HOROSKOP: Zapisano u zvezdama – Jarac i Lav

Iz knjige “Zapisano u zvijezdama” Muriel Bruce Hausbrouck

JARAC (22. XII — 19. I)

Zastrašujući izgled ovog ključa samo je izraz humora koji ponekad nalazimo u tarot kartama. Groteskna figura s rogo­vima, šišmišovim krilima i pandžama djeluje prilično stra­vično dok ne opazite — prvo, da su muškarac i žena posve mirni i — drugo, da su ogrlice lanca kojim su vezani za crnu stijenu đavolova podnoška toliko široke da ih lako mogu prebaciti preko glave. Smisao je jasan. »Zlo je u očima pro­matrača«. Vrag je samo protivnik koji jača duh. Najlakše ćemo ga pobijediti spoznajom da je svako zlo negativna stra­na odgovarajućeg dobra. Figure ljudi koje predstavljaju VAS treba samo da podignu lanac i da se oslobode okova pogrešnih ideja i tumačenja koje tako često vode u krive akcije. Ovaj ključ daje logičnu pozadinu ljudi Jarčevih dekada — jaki, čvrsti i pozitivni, svaki na svoj način.

JARAC DVA (I DEKADA)
22. — 30. XII (0° do 9° 59’ jarca)
POTENCIJAL: DVA FREKVENCIJA: JUPITER
(Inicijativa) (Postojanost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: II NOVČIĆA
(prilagodljivost, ljubaznost, krajnosti, nestalnost)

Osnovni faktori ovog karaktera su diplomacija, prilagod­ljivost, smirenost i snalažljivost. Konflikt nastaje između tež­nje za praktičnim uspjehom i nemirne nestalnosti cilja.

POZITIVNA STRANA
U ovoj ličnosti nalazimo mnoge najpriznatije ljudske vr­line. JARCI DVA su plemeniti, instinktivno uljudni i vrlo go­stoljubivi. Oni instinktivno razumiju osjećaje drugih, a sim­patije su im začinjene humorom. Nadareni su da uživaju u životu i da se osjećaju sretni, cijene obične jednostavne fi­zičke užitke. Imaju snažan osjećaj za poštenu igru u me­đuljudskim poslovima i praktičnim odnosima. Milostivi su, ali pravedni. Plemeniti su, ali mudri u davanju. Odani su i obično vrlo omiljeni u širokom krugu znanaca i prijatelja. S nevjerojatnom se lakoćom mogu prilagoditi različitim uvjeti­ma života. U pristupu životu su demokratični i tolerantni, a praktičan smisao im je snažan i aktivan.

NEGATIVNA STRANA
Izražavaju neodlučnost i nestalna su cilja. Svoje mišlje­nje mijenjaju s takvom okretnošću da na kraju ne znaju kakvo im je zapravo stajalište. Prirodni takt i diplomacija mogu oslabiti do spremnosti popuštanja svemu i svačemu, pa diplomat postaje čovjek koji se uvijek slaže. Ako su nega­tivni, prilagodljivost im prelazi u nepotpun sud, pa popuštaju okolnostima, a da nisu analizirali uvjete ili pretpostavili ishod. Iznenada mogu popustiti vlastitim impulsima i tada u potpu­nosti gube mir i prelaze u suprotnu krajnost nervozne nestal­nosti. Ako su negativni, djeluju stidljivo, slabi su, te se plaše budućnosti.

RAVNOTEŽA
Ključ ravnoteže JARCA DVA je nepovredivo poštenje i cjelovitost, te jasna odluka o budućem cilju i nastojanje da se do njega stigne. Svoj će prirodni mir lako sačuvati ako ih neodlučnost ne počne bacati s jedne na drugu stranu, a nji­hov će, po prirodi, dobar sud biti točan, ako se uspiju saču­vati od tuđeg utjecaja ili masovnog mišljenja. Valja pobije­diti iskušenje u koje ih može dovesti želja za »mirom pod svaku cijenu« i uvijek imati na umu da treba biti pošten prema sebi, ali i dobar prema drugima. Impulzivne akcije za njih su najveća opasnost — jer, iako im je teško donositi odluke, često skaču prije nego što su pogledali kuda će pasti.

KOMENTAR
Ovo je ciklus u kojem je rođen čovjek kojega nazivaju Kraljem mira. Njegovi su simboli u punom skladu s ideali­ma Božića — mir na zemlji, dobra volja prema ljudima, do­brota i plemenitost, milost umjesto strogosti. U naravi JARCA DVA nalazimo blagost i plemenitost — bilo da su pozitivni ili negativni, više ili manje uravnoteženi — što vrlo sugestiv­no govori o principu poznatom pod nazivom zlatno pravilo.

