HOROSKOP: Zapisano u zvezdama – Ribe i Blizanci

Iz knjige “Zapisano u zvijezdama” Muriel Bruce Hausbrouck

RIBE
(19. II —20. III)
Ključ ove slike je promjena, rast, evolucija i razvitak —osno­vni faktori u svakom obliku života na zemlji. Evolucija od prvog puzanja mekušaca iz vode na kopno, pa sve do čovjeka čije je lice oslikano u krugu mjeseca — i to kakva mjeseca. U isto vrijeme i pun i mlađak, zlatan kao sunce za zračenjem pozitivne i negativne energije (duge i kratke zrake) i s kapima vlage, toliko potrebne plodnoj zemlji. Vuk i pas koji na njega laju predstavljaju neukroćenu i ukroćenu čovjekovu narav koju je pripitomio svojom inteligencijom. Put koji vodi iz­među dvije kule, pada i uzdiže se, simbol je tarota za nepre­stane životne promjene koje svi mi moramo proći da bismo se popeli na vrh planine ispunjenja i dostignuća. To je VAŠ put, VAŠ životni cilj od trenutka rođenja.

RIBE OSAM (I DEKADA)
19. — 28. II (0° do 9° 59’ riba)
POTENCIJAL: OSAM FREKVENCIJA: SATURN
(Pronicavost) (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA .
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: VIII PEHARA
(tuga, odlazak)

U ovoj se naravi ističu konstruktivna inteligencija, sa­milost, intenzitet i praktična izvršna sposobnost. Konflikt nastaje između logičnog zdravog razuma i osobne simpatije.

POZITIVNA STRANA
To je ličnost tihe uporne snage, pouzdana, snalažljiva i dostojna povjerenja, ali vrlo senzibilna. RIBE OSAM su idea­listi, ali praktično pristupaju životu i uvijek su konstruktivni kad je riječ o željama. Objektivni su, logični, analitični i bi­stra pogleda, vrlo pošteni i pravedni u ljudskim odnosima, bi­lo da su poslovni ili osobni. Umno su intuitivni. Imaju živ smisao za vrijednosti, bilo da je riječ o malim ili velikim stvarima. Savjesni su i vrlo pedantni radnici s osjećajem za pojedinosti, red i odgovornost. Instinktivno razumiju tugu i duboko žele pomoći u patnji i popraviti prilike. Oni su oda­ni, rodoljubivi i konzervativni, ali i pametni i maštoviti, s osje­ćajem za ljepotu i ritam, kreativnom snagom i umjetničkim senzibilitetom.

NEGATIVNA STRANA
Nisu tolerantni, uskih su pogleda, svojeglavi i neprijazni. Pretjerano su kritični prema idejama, vladanju i djelovanju drugih ljudi. Život shvaćaju previše ozbiljno i skloni su pesimizmu. Vidokrug im je sužen. Neposredna im bu­dućnost zamagljuje krajnji ishod, hvataju se u paučinu ne­važnih detalja. Troše previše energije na male stvari i ako su negativni, privrženost ljudima postaje destruktivna, pa prelazi u okrutnost i gorčinu prema onima koji ne prihvaćaju njihova kruta shvaćanja i u dubok skepticizam prema novim idejama.

RAVNOTEŽA
Kao i u ostalim Saturnovim frekvencijama najbolji je faktor ravnoteže za RIBE OSAM smisao za humor. Smijeh i spremnost da se razmotre sve strane nekog problema ili stajališta s prijaznom tolerancijom prema ćudima drugih ljudi, dat će izvrsnu protutežu ovim ozbiljnim ličnostima. Oni moraju pomoću humora ublažiti čak i simpatiju i suosjeća­nje, ako ne žele prouzročiti više zla nego dobra. U svim osob­nim vezama smijeh i ležeran odnos najviše će pomoći kontak­tima s ljudima, a ujedno će istaći plemenitija i privlačnija svojstva ove ličnosti koja guše njen sitničav smisao za red i oprezan konzervativan pristup životu.

KOMENTAR
Ovaj je ciklus još jedan dokaz teorije koju smo već izložili u nizu komentara: inteligencija je najproduktivnija među svim ljudskim kvalitetama. Ličnost RIBA OSAM ima pronicavost potencijala OSAM koji odgovara snazi i sistemu Merkurove frekvencije, te konstruktivnu intenzivnu moć integriranja Saturnove frekvencije, uz kreativnu značajku VO­DE. Osoba s takvom kombinacijom mora biti jaka i plemenita, blaga i pametna.

