HOROSKOP: Zapisano u zvezdama – Strelac i Devica

STRIJELAC
(23. XI —21. XII)

Slika jasno pokazuje da u sebi uvijek morate imati »an­đela čuvara« koji će vas štiti od četiri velike sile — VATRE (sunce), VODE (koja teče između dva zlatna pehara), ZRAKA (cvijeće ikoje raste) i ZEMLJE na kojoj anđeo dovoljno op­rezno stoji samo jednom nogom radi ravnoteže. Značenje je ovog ključa da sva četiri svoja prirodna oruđa ili oružja čo­vjek drži u ruci, a to je osnovno i u skladu s dinamičnim pojedincima rođenim u periodu Strijelca. Slika također upu­ćuje na to da te sile treba uvijek konstruktivno upotreblja­vati u skladu s primjerom koji daje krilata figura — vaš anđeo.

STRIJELAC OSAM (I DEKADA)
23. XI — 2. XII (0° do 9° 59’ strijelca)
POTENCIJAL: OSAM FREKVENCIJA: MERKUR
(Pronicavost) (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: VIII ŠTAPOVA
(brza akcija, novosti, ljubav)

Živa inteligencija, kritičnost, brza reakcija i objektivnost osnovni su faktori ove naravi. Konflikt nastaje između ne­strpljivosti i logičnog predviđanja.

POZITIVNA STRANA
STRIJELCI OSAM su pametni, pronicavi i praktični. Bis­tri su i dovitljivi i duševno i tjelesno. Imaju dobru koordina­ciju duha i tijela i po prirodi su jednako vješti i glavom i rukama. Oni su promatrači i analitičari, imaju inicijativu, odlučnost, životu pristupaju izravno i bez kompromisa. Drže se činjenica i odbacuju iluzije. Bolji su interpretatori nego stvaraoci, no nadareni su u izražavanju govorom i pismom. Imaju dobru izvršnu sposobnost, dobri su radnici u preciz­nom poslu, uredni su i pouzdani. Problemima pristupaju ob­jektivno, bilo da su praktični ili osobni. Imaju pouzdan smi­sao za kratkoročno predviđanje.

NEGATIVNA STRANA
Pretjerano su direktni, impulzivni i kratkovidni. Previše su kritični, nagli u odlukama i žestoki u postupcima. Zabo­ravljaju služiti se svojim najboljim svojstvom, analitičkom objektivnošću. Brze reakcije prelaze u nestrpljivost, beskom­promisni stav prelazi u bezobzirnost prema osjećajima i že­ljama drugih. Pronicavost postaje lukavost i prepredenost. Rječitost upotrebljavaju za izbjegavanje odgovornosti, vješti­nu i spretnost da bi se izvukli iz neprilike, umjesto za ostva­renje praktičnog cilja. Ako su negativni, oni su vrlo hladni, odbojni, čak sebični i netolerantni.

RAVNOTEŽA
Najbolji faktori ravnoteže za STRIJELCA OSAM su to­lerancija i strpljivost. Oni po prirodi pristupaju životu mnogo logičnije nego drugi, a reakcije su im znatno brže, što znači da mogu biti grubi i nestrpljivi s ljudima koji su emotivniji i misle polaganije. Potencijali OSAM nestrpljivi su i u pogledu vremena i njihovu ravnotežu najviše ometa želja da ubrzaju otkucaje sata. Ovim napetim ličnostima pomoći će ako nauče umijeće čekanja i ako počnu shvaćati ljude s ljudskom i in­telektualnom simpatijom, a ako to postignu uspjet će i ma­terijalno i u osobnoj sreći.

KOMENTAR
Dvostruka doza pronicavosti — instinktivne pameti — uz­rokom je mentalnog nemira STRIJELCA OSAM koji je težak i svojoj okolini i sebi samom. Ove ličnosti zahtijevaju od svi­jeta logično i inteligentno vladanje što je prevelik zahtjev. I kada ih —po njihovu shvaćanju — svijet u tome iznevjeri, njihovo razočaranje može poprimiti uznemirujuće oblike, čini se da oni dolaze u veće neprilike nego većina nas i kada treba uspostaviti uspješne međuljudske odnose. Kao što previše zahtijevaju od svijeta, tako od svoje okoline žele gotovo ne­moguće savršenstvo.