Uravnoteženi, JARCI DVA su profinjeni karakteri. Unu­tar četverokutne stabilnosti Jupiterove frekvencije, integrira­ne snage Zemljine značajke i inicijative i snalažljivosti poten­cijala DVA nema pravog konflikta. Osnovna je teškoća ovih ljudi što su u manjini, što čeznu za mirom i dobrom voljom u svijetu koji u mnogo većem broju nastavaju ljudi s posve drukčijim željama.

Proučavanja i osobne analize pokazale su da je JARAC DVA obično ultra-negativan i slab zbog preo­sjetljivosti na normalne okrutnosti u životu. Među svim pe­riodima u godini, ovaj najavljuje najmanje mržnje, srdžbe ili destruktivnih emocija. Ta ih plemenitost čini privlačnim ljudima, ali istovremeno ih dovodi u nepovoljan položaj u ovom grubom i uskomešanom svijetu.

Slavni ljudi ovog ciklusa pokazuju vrlo široke i razno­like mogućnosti ovih prilagodljivih i smirenih ličnosti. Tu su Rudyard Kipling, pjesnik i romanopisac, dobitnik Nobelove nagrade, Robert Ripley, autor poznate svaštare »Vjero­vali ili ne«, besmrtne zvijezde Marlene Dietrich i Ava Gardner, genijalni Isaac Newton, astronom Kepler, francuski kemičar i biolog Louis Pasteur, francuski slikar i kipar Henri Matisse, čelist Pablo Casals, a među njima su i Howard Hughes, pa Mao Ce-Tung i Helena Rubinstein, kraljica kozmetike.

JARCI DVA obično su vrlo privlačni i dopadljivi suprot­nom spolu, popularni su i omiljeni i u poslovnom i u dru­štvenom životu. U bliskim osobnim vezama mogu ponekad biti nestalni, ali kao protivnici mogu iznenaditi tvrdoglavošću. U svojoj plemenitosti i šarmu oni kriju snagu karaktera koja, ako se pozitivno primijeni bez insistiranja i napetosti, pouz­dano donosi uspjeh i sreću. Kao što tarot zapis kaže, to su ljudi sretni uz mudar postupak.

JARAC TRI (II DEKADA)
31. XII — 9. I (10° do 19° 59’ jarca)
POTENCIJAL: TRI FREKVENCIJA: MARS
(Odlučnost) (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični razum)
TAROT KARTA: III NOVČIĆA
(poniznost, strpljenje)

Urođene karakteristike ove ličnosti su konstruktivna ener­gija, kreativna sposobnost, hrabrost i pouzdanost. Konflikt je vrlo normalan — nastaje između emotivne čežnje i prak­tičnog razuma.

POZITIVNA STRANA
Kreativna vatra u ovoj ličnosti kontrolirana je konstruk­tivna snaga koja osposobljava JARCE TRI da sve završe što poduzmu. Oni znaju prihvatiti granice ali ih istovremeno i nadvladati. U jeku intenzivne aktivnosti mogu zadržati rav­notežu i posebno su pouzdani u opasnostima. Ujedinjuju inicijativu i želju da upotpune i završe sve što su započeli. Oni su dobri, energični i oduševljeni radnici. Po prirodi se znaju kontrolirati, a svojom jakom emotivnom snagom upravljaju zdravim razumom i jakom voljom. U ljudskim su odnosima strastveni, odani i duboko suosjećaju. Instinktivno razumiju ljude i njihove prilike i uvijek nastoje popraviti uvjete života u svojoj okolini.

NEGATIVNA STRANA
Previše su pozitivni, dominiraju i prkose. Puštaju da njima u potpunosti ovladaju osjećaji kakvi su srdžba i ljubo­mora, pohlepa i mržnja. U nastojanju da ostvare svoj cilj, uništit će sve što im stoji na putu, bez obzira na posljedice ili štetu. Njihova kreativna vatra postaje u potpunosti de­struktivna. Suosjećanje prelazi u mračni pesimizam koji ni u čemu ne vidi dobro. Zatvaraju se u sebe i nastoje se izoli­rati do osamljenosti. Uživaju u osjećaju superiornosti i tako od prijatelja stvaraju neprijatelje. Ako su negativni, JARCI TRI nesretni su ljudi koji zbog velike osobne snage mogu donijeti goleme nevolje svojoj okolini.