Među ljudima rođenima u ovom periodu su George Washington, znameniti »Buffalo Bill« Cody i John Foster Dulles. Od pjesnika tu su Kinez Pu-Yi, zatim Longfelow, W. H. Auden i Edna StVincent Millay, koja je rođena istog dana kad i skla­datelj Frederic Chopin. Slijede pisac songova Buffy Saint-Marie i kantautor George Harrison. Tu su još pisac Victor Hu­go, Montaigne i John Steinbeck, slikar Pierre Auguste Renoir, branitelj potrošača Ralph Nader, mistik Meher-Baba, pjevač Johny Cash, te sjajni komičar Zero Mostel. Kopernik je bio prvi među RIBAMA OSAM koji je izmijenio shvaćanje svijeta i žrtvovao čak svoj život za ideje o Sunčevu sistemu. Ovom popisu pridružuje se Rudolph Steiner, jedan od najve­ćih univerzalnih genija svih vremena, učenjak, umjetnik, gra­ditelj, odgajatelj, filozof i vidovnjak. Istaknuti ljudi ovog pe­rioda, kao što se vidi, pokrivaju razna područja ljudske djelatnosti, ali svaki pojedinac za sebe značajan je po snazi i ka­rakteru.

U svakodnevnom životu, ljudi ovog ciklusa ističu se čvrs­tinom i pouzdanošću. RIBE OSAM po prirodi su usklađene osobe. One postižu vrlo tiho uspjeh u životu i ne teže za zapaženošću i slavom.

Naziv tarot karte otkriva njihovu najveću slabost — Na­pušten uspjeh. Slika prikazuje čovjeka koji je okrenuo leđa peharima, što ih je očito s velikom pažnjom poslagao, i koji je krenuo kroz pustoš prema sjenovitim planinama u potrazi za nekim drugim nejasnim i nepoznatim ciljem. Proučavajući RIBE OSAM, otkrili smo da oni svaki pothvat završavaju s ve­likom pažnjom, ali ne gledaju ispred sebe i ne utvrđuju kuda ih put vodi. Očito je da je ta sklonost posljedica negativnog običaja da se previše posvećuju pojedinostima, pa zbog toga gube širinu pogleda.
RIBE OSAM imaju snažan osjećaj odgovornosti prema ljudima, nastoje ukloniti patnju i povećati znanje i inteligen­ciju ljudi. I sve dok se trude da zadrže smisao za humor, dok njeguju smijeh i toleranciju, vrlo je vjerojatno da će ostaviti svijet malo bolji nego što su ga našli. To je svakako učinio George Washington, a tko da mjeri ono što su ostavili Pu-yi ili Chopin?

RIBA DEVET (II DEKADA)
1. — 10. III (10° do 19° 59’ riba)
POTENCIJAL: DEVET FREKVENCIJA: JUPITER
(Pouzdanost) (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: IX PEHARA
(postignuće, pobjeda, smirenost)

U ovoj je ličnosti izvršna sposobnost, intuicija, poštenje i smisao za pravdu. Konflikt nastaje između logičnog praktič­nog razuma i intuitivne sklonosti prepuštanju.

POZITIVNA STRANA
Osoba rođena u ovom ciklusu intuitivno razumije pro­mijenjene uvjete, uzroke i posljedice u zbivanju među ljudi­ma. RIBA DEVET ima prirodnu izvršnu sposobnost. Ona zna primijeniti teorije i intuitivno znanje s takvom logičnom toč­nošću da su joj izvanredni rezultati osigurani. RIBE DEVET su vrlo strpljive, imaju istančan smisao za vrijeme. Znaju ka­da treba čekati, a kada djelovati. To su plemeniti, prijazni i prilagodljivi ljudi. Logiku Jupiterove frekvencije ublažavaju plemenitost osnovne značajke i potencijala, a da ne utječu na ravnotežu ličnosti. RIBA DEVET voli fizičke užitke i zna uži­vati u životu i usrećiti svoju okolinu. Ima dubok smisao za pošten odnos i pravednost.

NEGATIVNA STRANA
Zapuštaju praktične poslove i prepuštaju se teorijama, snovima i iluzijama. Uvijek čekaju nešto što misle da bi se moglo dogoditi. Žive u nestvarnom svijetu i nadaju se da će im nov okret kotača sreće donijeti uspjeh. Vjeruju da je sa­mim tim što su razradili teoriju nekog posla, on već obavljen. Ako zbog toga dožive razočaranje, uvjeravaju sami sebe da su nesretne sudbine. Svoje fizičke apetite zadovoljavaju čak do ekscesa, i time otupljuju finu oštricu svoje prirodne logike i usporavaju svjesne reakcije više nego prosječne osobe. Ako iz­gube urođen smisao za ravnotežu i procjenu vremena, zapa­daju iz krajnjeg optimizma u najveći pesimizam. Negativna RIBA DEVET ne poznaje srednji put.