STRIJELCI OSAM nisu ambiciozni. Popis poznatih ljudi ovog ciklusa jedan je od najkraćih u godini. Najpoznatiji su Mark Twain, američki humorist, Jonathan Swift, engleski sa­tiričar, Winston Churchill, engleski političar i američki poli­tičar William F. Buckley. Tu je i engleski pjesnik i umjetnik William Blake, omiljena spisateljica za djecu Louisa Mav Alcott, komičari Harpo Marx i Woody Allen, te operna prima­dona Maria Callas. Iako je teško generalizirati, ipak je uočlji­vo da svi ti ljudi imaju jedno zajedničko svojstvo — izravnost govora i vladanja, oni jednostavno kažu popu pop, a bobu bob, britko i duhovito. To posebno vrijedi za Marka Twaina i Jonathana Swifta, jer ako je ikada netko imao dara da vješto upotrijebi riječi i govor kako bi prikazao što vidi oko sebe, onda su njih dvojica doista savršeni primjeri takva talenta.

Svi ljudi rođeni u jesenskim ciklusima sa sličnim poten­cijalima i frekvencijama skloni su pretjerivanju svojih os­novnih svojstava. To je vjerojatno posljedica nedostatka suprotnih ili komplementarnih faktora koji bi ih ublažili, što se inače događa u ostalim ciklusima. Ta je tendencija osobito izrazita među STRIJELCIMA OSAM, jer dinamična energija VATRE, umjesto da ublažava, pojačava faktor direktnosti.

STRIJELCIMA OSAM nije lako postići opuštanje, a nji­hovi su visoko napeti živci često uzrok mnogih njihovih ne­prilika i grešaka. Naziv njihove tarot karte je Brzina. Traj­ni konflikt u njihovoj prirodi između impulzivne želje da brzo napreduju pod svaku cijenu i umanjene discipline njiho­va logičkog analitičkog razuma, dodatno je gorivo na vatru napetosti što često dovodi do eksplozije nalik lošem raspolo­ženju, ali je zapravo odušak prenapregnutih živaca i jedini način da se smire.

Iako STRIJELCI OSAM masovno ne postižu slavu, kao što pokazuje popis značajnih ljudi ovog ciklusa, oni nipošto nisu ništice. Vitalni su i siloviti i imaju natprosječnu moguć­nost praktičnog uspjeha. No, možda im je upravo zato više nego drugima potreban uravnotežen odnos prema životu s mnogo tolerancije i strpljivosti.

STRIJELAC DEVET (II DEKADA)
3. — 12. XII (10° do 19° 59’ strijelca)

POTENCIJAL: DEVET FREKVENCIJA: MJESEC
(Pouzdanost) (Prilagodljivost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: IX ŠTAPOVA
(upornost, snaga)

U ovoj su ličnosti kombinirane čvrstina i osobni šarm, energija i intuicija, s velikom dinamičnom snagom. Konflikt nastaje između ljubavi prema užicima i čežnje za kreativnom aktivnošću.

POZITIVNA STRANA
STRIJELAC DEVET ima snažnu narav goleme vitalnosti, osobne snage i otpornosti. Njihova prilagodljivost zapravo je elastičnost — to je pozitivna prilagodba, nikad popuštanje. Osjetljivi su na utjecaje i vrlo intuitivni, znaju što ljudi za­htijevaju i kako im to treba dati. Imaju mnogo raznih interesa i mogu uspjeti u gotovo svemu što žele, uz koncentriran i uporan napor. Vrlo su emotivni, duboko odani i strastveni. Nezasitni su u radu, zabavi ili užicima, gostoljubivi su i ple­meniti, prijazni i druželjubivi i obično omiljeni među oba spola. Njihov dinamičan energični pristup životu ublažava osobna privlačnost i suosjećanje s ljudima.