RAVNOTEŽA
Prvi korak prema ravnoteži JARCA TRI je spoznaja vla­stite snage i odlučnost da se ona primjenjuje konstruktivno. Od vitalne je važnosti izbjegavati destruktivne misli i akcije, te razvijati plemenite životne vrline. Valja razvijati i primje­njivati toleranciju i strpljivost koje su u njihovoj naravi sla­bije izražene. No iznad svega im je potrebno opuštanje, vri­jeme za smijeh i užitak. Ovim pozitivnim energičnim ljudima bit će izvrsna protuteža raznolikost interesa, hobija i prija­teljstva, jer se inače često previše usmjeruju samo na jednu stranu i isključuju sve ostale mogućnosti.

KOMENTAR
Struktura ove ličnosti je kao stroj visokog hoda kojem je na kontrolnim uređajima potrebna stručna ruka. Iznena­đuje što s toliko mnogo kreativne snage u ličnosti ovog ci­klusa nalazimo relativno malo slavnih ljudi, no proučavajući mnoge osobe rođene u ovom periodu utvrdili smo nekoliko razloga za tu pojavu. To je tako snažna ličnost da je s njom vrlo teško izlaziti na kraj, a njeni osnovni faktori ne sadrže ambiciju. Osim toga, negativne sklonosti prema svađi, srdžbi i ljubomori ne vode popularnom uspjehu, iako ne moraju biti zapreka velikom konstruktivnom dostignuću.

U ovom ciklusu rođena su tri velika čovjeka koji su po­stigli i slavu i uspjeh: Rudolf Bing, nekadašnji upravitelj Metropolitan opere, J. Edgar Hoover, osnivač FBI-a i Konrad Adenauer, njemački državnik. Među JARCIMA TRI ima malo pisaca i umjetnika: Balanchine, J. D. Salinger, E. M. Forster, Carl Sandburg, Alan Watts i Simone de Beauvoir — idealisti u formi i strukturi. Među njima su i dva hu­morista, Max Eeastman i Victor Borge.

I JARCI TRI imaju primitivnu crtu koju nalazimo kod svih Marsovih frekvencija, a koja im daje jakost i pokretačku snagu što se razlikuje od svake druge. Ti ljudi ne vole letar­giju ni pasivnost, čak često potpuno zapostavljaju odmor i opuštanje, te neprestano rade sve dok stroj ne stane. Naj­bolja je zorna pouka JARCIMA TRI da stanu na obalu mora i promatraju valove. Vidjet će da svaki val uzmakne prije no što će se svom silinom baciti naprijed.

Utvrdili smo da se JARCI TRI najčešće moraju mnogo gibati na svježem zraku i biti što bliže prirodi. Ako im se to ne omogući, nakupe previše energije i postaju svadljivi. Oni su prije svega praktični i najbolje rade kad je pred nji­ma određeni cilj. lako se na tarot slici vidi umjetnik na poslu, zapis im pripisuje »dobitak u poslovnim transakcijama, uspon, povećanje imetka i utjecaja i spretnost u poslovima«. Zatim, uobičajenim bljeskom iskrenosti, dodaje da su na negativ­noj, strani »sebični, uskogrudni i puni predrasuda, te traže nemoguće«.

S prirodom koja je tako nabijena pozitivnom, muškom stranom, najbolje se postiže ravnoteža razvijanjem i bodrenjem receptivnih ženskih osobina koje su dio kreativne spo­sobnosti što ih ova ličnost nesumnjivo ima. Sudeći po obeća­nju tarota, čini se da bi to vrijedilo napora.

JARAC ČETIRI (III DEKADA)
10. — 19. I (20° do 29° 59’ jarca)
POTENCIJAL: ČETIRI FREKVENCIJA: SUNCE
(Stabilnost) (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: IV NOVČIĆA
(potpunost, praktičnost, zaradjivanje)

Najsnažniji su faktori ove ličnosti logika, integritet, žila­vost i idealizam. Konflikt nastaje između idealizma — želje za savršenošću — i zdravog razuma — nastojanja za prak­tičnim i brzim uspjehom.

POZITIVNA STRANA
To je vrlo snažan karakter. JARCI ČETIRI sposobni su iskoristiti priliku koja im se pruža, uz dalekovidnost i logi­čan oprez. Oni su uredni, konstruktivni i produktivni. Objek­tivno misle, postojano rade, a ambicija im je uvijek usmjere­na prema konkretnom opipljivom cilju. Oni su vjerodostojni, vrlo pošteni i strastveno predlažu čestit odnos u svim među­ljudskim vezama. Imaju jak osjećaj za osobno dostojanstvo, dobru izvršnu sposobnost i odlučnost da sve što su započeli dovrše. Imaju prirodni smisao za praktične vrijednosti, zna­ju zaraditi novac. U osobnim vezama oni su nenametljivi, ljubazni, strpljivi i vrlo odani.