RAVNOTEŽA
RIBE DEVET će najbolje održati pozitivnu stranu svoje ličnosti ako im logično mišljenje postane običaj i ako bljesko­vima intuicije suprotstave praktičnu analizu i razumno prosu­đivanje. Moraju naučiti da samo iskustvo potvrđuje teoriju. Kao osobe koje vole užitke, moraju se priviknuti na umjerenost, no apstinencija i zabrane nisu poželjne. RIBE DEVET poći će pravim putem pomoću razumne discipline i uvijek pragmatičnog pristupa životu, bilo da je riječ o poslu ili o osobnim odnosima.

KOMENTAR
U normalnim bi uvjetima RIBA DEVET morala biti vrlo sretna. Naziv tarot karte odgovara i simbolima i ljudima ro­đenim u ovom ciklusu — Materijalna sreća. RIBAMA DE­VET nije lako ugraditi njihovu sposobnost i djelovanje u kon­kretan oblik i skloniji su uzmicanju nego ambiciji. Osim onih rijetkih dobro uravnoteženih i potpuno pozitivnih RIBA DE­VET, sve ostale više zanima teorija nego praktični rezultati.

Njihov je velik problem i umjerenost u životu. Kao što vrijedi za ostale, i oni moraju izbjegavati pretjerivanje, ali i stroga suzdržanost može za njih biti opasna. Za RIBE DEVET uživanje je u fizičkim radostima potreba, a ne luksuz. Oni mnogo bolje rade i više stvaraju ako se ne podvrgavaju stro­gim propisima kao što su dijeta i post. Jasno, za RIBE DE­VET jednako je opasna i neumjerenost i pretjerana suzdržljivost. Za njihovo je opće dobro od vitalne važnosti uskladiti te dvije krajnosti.

Među RIBAMA DEVET prevladavaju teoretičari. Luther Burbank teoretizirao je o voću i povrću, Paul de Kruif o mi­krobima. Na osnovu zamisli Alexandera Grahama Bella nasta­lo je nužno sredstvo zapadnjačkog načina života — telefon. Mircea Eliade istraživao je i teoretizirao o religijama cijelog svijeta, a na čelu jedne od njih bio je papa Pio XII. U ovom su ciklusu rođeni i šahovski majstor Bobby Fischer, pisac-slikar predivnih dječjih knjiga, dr Seuss, skladatelj Maurice Ravel, slikar, kipar i pjesnik Michelangelo, te Elisabeth Barret Browning, pjesnikinja idealizma i romantizma.

Svi ljudi koji imaju potencijal DEVET nezavisna su duha, ali frekvencija Jupitera dodaje tom ciklusu smisao za red i kon­vencionalan način života, što RIBAMA DEVET omogućava sa­vršenu ravnotežu. Usprkos elastičnosti i velikoj osobnoj pri­vlačnosti, koju obično imaju ljudi ovog perioda, oni su i vrlo čvrstog karaktera. Na pozitivnoj se strani on izražava kao po­uzdanost, poštenje i volja za radom, a na negativnoj, ta se čvrstoća okreće u tvrdokornost i uzdanje u izgubljene nade. Tarot dokument označava ih kao »dobre i plemenite, iako po­nekad šašave naravi«, ali im priznaje »uzvišen um, koji ne mo­gu zadovoljiti male i ograničene ideje«. Obećava im »potpuno i savršeno ostvarenje zadovoljstva i sreće«.

RIBE DESET
11. — 20. III (20° do 29° 59’ riba)
POTENCIJAL: DESET FREKVENCIJA: MARS
(Upornost) (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VODA
(Fleksibilnost)
TAROT KARTA: X PEHARA
((ispunjenje, sreća, mir)

Temeljne karakteristike ove ličnosti su vitalna energija, osobna privlačnost, senzibilnost i emocionalna naklonost. Konflikt nastaje u proturječju između aktivnosti i letargije.

POZITIVNA STRANA
U prirodi RIBA DESET ima sigurnih mogućnosti za us­pjeh. Oni su kreativni, maštoviti i intuitivni, izravno pristupaju životu, ali uz naklonost i razumijevanje prema ljudima. Oni su energični i aktivni, idealisti i konstruktivni, te snažno teže trajnosti i savršenosti. Prijazni su, odani i gostoljubivi. Vole ljepotu, užitke i zadovoljstvo i to im je važnije od slave i bogatstva. Imaju snažan osobni magnetizam i posebno ih privlači suprotan spol, kojem su i oni zanimljivi. Instinktivno razumiju ljudske probleme i vrlo su emotivni u osobnim ve­zama. Prilagodljivi su, društveni i omiljeni.

