Profil NASILNIKA i njegove taktike

Oni imaju izražen stav da imaju pravo, snažan osećaj da im pripadaju posebna prava i privilegije. Smatraju da je samo na njima da odlučuju i da njihove odluke ne mogu biti odbijene. Veruju u tradicionalnu podelu na „ženske“ i „muške“ poslove u kući i u vezi sa decom, da je njihov dom „njihova tvrđava“. Oni utvrđuju standarde za to „šta je dobro, a šta nije“.

Iskoračite iz prividne zone komfora – tamo negde je vaša sreća i čeka na vas. Idite joj u susret.

Nasilnici ne poštuju ni svoje partnerke, ni svoju decu. Smatraju ih manje vrednim, odnose se prema njima kao prema objektu, superiorno, i nameću im svoju volju. Nivo fizičke agresivnosti tu ne igra značajnu ulogu. Žene i deca mogu imati čitav niz posledica od nasilnikovog kontrolišućeg i omalovažavajućeg ponašanja.

Nasilnici su kontrolori – postavljaju sva pravila, kontrolišu sve članove porodice i sve aspekte njihovog života. Iako deluje da imaju problem s kontrolom besa i agresije, suština njihovog problema je prekomerni doživljaj da imaju pravo da kontrolišu svoje partnerke i decu. Bes i agresija su posledica nemogućnosti uspostavljanja (zadovoljavajuće) kontrole. To je rezultat patrijarhalnih kulturnih obrazaca, koji privileguju muškarce i opravdavaju takve stavove i ponašanja.

20 razloga zbog kojih je bolje biti žena od muškarca

Nasilnici su manipulatori, uspešni u obmanjivanju. Oni tendenciozno izjednačavaju kažnjavanje dece s disciplinovanjem i opravdavaju fizičko kažnjavanje vaspitavanjem.

Zajednički imenitelj za ova ponašanja čini stav o vlasništvu. Nasilnik je duboko uveren u to da mu partnerka i zajednička deca pripadaju, da ona nemaju pravo na sopstveno, autonomno mišljenje i ponašanje. Naravno, većina njih se neće predstaviti na ovakav način, što zbunjuje i stručnjake i javnost. Nasilnici su vešti u zameni argumenata i kumuliranju „povreda“. Zbog iskrivljene percepcije koju imaju o svojim pravima i odgovornostima u partnerskom odnosu i u porodici, oni sebe mogu smatrati i prikazivati kao žrtve.

6 divnih razloga zbog čega bi trebalo da budete zahvalni životu

Nasilnik može biti svako: član porodice, poznata ili nepoznata osoba, bivši ili sadašnji partner, kolega sa posla, radnik u firmi, službenik neke institucije. Nasilnici pripadaju svim društvenim strukturama: različitih su profesija, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti. Nasilnik uglavnom vrši nasilje promišljeno (kada nema nikog kod kuće, tako da nema dokaza: čupa vas za kosu, gurne vas niz stepenice) i manipulativno (ide u kupovinu, donosi cveće, vodi vas na večere, putovanja, opravdava i umanjuje nasilje, moli za oproštaj i prikazuje sebe kao „dobrog i pažljivog”).

Da li će nasilje vremenom prestati?

ODLAZITE NA VREME

Nasilje uglavnom počinje odmah po zaključenju braka, često kada je žena u trudnoći. Na početku nasilje nije svakodnevno, ali vremenom postaje. Nasilnik vrši nasilje u kući ili na drugom mestu, najčešće bez svedoka. Žena postaje sve slabija psihički i fizički, a nasilnik postaje sve jači, suroviji i manipulativniji.

Dinamika nasilja i taktike kontrole

Po svemu sudeći, vaš partner nije bio nasilan na početku vaše veze i, čak i sada, ne upotrebljava uvek fizičko nasilje. Veoma retko se dešava da fizičko nasilje nastupi pre ciklusa verbalnog zlostavljanja i emotivne kontrole. Po svemu sudeći, ako se osvrnete na vašu vezu možete uočiti kako je nasilje počelo na veoma suptilan način – kroz napade na vaša osećanja samovrednovanja, vaše sposobnosti kao ličnosti, i postepenim izlovanjem od drugih.

Nikada ne prebacujte na tuđa leđa odgovornost za ono što se dešava u vašem životu.