NEGATIVNA STRANA
Uznositi su i žele dominirati. Želja za savršenošću i pravednošću okreće se u strogost, čak okrutnost. Misle logično, ali u usko ograničenim domenama koje ne žele prijeći. Do­stojanstvo im prelazi u taštinu i preosjetljivost, a zbog nedo­voljne elastičnosti postaju tvrdoglavi i netolerantni. U želji da na brzinu završe posao, gube perspektivu i tada ih zavede trenutna slika. Njihova nadarenost da zarade novac, ako su negativni, prelazi u pohlepu i strahovanje od gubitaka, pa grabe što im se nađe pri ruci. Negativni JARCI ČETIRI mi­sle samo na praktične poslove i isključuju sve ostalo.

RAVNOTEŽA
Ove ličnosti posjeduju dva prirodna stabilizatora — smi­sao za logiku i urođenu postojanost. Ako razviju dar analize i odmjerenosti, ako neprestano nastoje biti kritični, mogu postići izvanrednu ravnotežu i tako omogućiti sreću Sunčeva frekvencije, koju inače koči praktična značajka ZEMLJE i ograničava potencijal ČETIRI da ostvari istinitu radost života. Tolerancija i opraštanje u ovoj su ličnosti zatomljene, pa ih treba ustrajno njegovati, ako se želi postići ravnoteža i iz­graditi pozitivna strana karaktera.

KOMENTAR
U praktičnom svijetu moglo bi se činiti da su JARCI ČETIRI prava sol zemlje. Oni zarađuju pošteno novac, ambi­ciozni su, ali ambicije su im praktične i dostižne, te obično misle i na tuđe dobro. Samo je posve negativna ličnost rođe­na u ovom periodu potpuno sebična. U svakoj Sunčevoj fre­kvenciji nalazimo crtu plemenitosti, a ovdje i sklonost idea­lizmu. U JARACA ČETIRI ti su faktori donekle umjereni, pa ih ponekad treba poticati da bi se pokazali. Snaga ove ličnosti nesumnjiva je, no često joj treba dodati slast — kao lavu u bajci — u obliku meda.

U ovom su ciklusu rođeni mnogi vrlo poznati ljudi. To su Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Albert Schweitzer, Moliere, William James, Edgar Allan Poe, Anton Čehov, Paul Cezanne, Danny Kaye, Galina Uljanova, ruska balerina, za­tim rock-zvijezda Janis Joplin, Al Capone, Robert E. Lee, te popularni boksač Muhammad Ali.

Ovaj se ciklus po broju slavnih ljudi približava vrhuncu velikih koji pada u februaru. Možda je to zbog velike urođene snage u ličnosti JARCA ČETIRI drugi ciklus po prosjeku slavnih ljudi u zimskom periodu. Ambicija Sunčeve frekven­cije, potpomognuta praktičnom značajkom ZEMLJE i pot­krijepljena postojanošću i poštenjem potencijala ČETIRI, daje gotovo savršenu strukturu uspjeha. Ovaj ciklus sa sjaj­nim popisom uspješnih ljudi prilično jasno ističe staru istinu da je čestitost najbolja lukavost.

No kad je riječ o osobnoj sreći, proučavanja i analize po­kazale su da JARCI ČETIRI toliko mnogo zahtijevaju od života da često doživljavaju razočaranja. Potencijal ČETIRI čezne za redom, skladom, sigurnošću i pravdom, Sunčeva frekvencija traži ljepotu i savršenstvo, a značajka ZEMLJE očekuje opipljive rezultate i integriranu strukturu, inače neće biti zadovoljna. Sve se to u nesavršenom svijetu može opisati kao doista prevelik zahtjev!

Možda je upravo taj istinski faktor idealizma tajna veli­čine ovih ličnosti koje »voze svoja kola prema zvijezdi«. Ne prihvaćaju iluziju kao stvarnost i odbijaju nadomjestke. Od života zahtijevaju koliko su mu sami spremni dati, a to je prilično mnogo.

Tarot zapis obećava im »uspjeh, položaj, dominaciju i zemaljsku moć«, a — ako su uravnoteženi — doista mogu postići veliku sreću i zadovoljstvo, kao i materijalni uspjeh u životu.

