Moderno doba nam nameće i određena "pravila ponačanja". Ponekad su ta pravila mimo naše volje, ponekad odraz statusne pripadnosti, ali...