NEGATIVNA STRANA
Popuštaju svojim slabostima, padaju pod tuđi utjecaj, preosjetljivi su i nisu praktični. Slijede svoje impulse i želje i tvrdoglavo zanemaruju razum i obzire prema drugima. Do­puštaju da imaginacija i instinkti vladaju njihovim akcijama i reakcijama i radije slijede emocije nego logiku — puštaju da srce vlada glavom. Ako su negativni, mogu postati prazno­vjerni i vjerovati u nestvarnost i iluzije. Tada su subjektivni i neobuzdani u fizičkim užicima i osobnim osjećajima.

RAVNOTEŽA
Najbolja ravnoteža za RIBE DESET je kritičnost, samo-kontrola i odlučna objektivnost u pristupima prema svemu. Pozitivna snaga Marsove frekvencije može poslužiti kao protu­teža elastičnosti značajke VODE. Upornost potencijala DESET može se usmjeriti prema konstruktivnim ciljevima umjesto prema tvrdokornosti koja koči. Za svaku Marsovu frekvenciju, ključ uspjeha i sreće je u obuzdavanju, a to posebno vrijedi za RIBE DESET, zbog njihovih snažno nabijenih dinamičnih sila koje zahtijevaju posebnu mjeru upravljanja i kontrole.

KOMENTAR
Ovaj završni ciklus solarne godine ima toliko jake kon­traste u psihološkoj strukturi ličnosti da je ona često komple­ksna i naoko kontradiktorna. Aktivnost i vitalnost Marsove frekvencije u oštroj su suprotnosti sa čvrstom, temeljitom upornošću potencijala DESET, a nijedan od ovih činilaca nije sukladan s blagom fleksibilnošću značajke VODE. No — mož­da baš zbog te kompleksnosti — ljudi rođeni u ovom ciklusu mogu biti vrlo nadareni. Najčešće, oni to i jesu. Neodoljivo su privlačni i njihovu prisutnost okolina osjeća, bez obzira na to gdje su.

Među najistaknutijim ljudima ovog ciklusa ističe se veliki liječnik duše Edgar Cayce. Njegova plemenita ličnost koja se divi ljepoti, njegova živa, nepogrešiva intuicija i njegova do­stignuća u liječenju, tipičan su primjer pozitivnih mogućnosti RIBA DESET. Drugi poznati psiholog Eileen Garrett rođena je 17. marta, a to kažu i za svetog Patricka. Slijede ih okultist i pisac Manly Palmer Hall, francuski pjesnik simbolist Stephane Mallarme, pa matematički genij Albert Einstein, koji je ironično pomogao da svijet dobije još jedno otkriće, zbog čega je kasnije iskreno žalio. Među piscima to su Henrik Ibsen, Edward Albee, Philip Roth i Irvin Wallace. Zatim, orijen­talist i pustolov Richard Burton, pa psiholog i osnivač biheviorizam B. F. Skinner, čija vizija čovjeka ilustrira suprotnosti i kompleksnost psihološke strukture ovog perioda. Nadalje, u ovom je ciklusu rođen legendarni plesač Vaslav Njižinski i su­vremeni, jednako sjajan, Rudolf Njurejev. Član ovog ciklusa je i Jerry Lewis koji dirljivo karakterizira male ljude i ovaj ludi svijet čini još luđim.

Popularna koncepcija Marsa, i kao planeta i kao mitološ­kog simbola, vezana je za pojam rata. Smatra se da je to bor­bena snaga. Pažljivim proučavanjem odgovarajućih simbola, otkrili smo da i ovo, kao i mnoga druga popularna shvaćanja, nisu točna. Marsova snaga je kreativna, muška i uvijek pozi­tivna, osim ako nije uravnotežena. Samo tada može biti de­struktivna i opasna. Zbog toga se čini da je samokontrola naj­bolji ključ uspjeha i zadovoljstva za svaku osobu s Marsovom frekvencijom. U strukturi ličnosti, Marsova se snaga izražava u ljubavi, mržnji, pohlepi, ljubomori i drugim emocijama i zbog toga je potrebna čvrsta ruka koja će je voditi.