 

L A V
(22. VII — 22. VIII)

Ovaj simbol savršena je slika energije — bezimena snaga koja vječno prožima sve što živi na zemlji. Lav, simbol animal­ne fizičke sile, poslušan je u nježnim rukama žene. Ona simbo­lizira spiritualnu energiju, što pokazuje njena bijela haljina i znak neizmjernosti iznad njene glave. Ali, Žena i Lav vezani su — ujedinjeni — lancem ruža, simbolom ljubavi. Oni nisu dvije već jedna bitnost. Instinktivna svijest o toj neraskidivoj energiji je rođendanski dar Lavu, kralju triju perioda VAT­RE u zodijaku. Na slici se vidi kako Žena kad to želi, može, zatvoriti Lavu usta ako ga hoće umiriti, odnosno otvoriti, ako ga želi potaći da riče. Čovječe, ta je energija U TEBI. Tvoj je izbor!

 

LAV PET (I DEKADA)
22. VII — 1. VIII (0° do 9° 59’ lava)

POTENCIJAL: PET FREKVENCIJA: SATURN
(Aktivnost) (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: V ŠTAPOVA
(sukob, neslaganje, borbe)

Osnovne značajke ovog karaktera su odlučnost, osobna snaga, konstruktivna sposobnost i usmjerenost. Konflikt na­staje zato što su svi prirodni faktori pozitivni, pa nema mo­gućnosti za popuštanje napetosti.

POZITIVNA STRANA
To je ličnost s neobično visokim naponom koja izravno pristupa životu, koja ima veliku energiju i neumorno radi. LAVOVI PET marljivi su radnici koji mogu druge poticati i voditi u svakodnevnom ili društvenom životu. Imaju veliki ka­pacitet za koncentriran i neprekidan napor — vitalni su, ima­ju trajnu snagu, inicijativu i strpljivost. Sami pokreću i sami prazne pogonom vlastite snage. To je ciklus velike moći, do­minacije i silovitosti, no usprkos tome, LAV PET duboko su­osjeća s onima koji pate. Vrlo je emotivan i sklon ekstremnoj privrženosti i odanosti. Ima toplo srce i prijazan je, uvijek spreman da popravi prilike i ispravi krivo. Ima snažan osje­ćaj za društvenu odgovornost.

NEGATIVNA STRANA
Okrutni su i destruktivni. Jedina im je želja vladati nad drugim ljudima i situacijom. Netrpeljivi su i drski, nemilo­srdni i bezobzirni u postupcima, osim svog stajališta ne mogu i ne žele vidjeti tuđe gledište. LAV PET, ako je negativan, se­be i svoju okolinu može unesrećiti, postati egocentričan i in­trovertiran te okrenuti svu svoju pozitivnu osobnu snagu u unutrašnjost prema vlastitim emocijama. Često trati i vrijeme i energiju na srdžbu, svađe i zlonamjerne postupke.

RAVNOTEŽA
Prvi korak prema ravnoteži, LAV PET učinit će ako spozna svoje prekomjerne pozitivne tendencije i ublaži ih poticanjem plemenite strane svoje naravi. Mora naučiti umije­će namjernog opuštanja i njegovati usklađivanje u osobnim vezama. »Uspori i smiri se« to bi trebalo da bude parola sva­kog LAVA PET. Glavno sredstvo za smirenje te silovite ličnosti je kontrola emocija, osobito srdžbe i ljubomore, te njegova­nje smisla za humor. Smijeh je najbolji lijek za smirivanje svake Saturnove frekvencije.

KOMENTAR
Proučavajući ljude rođene u ovom silovitom vatrenom ciklusu, najviše nas je impresionirala vrijednost pojedinaca u shemi života. Život je borba — ta se tvrdnja ne može mimoi­ći — a LAVOVI PET prirodni su borci, doslovno i figurativ­no. Naziv tarot karte je Sukob, a slika prikazuje pet juna­ka koji se bore, ali nisu ljutiti te se čini kao da se bore zato što uživaju u igri ili zato što misle da to treba činiti. Svaka osoba koja, kao ova, ima u svom simbolu samo pozitivne, muš­ke, direktne sile — značajku VATRE, potencijal PET i Saturnovu frekvenciju — ima borbeni duh, koji lako plane.

Svi poznati ljudi u ovom ciklusu impresivne su ličnosti. Tu je Carl Gustav Jung, veliki psiholog i filozof, Henry Ford I, Aldous Huxley, koji je pobijedio sljepilo i postao slavni pisac, Max Heindel, rozenkrojcer, Alexander Dumas i Herman Melville, sjajni pripovjedači, Amelia Earhart, legendarna avijatičarka, Raspućin, čarobnjak i demagog, i Mick Jagger rock–star, te vječni George Bernard Shaw.