NEGATIVNA STRANA
Snaga i otpor prelaze u tvrdoglavost, pa idu svojim pu­tem, usprkos dokazima da je možda pogrešan. Slijede svoje emotivne impulse do gorkog dna, podnoseći nepotrebne te­ške posljedice i rasipajući energiju na nevrijedne ciljeve. Popustljivi su prema sebi, nisu umjereni u užicima i nisu disciplinirani u vladanju. Puštaju da njima ovladaju emocije i želje i kad su negativni, skloni su izgubiti smisao za mjeru, pa neobuzdano zapadaju iz ekstremnog optimizma u kraj­nji očaj.

RAVNOTEŽA
Osjećaj odgovornosti najbolji je činilac ravnoteže za STRIJELCE DEVET. Ako im uspije usmjeriti prirodnu snagu i moć na kontrolirane aktivnosti, misleći pri tom uvijek na odgovornost prema sebi, drugim ljudima i prema životu, po­stići će potrebnu ravnotežu koja će osloboditi njihovu vla­stitu potencijalnu veličinu. Emotivno je obuzdavanje od bit­ne važnosti za njihovo mentalno, fizičko i duhovno dobro, kao i za uspjeh u praktičnim poslovima i u osobnoj sreći. Ključ sklada, smirenosti i uspjeha za njih su umjerenost, kritičnost u užicima i disciplinirani trajni rad u većim pot­hvatima i u jednostavnim stvarima svakodnevnog života.

KOMENTAR
Kao što se neke vrlo napete ličnosti drugih ciklusa mogu usporediti s divljim životinjama /koje je teško ukrotiti, tako narav STRIJELCA DEVET podsjeća na odbjeglu parnu loko­motivu. Ritmička snaga Mjesečeve frekvencije — koju uvijek asociramo sa simbolom VODE — kada je povezana s vlasti­tim brojem potencijala i funkcionira u dinamičnoj značajki VATRE, stvara parni kotao koji može, ako se dovoljno ne pazi, eksplodirati i tako nepotrebno izgubiti svu energiju. Upravo se to događa neobuzdanoj i neusmjerenoj energiji negativnog i neusklađenog STRIJELCA DEVET.

No, kao što je ta snaga pod mehaničkom kontrolom osvo­jila kontinente, tako se i goleme vitalne mogućnosti ove lič­nosti, ako je usklađena, mogu iskoristiti za praktičan uspjeh. Najvrednije osobine STRIJELCA DEVET su privlačnost, utje­caj na druge ljude i smisao da osjete što ljudi žele.

Walt Disney koji je osjetio da je svijet željan bajki, ra­dio je kao jato parnih lokomotiva da bi tu glad utažio. Disney je posebno zanimljiv primjer ovog ciklusa koji u pot­punosti dokazuje njegova svojstva, jer Mjesec je simbol memorije, ali i mašte. Walt Disney dao je svijetu Snjeguljicu, Pinnochija, Bika Ferdinanda i Mickey Mousea. I drugi slav­ni ljudi ovog ciklusa doživjeli su veliku popularnost — Ja­mes Thurber, humorist koji je stekao toliko odanih ljubi­telja da je i mnogo godina poslije smrti poznat i voljen kao nekada. Zatim su tu Emmet Kelly, najpoznatiji od svih clownova, glumac Edward G. Robinson, pisci Joseph Conrad i Samuel Butler, pjesnikinja Emily Dickinson, pa pjesnik John Milton koji je snažnom unutrašnjom vizijom i svojom poezijom obogatio i englesku književnost i engleski jezik.

Tarot zapis obećava ovim dinamičnim ličnostima veli­ki uspjeh, ali uz borbu i energiju i pripisuje im veliku i čvrstu snagu koju ništa ne može uzdrmati. S negativne ih strane opisuje kao neukrotive i tvrdoglave.