U RIBA DESET, ta je emotivna kontrola tanka nit izme­đu uspjeha i neuspjeha, sreće i nesreće i zbog toga je od vi­talne važnosti za njihovo dobro. Jednostavna disciplina u malim stvarima, u pojedinostima svakodnevnog života, jed­nog će se dana, i kada dođe do velikih odluka i pothvata, više­struko isplatiti, a prije svega u osobnoj sreći, do čega je RI­BAMA DESET stalo više no do ičega drugog na svijetu

 

BLIZANCI
(21. V —20. VI)

Suvremena se psihologija često poziva na svijest i podsvijest, pa i na nadsvijest. Ovdje velika arkana tarota prikazuje sliku trostruke strukture čovjekove misli i osjećaja. Svijest (mozak) predstavlja Muškarac, Žena (primjenljiva ali i nužna) predstavlja podsvijest u kojoj se oblikuju snovi i predodžbe. Anđeo (lik iz karte) iznad njih slika je nadsvijesti, duhovnog izvora inspiracije, znanja, mudrosti i ljubavi. Karta tumači da ćete samo kombinacijom svih triju elemenata — Žene, Muškarca i Anđela — iskoristiti svoj najdragocjeniji rođendanski dar, sposobnost da mislite.

BLIZANCI OSAM (I DEKADA)
21 — 31. V (0°do 9°59’ blizanaca)
POTENCIJAL: OSAM FREKVENCIJA: JUPITER
(Pronicavost) (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: VIII MAČEVA
(ograničenje, zbunjenost, nemoć)

Bistar um, konzervativan, smisao za logiku, težnja za pravdom, to su osnovne karakteristike ove ličnosti. Konflikt nastaje između želje za pravednošću i impulsa blagosti.

POZITIVNA STRANA
BLIZANCI OSAM su mislioci. Njihov je um analitičan i precizan, dobro zapaža i pametno zaključuje. Oni su izvrsni planeri i organizatori, vole raditi i sposobni su upravljati radom drugih. Izvanredno su praktični, uvijek svjesni granica i nikada se ne upuštaju u nemoguće. Dobro prosuđuju i precizni su. Uredni su, konzervativni i konvencionalni, vjerni priznatim običajima i tradiciji. No usprkos tim faktorima stabilnosti i razumnosti, oni su dobra srca i plemeniti u međuljudskim odnosma, te odani prijateljima. Imaju dubok osjećaj osobne odgovornosti.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano su kritični, ograničeni i licemjerni. Od straha da ne pogriješe, radije će odustati od akcije i tako propustiti priliku i onemogućiti svoj razvitak. Tvrdoglavi su, ne slušaju savjete, kratkovidni su i slijepi na zbivanja oko sebe. Kada su negativni, BLIZANCI OSAM imaju teškoća s ljudima jer su skloni netrpeljivosti i mogu biti bezosjećajni, hladni i okrutni. Postaju škrti i lakomi, uskogrudni i sitničavi. Uhvaćeni u paučinu sitnih problema, gube sposobnost rasuđivanja i ravnotežu.

RAVNOTEŽA
Za kritične BLIZANCE OSAM najbolji je faktor ravnoteže tolerancija stečena jasnm rasuđivanjem, a ne emotivnom željom. Njihovo će zadovoljstvo biti veće kada nauče da ne treba mnogo očekivati od nesavršenog svijeta i kad počnu vjerovati u budućnost. Moraju njegovati osjećaj drugarstva i uvježbati umijeće davanja i primanja. Dobro je da njihovim srcem vlada razum, ali moraju paziti da ne budu prestrogi prema sebi. Za sve BLIZANCE OSAM korisno je da pravičnost ublaže milošću u svakoj prilici.

KOMENTAR
Mirna, nenametljiva snaga ove Ličnosti može lako zavesti. Njene kvalitete potcjenjuju ne samo drugi ljudi već i ona sama. Jedna velika ličnost rođena u ovom ciklusu dala je ime cijeloj epohi. To je kraljica Viktorija, po kojoj se nazivaju mnoga svojstva snažno izražena upravo u strukturi ovog ciklusa: na pozitivnoj strani dobrota, bistar um i savršeno poštenje, a na negativnoj ograničen konvencionalizam i ponekad žalosno licemjerje. Viktorijansko je doba sve poduzelo kako ne bi vidjelo prirodne fenomene ljudskog života — bilo je to licemjerno vrijeme — a zanimljivo je da i figura na karti tarota ima zatvorene oči.