Općenito su LAVOVI PET vrlo napeti, pa im ponekad po­puste živci. Njihova strast za moći dobiva različite oblike i čes­to se ističe u obiteljskim odnosima. LAV PET želi domini­rati u kući, bez obzira na dobro ili zlo, ovisno o stupnju svoje uravnoteženosti i stupnju jakosti ili slabosti karaktera onih koji ga okružuju. Blaže naravi nemaju šanse protiv LAVA PET čiji ih kompleks moći obara i gazi, često s najboljim namjerama i postupcima koji su naoko bizarni i plemeniti, ali su zapravo suprotno od toga.

Zato što su toliko pozitivni sa cijelom težinom na jednoj strani vage, LAVOVI PET obično se moraju prisiljavati na od­mor u redovitim intervalima, na prilagodbu ljudskoj plimi i oseki koja se neprestano giba od jednog do drugog kraja po­la. Ovoj je naravi teško prilagoditi se, jer teži čvrstom glediš­tu. Kao Alica u zemlji čuda, LAV PET tako čvrsto fiksira neku točku, da se ona probije na drugu stranu. Više od bilo koje druge skupine u sistemu, LAV PET mora naučiti jednostavno umijeće življenja u svijetu suglasja i prihvaćati život kako dolazi. Ako tako učini, može postati, kao što smo već spome­nuli, dragocjeni pojedinac, jer će se u velikim izazovima živo­ta znati boriti do posljednjeg daha za sve do čega mu je stalo.

LAV ŠEST (II DEKADA)
2. – 11. VIII (10° do 19° 59’ lava)
POTENCIJAL: ŠEST FREKVENCIJA: JUPITER
(Ambicija) (Stabilnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: VI ŠTAPOVA
(Trijumf, pobjeda, ponos)

Strukturu ove ličnosti određuju dostojanstvo, srdačnost, idealizam i nesavladiva volja. U njoj dolazi do slabog konflik­ta između želje za apsolutnom pravičnošću.

POZITIVNA STRANA
Ova je narav izvanredno uravnotežena. LAV ŠEST ima osjećaj osobne snage, samopouzdanja i ponosa. On je vitalan i dinamičan i snažno utječe na ljude i prilike. Ima jak osjećaj za pravdu, misli metodično, vjeran je običajima i tradiciji. Iako je veći idealist nego praktičar, energičan je i izdržljiv. Više od svega čezne za mirom i spreman je boriti se za nje­ga, žudi za ljepotom i savršenstvom u svim stvarima i spreman je raditi za ono što želi. U osobnim vezama srdačan je i stras­tveno odan. Uz instinktivno dostojanstvo, koje ga nikada ne napušta, ima veliku osobnu privlačnost. LAV ŠEST je rođeni vođa, sposoban da zauzme važne i odgovorne položaje.

NEGATIVNA STRANA
Drski su, netolerantni i egocentrični. Spremni su da svo­joj ambiciji sve žrtvuju, čak i prijatelje i svoje najdraže. Tašti su, preosjetljivi na kritiku, uskih pogleda i licemjerni. Pleme­nitost kod njih ne prelazi u pretjerivanje, kao što je u ne­kim drugim ciklusima čest slučaj, već se steže u škrtost i strah od gubitka. Ponos postaje oholost, a jedina im je lju­baznost pokroviteljstvo. Negativan LAV ŠEST može biti vrlo nezadovoljan, te i drugima donijeti nezadovoljstvo.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktori ravnoteže su prijaznost i samilost, koja ublažava pravičnost. Ako se ohrabri blaga strana potencijala ŠEST, ona djeluje kao svjetlost sunca koja grije i ublažava atmosferu. LAVU ŠEST mnogo pomažu tolerancija i prilagod­ljivost, iskrenost i sportski duh da se održi na pravoj strani. Da bi djelovao pozitivno dovoljno je samo malo blagosti, uz magnetsku privlačnost i prirodno dostojanstvo koje njegova ličnost već ima.

KOMENTAR
Čini se kao da je egoizam LAVA ŠEST obavijen čarolijom, jer ga šarm njegove ličnosti pretvara u vrlinu. LAV ŠEST za­uzima središte pozornice i zadržava ga s takvom lakoćom i povjerenjem da ga obično nitko u tome ne ometa. Zapravo, taj je egoizam dragocjeno svojstvo, jer je nužan sastavni dio ličnosti svakog vođe, a LAV ŠEST ima urođenu sposobnost za vodstvo.

