logično zaključivanje, živa imaginacija i oslanjanje na or­todoksni i konvencionalni način života, to su svojstva koja odlikuju ovu uravnoteženu, ali istodobno vitalnu i privlačnu ličnost. Elementarne emocije Venerine frekvencije još su jače izražene pod utjecajem osnovne značajke VATRE, ali su ipak pod dobrim nadzorom potencijala ČETIRI koji predstavlja stabilnost i red. Ova je ličnost znatno smirenija nego li ostala dva ciklusa Ovna. OVNOVI ČETIRI imaju razvijenu sposobnost rasuđivanja i pravilnog odabiranja, te osjećaj samopou­zdanja. Cijene pošten odnos među ljudima i praktičnim stva­rima. Paze na pojedinosti, pošteni su, sposobni i vrlo uredni. Mnogostrani su i uvijek instinktivno široki, te spremni da oproste.

NEGATIVNA STRANA
Logično razmišljanje pretvara se u pretjeranu kritičnost i licemjerje koje ne želi vidjeti što je iza uskih granica neposredne okoline. Težnja za redom prelazi u nespokojstvo koje narušava šarm i dostojanstvo ličnosti, a uzrok je uvijek u no­vim nervoznim pokušajima, mrzovolji i nezadovoljstvu. U negativnom izrazu Venerine frekvencije nedostaje hrabrost. Strahu, međutim, u ovoj bitno dinamičnoj i urednoj ličnosti, nema mjesta, pa ako se pojavi, izaziva zbrku u kojoj promišljenost i rasuđivanje prelaze u nesmotrenost i ludost. Mnogostranost u negativnom smislu pretvara u rasipanje energije i nedostatak koncentracije.

RAVNOTEŽA
Ove će ličnosti najbolje razviti svoje sposobnosti i privlačnost ako izbjegavaju osjećaj superiornosti nad drugima. Zato je potrebno da pravdu ublaže milošću i njeguju široko polje zanimanja i znanja. Gdjegod se pojavljuje Venerina frekvencija, potrebno je kontrolirati emocije, no postoji opasnost da potiskivanje pobudi unutrašnji konflikt zbog potencijala –
ČETIRI. Ličnosti ovog ciklusa osjećaju potrebu da daju ljubav i prijateljstvo, da budu slobodni i nesputani, te širokogrudni prema idejama i postupcima drugih ljudi.

KOMENTAR
Rođeni u ovom ciklusu dobili su kao najveći dar privlačnost kojoj moda svake godine daje druga imena, a znanost je naziva >seksepilom< ili seksualnom privlačnošću. Čarolija te privlačnosti neovisna je o boji kože ili očiju, pa je čak ni invalidnost ne može umanjiti. Nalazimo je u svakom ciklusu s Venerinom frekvencijom. Ličnost s tom karakteristikom neodoljiva je za suprotni spol sama po sebi, bez obzira na osta­le faktore. Pogubnu prirodu toga dara u slučaju OVNOVA ČETIRI obuzdava urođena pristojnost potencijala ČETIRI, ali seksepil ostaje najveća prednost i najveća opasnost za sve rođene sredinom travnja.

Usprkos mnogostranosti, OVNOVI ČETIRI imaju najviše uspjeha u konvencionalnim zanimanjima kao što su pravo, bankarstvo, kupoprodaja i kućni poslovi. Njihovu ljubav prema redu ublažava ljubav prema ljepoti, pa, prema tome, ljudi rođeni u tom ciklusu nisu posebno ambiciozni već samo žele da sve bude obavljeno dobro, lijepo i na vrijeme. Popis slavnih nije velik i u njemu prevladavaju perfekcionisti, a >zvijezde< kratkog bljeska su rijetke. Takav je literarni perfekcionist Henry James ili britanski povjesničar Arnold J. Toynbee. U savršenstvu ustavnih dokumenata USA ogledaju se ideali Thomasa Jeffersona, koji je također bio OVAN ČE­TIRI, Među velikim imenima pozornice nalazimo neumorne izvođače kao što su Charlie Chaplin, John Gielgud i Peter Ustinov koji su uložili silan trud i napor da bi postigli savr­šenstvo izvedbe. U biti OVNOVI ČETIRI više cijene sreću i si­gurnost nego sjaj javnog uspjeha.

Njima često nedostaje samopouzdanje, a ispod njihova vanjskog dostojanstva i šarma često se skriva kompleks manje vrijednosti. On se, po svoj prilici, javlja kao posljedica pretjeranog osjećaja za red i pravdu. No ako započnu posao koji im odgovara i učvrste samopouzdanje, vrlo su kreativni i konstruktivni radnici. Tarot zapis im obećava »savršenstvo i ispunjenje postignuto naporom i radom«.

Žene rođene u tom ciklusu izvrsne su domaćice. I žene i muškarci imaju razvijen osjećaj odanosti obitelji i zajednici. Imaju urođen smisao za poslove vezane za žensku ljepotu, ukrašavanje ili konvencionalnu dekoraciju. Nisu avanturisti i obično su sretniji, zdraviji i uspješniji ako pođu utabanim putovima. No, sve što započnu i dovrše. Sve što OVAN ČETIRI poduzme, on će na tome raditi dok ne postigne savršenstvo u granicama ljudskih mogućnosti.

 

Autor: astrofon

3.4 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x