Osobne su studije i analize potvrdile da se ti faktori vrlo često nalaze među ljudima rođenima u ovom ciklusu. Oni br­zo stječu prijatelje i utječu na svoju okolinu, pa se ponekad zavaravaju kako nikakav dalji napor nije potreban — zabo­ravljajući da je to samo početak pravog uspjeha. No, ako prihvate jednostavna pravila ljudskog vladanja i paze da nji­hove lokomotive klize po tračnicama sa čvrstom rukom na priklopcu, njihove će mogućnosti uspjeha biti nesumnjivo velike. To je jedini ciklus u godini u kojemu osnovna značajka vatre aktivira i pozitivno usmjerava Mjesečevu frekvenciju.

STRIJELAC DESET (III DEKADA)
13. – 21- XII (20° do 29° 59’ strijelca)
POTENCIJAL: DESET FREKVENCIJA: SATURN
(Upornost) (Intenzitet)
OSNOVNA ZNAČAJKA: VATRA
(Dinamična energija)
TAROT KARTA: X ŠTAPOVA
(preopterećenje, borba, napor)

Strukturu ove ličnosti čine odlučnost, pouzdanost, kon­struktivna snaga i snažna volja. Jedini konflikt nastaje zbog mnogostruko pozitivne naravi svih triju faktora u ovoj stru­kturi.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost dominantna, snažna i vrlo konstruktivna. STRIJELCI DESET opremljeni su za velike pothvate i teške odgovornosti. Oni ujedinjuju energiju sa zdravim razumom, entuzijazam s logikom i inicijativu sa strpljivošću. Teže produktivnoj aktivnosti na praktičnom polju i ostvarenju traj­nosti, sigurnosti i zaštićenosti. U životu vole uvriježene pu­tove, utvrđene načine i poštene metode. Povjerljivi su, istinski čestiti i više im je stalo do uspjeha nego do slave. Imaju ve­liku životnu snagu i sposobni su utjecati na druge, upućivati ih i poticati na rad. Imaju prirodnu administrativnu sposob­nost, širok pogled, i visoke ideale. Disciplinirani su, vjerni prijatelji i imaju snažan osjećaj odgovornosti — etički, obi­teljski i prema zajednici.

NEGATIVNA STRANA
Netolerantni su, okrutni i oholi, nestrpljivi prema slabo­sti, bez osjećaja za patnju. Umjesto da prihvate odgovornost, oni je bezobzirno prebacuju na leđa drugih ljudi i zahtijevaju pretjeranu disciplinu. Ako su negativni, uvijek se suprotstav­ljaju, odbacuju nove ideje, savjete i kritiku. Nisu prilagodlji­vi već tvrdoglavi, dogmatični i diktatori. Jedina im je želja da zadrže dominantan položaj u poslovnim i osobnim odno­sima i u obiteljskom životu, pa makar to postigli i okrutnošću. Ako je riječ o mišljenju, oni su nepopustljivi, uvjereni su u svoju ispravnost i ne oklijevaju nametnuti svoju volju drugima.

RAVNOTEŽA
Tajna ravnoteže ove snažne ličnosti je u njegovanju suo­sjećanja. Prava je jakost uvijek blaga. Izvanredna snaga ove ličnosti doći će do punog izražaja tek ako opraštanjem ublaži strogost, a disciplinu plemenitošću i tolerancijom. Aktivnost i neprestana težnja konstruktivnom cilju spriječit će prepozitivnu energiju da se okrene protiv same sebe u gorčinu i srdžbu. Ravnoteži STRIJELCA DESET potrebna je prilagod­ljivost i iznad svega smisao za humor s kojim će biti sretniji i djelotvorniji.