BLIZANCI OSAM imaju smisao za preciznost u radu. I engleska »stara dama«, kraljica Viktorija, bila je po tome poznata, kao i ministar Norman Vincent Peale, čije je predlaganje pristojnog vladanja također indikativno za BLIZANCE OSAM. Sam Snead, prvak u golfu, bio je poznat po nenadmašnoj preciznosti udarca. I Albrecht Durer, besmrtni njemački umjetnik, kojemu se već pet stoljeća divimo zbog čudesnog smisla za detalj i savršenstvo također je BLIZANAC OSAM. Na tom je popisu i Arthur Conan Doyle, pisac i tvorac Sherlocka Holmesa, koji je u svojim djelima razvio savršeno logičan slijed događaja što ga je zasnivao na zapažanjima minucioznih detalja, odakle su slijedila konzekventna rješenja. Tu je i književnik lord Bulwer-Lytton, filozof Spengler, Ralph Waldo Emerson i »dobri sivi pjesnik« Walt Whitman. Među BLIZANCIMA OSAM također je Mesmer, po kojemu smo dobili pojam »mesrnerizam«, te poznati političari našeg doba — John F. Kennedy, Henry Kissinger i Hubert Humphrev.

Individualne analize pokazale su da se BLIZANCI OSAM bez razloga brinu za život općenito i zbog vlastite odgovornosti posebno. Oni nisu introvertirani, misle objektivno i jasno, ali zbog nedostatka pouzdanja u žvot i u sebe oni često ograničavaju polje zanimanja. To se odražava i na njihove osobne odnose, u kojima sva prijateljstva svode samo na jedan tip osobe ili na jedan tip zabave i rekreacije. Tarot zapis pripisuje im »strpljivost u detaljnom proučavanju, veliku pažnju prema jednim i veliku nebrigu prema drugim stvarima«, te tvrdi da se »dive mudrosti, ali je koriste za male i bezvrijedne svrhe«.

Kada su usklađeni, oni su gostoljubivi i prijazni te ponovo citiram zapis, »plemeniti, bistri i brzi«. Posebno su spretni u novčanim i poslovnim stvarima, vješti su u statistici i dobri su organizatori.

BLIZANCI OSAM po prirodi su dobri građani, vrijedni članovi zajednice, sposobni da urede život i da postignu uspjeh u onome što poduzmu. Ali da bi postigli sreću, moraju se osloboditi svega što ih sputava — skinuti povez s očiju i pustiti da uđe sunčeva svjetlost.

BLIZANCI DEVET (II DEKADA)
1 – 10. VI (10° do 19° 59’ blizanaca)
POTENCIJAL: DEVET FREKVENCIJA: MARS
(Kolebljivost) (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: IX MAČEVA
(briga, očaj, krivnja)

Ovu ličnost karakterizira snaga, energija, neovisnost i prijaznost. Sukob nastaje zbog borbe nagonske želje za pra­vičnim uspjehom i emotivnom čežnjom za osobnom srećom.

POZITIVNA STRANA
BLIZANCI DEVET imaju izvršnu sposobnost i jaku osobnu snagu. Oni su društveni, gostoljubivi i vrlo plemeniti, uvijek spremni da sve što imaju podijele s drugima. Vole akciju. Njihova je energija zarazna i stimulira. Vrlo su intuitivni, senzibilni i brzo reagiraju. Duboko su odani i osjećajni, osobne su veze za njih od vitalne važnosti. Duboko suosjećaju s tuđom patnjom, žele pomoći, čak i ako treba žrtvovati vlastito dobro.

NEGATIVNA STRANA
Nemirni su, nezadovoljni i bez cilja, toliko obuzeti promjenom i akcijom da ne razmišljaju ni o svrsi ni o smislu. U čežnji za emocionalnom srećom gube smisao rasuđivanja u izboru prijatelja i praktičnih aktivnosti. Po prirodi temperamentni, postaju razdražljivi i nervozni, nerazumni i tvrdoglavi. Po prirodi prilagodljivi, vrlo lako padaju pod tuđi utjecaj, a zbog brzih reakcija ne stignu razmisliti o posljedicama. Ako nisu usklađeni, prelaze u krajnosti, pa su čas zanosni partneri, čas osorni i nametljivi, no uvijek uvjereni kako su oni u pravu, a da svi ostali griješe.

RAVNOTEŽA
Samosvladavanje, disciplina, strpljivost i logično razmi­šljanje mogu spasiti BLIZANCE DEVET. Frekvencija Marsa uvijek zahtijeva samodisciplinu, ovdje, međutim, ta je potre­ba mnogostruka zbog potencijala DEVET koji simbolizira silovite kolebljive osjećaje i zbog osnovne značajke ZRAKA koja znači nestalnost. Da bi se izvukla najbolja svojstva ove nabijene naravi, potrebno je prihvatiti uredan način života i konvencionalne ograde, izgraditi samopoštovanje i samo­svijest. BLIZANCI DEVET imaju živu intuiciju, ali ako je ne povezuju s razumom, može ih odvesti stranputicom.