Veoma često žene ne primećuju koliko je njihov partner postao destruktivan i nasilan dok se ne osete zarobljenim bilo emotivno, finansijski ili društveno. Veoma često, fizičko nasilje se povećava i postaje intenzivnije u ovoj fazi – kada je nasilnik siguran da je njegova partnerka izolovana i odsečena od podrške.

Taktike kojima se nasilnik služi često uključuju mnogo više od fizičkog zlostavljanja. Fizičke napade, bilo da se dešavaju jednom nedeljno, jednom mesečno ili jednom godišnje, obično prate i druga ponašanja zbog kojih se žena u situaciji nasilja oseća strah. Mnoge taktike ilustrovane su na Točku nasilja-kontola i moć a koje predstavljaju nenasilne taktike kojima se nasilnici služe i koje imaju značajan uticaj na osećanja i samopouzdanje žena.

BIPOLARNI POREMECAJ

Emotivno zlostavljanje

Mnoge žene koje su bile u situaciji fizičkog nasilja, takođe su bile i emotivno zlostavljane. Najčešći tip emotivnog zlostavljanja je konstantno kritikovanje i ponižavanje. Vaš partner takođe može biti emotivno nasilan ako vas ignoriše, suzdržava se od pažnje, zove vas pogrdnim imenima, optužuje vas da ga varate, ako vam govori da niste dobra majka, supruga i prijateljica. Emotivno zlostavljanje može biti suptilno i često ga je veoma teško prepoznati. To je veoma često i efikasna taktika kojom vas sprečava da osećate da zaslužujete ljubav i poštovanje.

Izolacija

Mnogi nasilnici će izolovati svoje partnerke, geografski, emotivno ili društveno, kako bi ih držali pod kontrolom. Porodice se presele daleko od prijatelja i rodbine ili je žena obeshrabrena ili joj se zabranjuje da ima bliske odnose sa drugima. Žene često izjavljuju kako im je zabranjeno da viđaju prijatelje ili porodicu, nađu posao, imaju pristup prevozu, učestvuju u aktivnostima u zajednici. Čak i ako ove aktivnosti nisu „strogo“ zabranjene, nasilnici će često postavljati ograničenja na njih, prateći telefonske pozive, ispitujući partnerku gde je bila ili javno je ponižavati, tako da će joj jednostavnije biti da prestane da učestvuje u ovim aktivnostima.

Ne dajite savete, kada ih ne traže!

Umanjivanje, poricanje i okrivljavanje

Nasilnici okrivljajvaju partnerke za nasilje terajući ih da se osećaju kao da preteruju u vezi sa nasiljem. Nasilnici će umanjivati ili poricati ozbiljnost svojih postupaka i odbiti da priznaju bilo kakvo ponašanje koje ima veze sa kontrolom. Ukoliko priznaju nasilje, ukazivaće na ženino ponašanje kao uzrok nasilnom ponašanju. Ova taktika je izuzetno efikasna za podizanje ženinog osećaja odgovornosti, jer je ona svesna da će je on jednostavno okriviti za napad ako kaže drugima za njegovo ponašanje.

Harmonični odnosi izmedju muškarca i žene su osnova sreće

Ekonomsko zlostavljanje

Mnoge žene izjavljuju da im partneri često kontrolišu pristup finansijskim sredstvima bilo uskraćujući im pristup novcu, sabotirajući njihove napore da nađu ili zadrže posao, prekorevajući ih kako troše novac i lažući ih o imovini. Neki nasilnici sav novac i kartice drže na svom imenu, tako da njihove partnerke nemaju pristup novcu bez njihove dozvole. Bez pristupa finansijskim sredstvima žene su ekonomski zavisne o nasilnicima i što predstavlja najveću prepreku ženi koja želi da napusti nasilnu vezu.

Korišćenje dece

Jedan od preovlađujućih, ali često umanjivanih oblika nasilja je korišćenje dece kako biste se mislili o sebi loše. Možda vam vaš partner često ponavlja kako niste dobra majka i ako ikad pokušate da odete da će tražiti starateljstvo nad decom. Može vas takođe zastraživati da že kidnapovati ili ubiti decu ako pokušate da pobegnete.

Strast, ravnodušnost i kontrola (Strast je kao magnet koji nas privlači svome jezgru)

Mnogi nasilnici takođe pokušavaju da okrenu decu protiv majke govoreći im neistine ili preteći ih da će ih povrediti. Ove pretnje su veoma ozbiljne za žene u nasilnim vezama i mogu je suviše uplaštit da bi otišla.