KOMENTAR
U ovom ciklusu svojstva ličnosti poprimaju veću razno­likost modifikacije nego u prošlih sedam ciklusa, u kojima su frekvencija i potencijal bili sličnih psiholoških svojstava. No, između uporne odlučnosti potencijala DESET i integra­tivnog intenziteta Saturnove frekvencije, tolika je sličnost da se čini kao da i ovdje djeluje jednosmjerna sila u struk­turi ličnosti. Tu silu, reklo bi se, umjesto da ublažava, dina­mička značajka VATRE potencira.

Skup svih ovih snažnih faktora stvara izrazito snažnu ličnost. Za Saturnovu snagu koju su u drevnoj znanosti na­zivali »alkemijom« kaže se da potječe od soli, a po snažnim svojstvima koje imaju pozitivni STRIJELCI DESET moglo bi se reći da su »sol zemlje«. No, valja se sjetiti da je prevelika količina soli vrlo neugodna — a takva je negativna strana ove naravi.

Malo je poznatih ljudi u ovom ciklusu, no oni koji su se tu našli vrlo su značajni. Vjeruje se da je u ovom periodu rođen Nostradamus, najveći astrološki prorok u povijesti ko­ji nikada nije otkrio tajnu svog sistema. Suvremeni filozof George Santayana, rođen je 16. XII, a među STRIJELCIMA DESET nalazimo i Beethovena, Jane Austen, Noela Cowarda i antropologa Margaret Mead.

Tu su još Gustav Flaubert, francuski pisac, Jean Paul Getty, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Saki, britanski autor smiješnih kratkih priča, slikar Paul Klee, francuski dramatičari Racine i Jean Genet, britanski državnik Disraeli i američki TV voditelj i filmski redatelj David Susskind.

Ljudi rođeni u ovom periodu imaju čvrstine. Slika prika­zuje čovjeka koji nosi težak teret, ali koji ga ipak, očito, mo­že nositi. Ime karte je Tjeskoba i očito obuhvaća negativnu stranu karaktera. Opis se, međutim, završava pozitivno pri­pisujući STRIJELCU DESET plemenitost, nesebičnost i požrtvovnost. Njihova je osnovna teškoća sklonost prevelikoj ozbiljnosti koju tako često nalazimo u Saturnovim frekven­cijama. Najdjelotvornija je čarolija za svakog Satumova po­jedinca blaga riječ, nježan dodir i srdačan smijeh. To će pretvoriti »sol« Saturnove snage u ugodan začin koji na jeziku nikada nije gorak već ukusan sa svakom hranom.

 

DJEVICA
(23. VIII — 22. IX)

Čini se da je divna tiha figura Pustinjaka osamljena i daleko od briga i nevolja svijeta podno njegovih nogu. Za­pravo, on je toliko zaokupljen ljudskim nevoljama koje — kao što je shvatio uspinjući se na vrh planine — dolaze zbog neznanja i gluposti, da je zastao kako bi osvijetlio put onima koji ga možda slijede. Sve tri dekade Djevice imaju jak smi­sao za odgovornost prema drugima, svaka u drugom smjeru, ali prema istom cilju — cilju na koji je Pustinjak već stigao. On drži svjetiljku visoko da bi osvijetlio tvoj put i čeka s neizmjernom strpljivošću da ga sustigneš.

DJEVICA OSAM (I DEKADA)
23. VIII —1. IX (0° do 9° 59’ djevice)
POTENCIJAL: OSAM FREKVENCIJA: SUNCE
(Oštroumnost) (Ambicija)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: VIII NOVČIĆA
(vještina, znanje, detaljnost)

Osnovni faktori ovog karaktera su oprez, djelotvornost, vještina u pojedinostima i aktivna imaginacija. Konflikt na­staje između zahtjeva ambicije i ograničavanja opreznog ana­litičkog razuma.

POZITIVNA STRANA
To je racionalna pouzdana ličnost koja je sposobna razviti visok stupanj vještine u svim onim vrstama poslova koji zahtijevaju pažnju, s obzirom na detalje. DJEVICE OSAM pedantni su radnici, misle logično i konstruktivno i imaju živ smisao za odgovornost. Sve što započnu to i završe i, usprkos aktivnoj imaginaciji, vrlo su praktični i djelotvorni. Radije slijede tradiciju i običaj nego nove putove, ali su u osnovi hrabri. Nadareni su, strpljivi i tolerantni. Odani su, pošteni i povjerljivi. Sjajno kontroliraju emocije i imaju jednostavnu magnetsku privlačnost.