Njegov je problem, međutim, u tome kako da to domi­nantno svojstvo konstruktivno primjeni. Ako ne zauzima vo­deći položaj, LAV ŠEST može, zbog frustriranog osjećaja su­periornosti, ugrožavati druge ljude. Utvrdili smo da ova ličnost može privući više ljubavi i odanosti nego neka iz bilo kojeg drugog ciklusa, ali i više ogorčene mržnje, ljubomore i antipatije. U njihovoj je naravi strahovita snaga, bilo za dobro ili zlo.

LAVOVI ŠEST mogu biti sjajni radnici i idealisti, kao Arthur Goldberg, nekadašnji predsjednik SAD u Ujedinjenim narodima, ili Herbert Hoover, kojega su cijenili zbog zauzi­manja za siromašne prije no što je postao predsjednik, ili Mata Hari, koja je na svoj način hrabro i ustrajno radila za svoju zemlju. U ovom su ciklusu rođeni i pjesnici Shelley i Alfred Lord Tennyson, pripovjedač Guy de Maupassant, film­ski redatelj John Huston i vitalna nezaboravna glumica Lucille Ball.

Ovaj je ciklus »vrhunski period« drugog vala solarne go­dine. U njemu nije rođeno natprosječno mnogo slavnih ljudi, ali oni koji su na popisu bili su utjecajni, snažni, poznati po vitalnosti, sposobnosti, šarmu i dostojanstvu. Emocionalno svojstvo vatre daje LAVU ŠEST veću dinamičnu snagu nego što je imaju ostali vrhunski periodi, ali on nije toliko pame­tan i inteligentan kao VODENJAK ŠEST koji je na vrhuncu slavnih rođendana, čini se da Jupiterova frekvencija daje lo­gičan um, ali ne i brzu briljantnu oštroumnost Merkurove frekvencije. Svi potencijali ŠEST po prirodi su egoisti, no LA­VOVI ŠEST, zbog smisla za pravdu koji je ugrađen u Jupiterovu frekvenciju, skloniji su blagosti i više se protive okrut­nosti nego ostali. Do LAVOVA ŠEST najlakše se dolazi srcem, a ne glavom. Oni uvijek žele biti glavni, i na popuštanje ih se može prisiliti samo ako im se uzbude emocije — ljubav ili mržnja, sažaljevanje ili odanost ili (na negativnoj strani) ljubomora. Nema smisla pozivati ih na razum, jer su uvjereni da su nepokolebivi.

Vole ljepotu a mrze nered i ružnoću. Čeznu za savršen­stvom i potpunošću i teško ih je zadovoljiti. S LAVOVIMA ŠEST nije lako ni živjeti, ni raditi, ni razumjeti se, ali analize njihovih ličnosti pokazale su da u sebi nose klice veličine, i to je ciklus koji može dati pojedince što su najpotrebniji kaotičnom svijetu — vođe, pravedne i časne, snažne i blage, spremne da prihvate i ispune odgovornost.

LAV SEDAM (III DEKADA)
12. — 22. VIII (20° do 29° 59’)

POTENCIJAL: SEDAM FREKVENCIJA: MARS
(Mnogostranost) (Aktivnost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA VII ŠTAPOVA
(Smjelost, odvažnost, borbenost)

Vitalne komponente ove ličnosti su hrabrost, snalažlji­vost, imaginacija i intenzitet doživljavanja i osjećaja. Kon­flikt nastaje između težnje za savršenstvom koja zahtijeva koncentraciju i sklonost prema svaštarenju ili različitim in­teresima.

POZITIVNA STRANA
LAVOVI SEDAM dominantni su, vitalni ljudi, uvijek spremni za akciju, pustolovinu ili borbu. Energični su i gor­ljivi, neumorni i kao takvi znaju potaći i druge da rade s njima i za njih. Vrlo su privlačni, posebno za suprotni spol. U osobnim odnosima vrlo su emotivni, napeti i strastveni. Imaju živu i kreativnu maštu. Skloni su da sve u životu dra­matiziraju, od sitnih pojedinosti do velikih pothvata. Sposobni su za intenzivnu koncentraciju i, ako su pozitivni, mogu biti posve bez straha. Pod pritiskom mogu pokazati veliku snagu. Snalažljivost im je jedna od najdragocjenijih vrlina.

