​Tokom života, susrećemo se sa mnogim ljudima. Neke od tih ljudi srećemo prvi put, a sa nekim smo se već...

Karma je u indijskoj filozofiji, univerzalni zakon delovanja i posledice. U užem smislu, karma je svako delo koje pokreće krug...

Ako odete na stanicu dušmana, "spojićete se sa njima", kako kaže omladina. Daćete svoju energiju lošoj osobi, a zauzvrat ćete...

Možda ste čuli različite stereotipe o znakovima zodijaka. Ali da li su uvek istinite etikete koje na njima vise? Upoznajte...