Korišćenje prinude i zastrašivanje

Vaš partner može pretiti da će pojačati nasilje nad vama ili vašom decom ako se ne povinujete njegovim zahtevima. On može pretiti samoubistvom ili da će nauditi drugim članovima vaše porodici ili vašim prijateljima ako pokušate da odete. Ako ste u istopolnoj vezi, vaš partner/ka može pretiti objavljivanjem vaše veze onima za koje ne biste voleli da saznaju. Korišćenje prinude takođe može ukljačivati i to da ste prisiljeni da počinite nelegalne aktivnosti, a potom pretiti da će vas prijaviti službi za zaštitu dece ili policiji. Ova ponašanja se koriste kako bi se kod vas održavalo stanje straha i kako biste bili sprečeni da okončate vezu.

Karakteristike ZLIH ljudi

Korišćenje muških privilegija

Deo nasilnikovih uverenja je i osećanje da on „poseduje“ svoje partnere i decu i da ima pravo da zahteva apsolutnu poslušnost od njih. Oni veoma često imaju stroge stavove koji se odnose na rodne uloge, ponašajući se kao gospodari koji svoje partnerke tretiraju kao sluge.

Zastrašivanje

Zastrašujuća ponašanja i aktivnoti mogu da variraju od zastrašujućeg pogleda ili gestova do lomljenja predmeta, uništavanja imovine, povređivanja ili ubijanja ljubimaca i pokazivanja oružja. Nasilnik će veoma često uništiti predmet koi ima specijano značenje za partnera, dajući joj do znanja da ona može biti sledeća.

Kad roditelj mrzi

Čak iako vaš partner ne mora uvek upotrebljavati fizičko nasilje, verovatno je da on konstantno koristi neku od ovih taktika da bi vas kontrolosao i ponižavao. Ukoliko iznova i iznova čujete koliko ste bezvredni, kako je sve vaša krivica i kako zaslužujete da budete „kažnjeni“ za vaše greške, verovatno ćete početi i da verujete u ovo. Ovo je vrlo verovatno ako oko vas nema nikoga ko će vas podržati kao osobu koja vredi i ko nasilno ponašanje vašeg partnera vidi kao destruktivno i neprikladno.

Pored ovoga, uz izolaciju, stalno negativno pojačavanje i nasilje koje trpite, nije neobično da postajete zbunjeni o tome šta se dešava. Možete početi da se osećate obamrli iznutra kako vaši doživljaji sebe i vaše veze postaju sve više i više iskrivljeni. Možete se osećati bespomoćno – prepoznajući opasnosti sa kojom se suočavate ako odete i shvatanjem da ne možete preduzeti ništa da zaustavite nasilje ako ostanete. Nije neobično za žrtve nasilja da ispoljavaju simptome slične ratnim zatvorenicima – dezorjentisani su, mogu da pate od poremećaja sna, neredovne ishrane ili šoka. Ovi simtomi su normalne reakcije na nenormalne okolnosti i ne znači da ste „počeli da ludite“.

Kako se boriti protiv DEPRESIJE

Premlaćivanje

Premlaćivanje je veoma moćan i efikasan način kontrole i svaka osoba koja je pretrpela ovaj vid nasilja je vrlo verovatno postala privremeno bespomoćna. Ipak, što više počinjete da shvatate šta se dešava, bolje ćete prepoznati da je on odgovoran za svoje ponašanje i da ono što vam se dešava nije vaša greška.

Kako izlečiti ANKSIOZNOST i DEPRESIJU

 

Izvor: sosvojvodina

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
sanja
1 month ago

otac brat majka i snajka i njihovo dete koje isto tako poducavaju

Dusanka
1 month ago

Lepo ste opisali nasilnike. Sad napisite kako da se žrtva(svejedno da li je muž,žena,dete,roditelj,kolega…itd)bori i oslobodi od nasilnika. Super je znati kako prepoznati nasilnika,mnogo je važnije znati kako se izboriti sa njima,u stvari osloboditi ih se . To je JAKO BITNO! Kako da žrtva povrati svoj inegritet i nastavi normalno da živi? Kako da nauči da se bori i da joj se to više nikad ne dogodi? Da li porodice same odgajaju buduće žrtve i nasilnike? Pozdrav.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x