NEGATIVNA STRANA
Oni su borci koji se uvijek suprotstavljaju ili brane. Svadljivi su, tašti, uvredljivi i tvrdoglavi. Nedostaje im sposobnost da surađuju, žele uvijek vladati i upravljati. Od snalažljivosti prelaze u razdražljivost i netrpeljivost, ulaze u akciju a da nisu razmislili o posljedicama. Negativni, oni mogu biti ok­rutni u osobnim odnosima, osobito kad je riječ o osjećajima. Mnogostranost ih odvodi u rasipanje energije, a napor da se istovremeno koncentriraju na mnogo stvari narušava njihovu duhovnu ravnotežu, pa postaju razdražljivi, nervozni i nepredvidivi. Teško im je da koordiniraju svoje napore.

RAVNOTEŽA
Osnovni faktor ravnoteže za LAVOVE SEDAM je obuzdavanje. I Marsova frekvencija i potencijal Sedam zahtijevaju disciplinu, a ovdje ih nalazimo oboje u istom ciklusu, pa je potreba za disciplinom dvostruka. Za usklađivanje snažnih sila ove naravi potrebna je samodisciplina u svakodnevnom životu, red i redovitost, prihvaćanje konvencija i strogo po­štenje u svim ljudskim odnosima. Emocije, kao što su srdžba, mržnja i ljubomora, zahtijevaju neprestanu kontrolu jer u ovoj kombinaciji imaju eksplozivan karakter s kojim nije lako izlaziti na kraj. Ključ praktičnog uspjeha je koncentra­cija samo na jedan predmet u dano vrijeme, a za osobnu sreću nužno je samo-obuzdavanje.

KOMENTAR
Na prvi pogled čini se kako LAVOVI SEDAM žele da je sve onako kako su to sami zamislili. Ustanovili smo među­tim, da su oni kao kočijaš sa sedam vatrenih konja koji nama bič već samo tanke vrpce kao uzde. Konje valja voditi i obuz­davati voljom. Problem ovog ciklusa sadržan je u prastaroj poslovici: onaj tko želi osvojiti svijet, mora najprije osvojiti sebe sama. Za LAVOVE SEDAM to je malo teže nego za druge ljude, jer je njihov živčani sistem previše nabijen elektricite­tom. Tarot im pripisuje »srčanost, žurbu, nasilnost, čežnju plemenitost«, lukavo dodajući da im uspjeh ovisi o »dosto­janstvu«.

Njihova je mnogostranost neobična. Ne samo što mogu raditi zapanjujući broj raznih stvari, već jednako zapanjuju time što ih dobro rade, čini se bez vježbe ili pripreme. No zbirni rezultat te čarolije kao da je krov na visokoj zgradi sagrađenoj bez temelja koju će prva oluja srušiti. Imagina­cija LAVA SEDAM ne poznaje granice. Osnovno je za njih da nauče raditi istovremeno samo jednu stvar i da ne počinju ništa novo dok staro nisu završili. Prosječan LAV SEDAM ostavlja za sobom trag nedovršenih poslova.

Najpoznatiji među njima bio je Napoleon Bonaparte. On je savršen primjer velikih mogućnosti ovog ciklusa, a osnovna njegova pogreška proizašla je iz karakteristične nesposobno­sti ove ličnosti da se zamisli u bilo kojoj drugoj ulozi, osim »osvajača«. Zbog toga je, logično, zaboravio na svaki praktičan oprez. U tom su ciklusu rođeni Mme H. P. Blavatsky, utemeljiteljica Teozofskog društva, koja je gotovo sama prenijela istočnu mudrost zapadnom svijetu i veliki indijski mistik, pjesnik i pisac Sri Aurobindo. Osim njih, tu su veliki roma­nopisac John Galsworthy, režiser filmskih epova Cecil B. DeMille, majstor krimića Alfred Hitchcock, revolucionar Fidel Castro, britanski arheolog, pustolov i pisac T. E. Lauwrence (Lawrence of Arabia) i glumac Robert Redford.

Nestalnost ovih ličnosti vjerojatno je uzrokom što u cik­lusu nema mnogo poznatih ljudi, no u svakodnevnom životu mnogo ćemo živahnih i uzbudljivih ljudi otkriti kao LAVOVE SEDAM. Analize su pokazale da su nesretni samo onda ako je njihova vizija veća od njihova stvarnog kapaciteta. Ne vole ići korak po korak. Želja im je da stignu na vrh jednim sko­kom i uvjereni su da to mogu.

Ipak, dobro podnose udarce i obično nisu obeshrabreni duže od nekoliko sati. Brzo se oporavljaju i uvijek su spremni na ponovne pokušaje. Jedina stvar koju doista žele, ista je ona koju je htio Napoleon — da na ovaj ili onaj način pokore svijet. I ako uspiju pokoriti vatrene sile u vlastitoj naravi, nema razloga da ne pokore i svijet.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x