KOMENTAR
Na prvi pogled, simboli, naziv i opis ciklusa čine se prilično kontradiktornim i pomalo obeshrabruju. No kada se prouče, otkrivamo da su sretniji nego što se čine. Kao da sli­ka (na karti) i simboli žele upozoriti BLIZANCE DEVET da se moraju boriti kako bi došle do izražaja najbolje osobine njihove burne naravi. Ako u tome ne uspiju, upozorava ih karta, bit će im teško, no ako to postignu, imat će uspjeha i bit će sretni.
Proučavajući mnoge ljude koji su se rodili u ovom ci­klusu otkrili smo čudnu činjenicu u vezi sa slikom na karti koja, naoko, prikazuje nesreću. Oni, naime imaju želju da ublaže patnju, a često i prirodan dar zacjeljivanja. Popis poznatih ljudi rođenih u ovom periodu kratak je, a razlog je, čini se, u tome što BLIZANCI DEVET vole raditi tiho. To­liko im je stalo da pomažu i budu korisni da često zbog toga zapostavljaju slavu i zanemaruju osobno dobro i dobit. Osim toga, vole izabrati neuobičajene i nekonvencionalne smjerove djelovanja u kojima je mala vjerojatnost da će postati slavni.

Za ljude rođene u ovom ciklusu, čini se najvažnija je di­sciplina samosvladavanje. Smisao za logiku i pravičnost, ko­ji je u prošlom ciklusu bio tako jasno izražen, ovdje posve nedostaje. Marsova frekvencija u simboličnom spektru ima najveću valnu dužinu (crveno) i čini se da je najprimitivnija i najneobuzdanija među frekvencijama. Ljudi rođeni u Marsovoj frekvenciji, bez obzira na to o kojem je ciklusu riječ, mogu srušiti vlastitu sreću i uznemiriti tuđu — ako ne postignu ravnotežu. Kad se, pak, usklade svi faktori ličnosti Marsova frekvencija daje im šarm koji privlači i potiče prijatelj­evo. Mnogi članovi obitelji Marsove frekvencije spasili su svoj dom od raspada kad su počeli obuzdavati svoje porive i emocije. Međutim, najznačajnija posljedica obuzdavanja naravi je uočljivo poboljšanje zdravstvenog stanja i raspoloženja.
Konstruktivnu tendenciju ovog ciklusa najočitije pokazuje primjer velikog arhitekta Franka Loyda Wrighta. Učenjak Immanuel Velikovsky rekonstruirao je povijest zemlje i njene velike promjene. U ovom ciklusu rođeni su i književni velikani Aleksandar Puškin, Thomas Mann i Thomas Hardy. No većina ljudi rođenih u početku lipnja slijede svoju sudbinu iza pozornice, nepoznati i neopjevani. Kada su, ipak, pozitivni i vjerni sebi, svojim postojanjem obogaćuju svijet.

Nakon dugog i pažljivog proučavanja ove slike ličnosti sa zagonetnim i kontradiktornim simbolima zaključili smo da bi ciklus trebalo nazvati novim nazivom: susretljivost ili jednostavno simpatija.

BLIZANCI DESET (III DEKADA)
11 — 20. VI (20° do 29° 59’ blizanaca)
POTENCIJAL: DESET FREKVENCIJA: SUNCA
(Upornost) (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZRAK
(Razumnost)
TAROT KARTA: X MAČEVA
(osjećaj žrtve, propast, pad)

U ovoj je ličnosti odlučnost, odvažnost, imaginacija i kon­struktivna snaga. Konflikt nastaje onda kad se teži završiti posao koji je u ruci a istodobno se nastoji da se dosegne nešto veće.

POZITIVNA STRANA
U ovom karakteru ima postojanosti i snage. BLIZANCI DESET pouzdani su i pošteni. Imaju urođen smisao za osob­no dostojanstvo, ljubav prema ljepoti i strast da dovrše i usavrše sve što rade. Imaju urođenu potrebu za sigurnošću i žele je ostvariti. Vrlo su žilavi i izdržljivi. Mogu podnijeti velik pritisak, a da ne popuste. Imaju samopouzdanja i velik smisao za odgovornost prema obitelji i zajednici. Vrlo su sa­vjesni i paze na svoj izgled. Konvencionalni su, ali ne i uskih pogleda, a uz to su tolerantni. Kao i inače kada u strukturi imamo Sunčevu frekvenciju, oni su individualisti.

