Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanje manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji...

Kada želimo da uvredimo neku nadmenu i bezobzirnu ženu najbolje je da je nazovemo žena sa stavom. Njoj će se...

Piše: Renata Senić Nisu svi ljudi koji pokazuju depresivne simptome klinički depresivni. Postoji značajna razlika između kliničke depresije i depresivnosti. Danas...

Ako osoba usmerava svoj napor na dobrobit drugog čoveka sila njegovih mentalnog delovanja je umnogome veća nego da ih je...

Naučna istraživanja psihologa su utvrdila da muškarac doživljava ženski glas sasvim drugačije nego muški glas. On čuje,pre svega, u ženskom...