NEGATIVNA STRANA
Neizmjerno su tvrdoglavi i odlučni da provode svoju volju, bez obzira na bilo koga. Ne žele se prilagoditi promije­njenim uvjetima, ili zanemaruju signale opasnosti kada se pojave. Odvažnost se pretvara u ludost, dostojanstvo u su­periornost i oholost, a potreba za sigurnošću prelazi u strah koji nagriza snagu karaktera. I ovdje se, kao što je to čest slučaj, na negativnoj strani Sunčeve frekvencije javlja okrut­nost, no BLIZANCI DESET obično su okrutniji prema sebi nego prema drugima. Na izopačenoj strani ove ličnosti nala­zimo sklonost prema mazohizmu. Čini se da BLIZANCI DE­SET vole sebi zadavati bol, ali i uništavati sreću svojih naj­bližih.

RAVNOTEŽA
Ovoj intenzivnoj naravi potrebna je neprestana aktivnost, mnogo odgovornosti i njegovanje plemenitih vrlina milosti i prijaznosti da bi se održala ravnoteža na pozitivnoj strani. Osim toga, moraju prihvatiti lakšu stranu života i izbjegavati pretjeranu ozbiljnost. Imaju prirodnu privlačnost Sunčeve frekvencije i nju treba iskoristiti za veselje i zadovoljstvo, umjesto za isticanje vlastite važnosti. Više od svega, BLIZANCI DESET moraju razviti prilagodljivost, te ublažiti i omekšati tvrdu odlučnost volje, a to će postići ako su njihove težnje i imaginacija konstruktivne.

KOMENTAR
Nakon prve zbunjenosti, a zatim opsežnog proučavanja, uspjeli smo analizirati simbolično značenje slike i naziv tarot karte koja pripada ovom ciklusu. Odmah je bilo jasno da su BLIZANCI DESET ciklus velike snage koji daje jake i pozitivne ličnosti, a među njima mnoge su privlačne i uspješne. Zašto se onda naziva Propast? I zašto figura na karti leži licem prema zemlji, probodena sa deset mačeva?

Čini se da je umjetnik želio iskazati nevjerojatno svojstvo tvrdokorne žilavosti ove ličnosti koja se ne može pobijediti ni kada je oborena. BLIZANCI DESET imaju ustrajnu snagu i veliku otpornost. Oni ne priznaju poraze, a kako posjeduju vrlo dobra pozitivna svojstva i veliku osobnu privlačnost, znaju postići sve što žele. Oni su dobri prijatelji, ali i ljuti neprijatelji koji ne znaju za uzmak.

Među poznatim osobama ovog ciklusa nalazimo snažne ličnosti, kao što je Neron, koji je svirao dok je Rim gorio, vojvotkinja od Windsora što je navela jednog kralja da zbog nje napusti prijestolje. Tu je i glumac Basil Rathbone, boji je ostvario briljantnu karakterizaciju Sherlocka Holmesa i Errol Flyn, što je prikazao mnoge junake većima no što je bila njihova veličina u životu. Na popisu je i legen­darni Paul Gauguin, čiji je romantični život bio zanimljiviji od filmova koji su se o njemu snimali. Od glazbenika, tu je Igor Stravinski, od filozofa Alice Bailey i Pascal, koji je čovjeka nazvao »misaonom trskom«, zato što je tako krhak u usporedbi s prirodom, a misaonost je njegova prava vrlina i veličina koja mu pomaže da spozna mogućnosti i okolnosti u kojima živi.

Proučavajući ljude rođene u ovom ciklusu otkrili smo da u njih prevladava privlačnost kao dominantna karakteri­stika koju im daje Sunčeva frekvencija. Oni se rađaju s klicom materijalnog uspjeha, jer svaka Sunčeva frekvencija ima »dar stjecanja bogatstva«, a prirodna ambicija BLIZANA­CA DESET stvara im siguran položaj. Oni vole biti dobro situirani sa čvrstim tlom pod nogama. Glavna je opasnost za njih preuveličavanje svrhe, samovolja, egoizam i oholost, koju zapis tarota naziva »prezir i drskost«.

Kako je za svaku Sunčevu frekvenciju najbolji faktor ravnoteže prijaznost, za svaki potencijal DESET prilagodlji­vost, a za značajku Zraka osjećajnost, BLIZANCI DESET, kao što nam pokazuje iskustvo, najbolje će uspjeti kada se budu pridržavali tih triju načela. Ako se oslobode napetosti i prihvate život kakav im se pruža, bit će sretni i imat će uspjeha.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x