NEGATIVNA STRANA
Previše su oprezni, uskih pogleda i licemjerni, boje se poduzeti i najmanji korak prije no što su isplanirali što će napraviti ako ih snađe bilo kakva opasnost. Troše energiju na male i nevažne stvari i tako zanemaruju one važne. Postaju škrti, lakomi i sitničavi. Netrpeljivi su i kritični prema vla­danju i moralu drugih ljudi. Ograničavaju svoje aktivnosti i pridržavaju se običaja i navika gotovo religiozno, ne dopušta­jući sebi pustolovine čak ni u mislima. Tako onemogućavaju svoj mentalni razvoj i gube smisao za inicijativu i poduzet­ništvo.

RAVNOTEŽA
Faktori ravnoteže za DJEVICU OSAM su gledanje sa sim­patijom i strpljenjem na nedostatke i slabosti drugih ljudi, a uz to uvijek živa osobna ambicija i širok pogled. Treba raz­viti i poticati toplinu Sunčeve frekvencije, nasuprot bezličnoj hladnoći potencijala OSAM i praktičnom pedantnom svojstvu ZEMLJE. Smisao za pustolovinu, prilagodljivost i tolerancija pozitivni su atributi ove naravi i zato ih treba poticati i održa­vati. Djevica OSAM mora se uvijek čuvati onog sljepila koje »od stabla ne vidi šumu«.

KOMENTAR
Čini se da su u ovom ciklusu ambicija i privlačnost Sun­čeve frekvencije donekle sputani kombinacijom oštroumnosti potencijala OSAM i praktičnog svojstva ZEMLJE. Svaki bi psiholog u ovakvom slučaju očekivao da će naći inhibicije i potiskivanja. Rezultati analiza pokazuju da su ljudi rođeni u ovom periodu ponekad opterećeni najpoznatijim od svih »kompleksa« — osjećajem manje vrijednosti. Ovaj nedosta­tak povjerenja u sebe u takvoj je suprotnosti s pozitivnim izrazom svake Sunčeve frekvencije da mora utjecati na ravno­težu DJEVICE OSAM.

Izgrađivanje samopoštovanja, koje se može postići istica­njem vrijednosti pozitivnih svojstava — sposobnosti, vještine i povjerljivosti koje rese ovu narav — konstruktivno djeluje na DJEVICE OSAM. Moraju shvatiti da. su zbog praktičnog smisla i vještine, što su im prirođeni, vrlo poželjni ljudi u gotovo svim prilikama.

Možda je zbog sputane ambicije i prevelike skromnosti, popis poznatih ljudi ovog ciklusa kratak. Ipak, tu je Aubrey Beardsley, veliki portretist profinjene dekadentnosti fin-de-sièclea, Theodore Dreiser, čija je pažljiva konstrukcija radnje i scene tipična za DJEVICU OSAM, Leonard Bernstein, briljantan skladatelj i dirigent. I veliki univerzalan genij Johann von Goethe, pjesnik, filozof, dramatičar, pripovjedač, botani­čar i učenjak, rođen je u ovom ciklusu. Tarot zapis im pripi­suje »vještinu, pronicavost i lukavost«.

Oni nikad ne popuštaju samozadovoljstvu i život shvaća­ju vrlo ozbiljno. I dok, zbog Sunčeve frekvencije, imaju urođenu sklonost prema ljepoti i užicima, njihova su praktična i racionalna svojstva toliko jaka da ponekad zaborave na sve igre. Najčešće potencijal OSAM nameće prihvaćanje restrik­cija koje mogu ugroziti i sreću i ambiciju. No, iako ih obično više usrećuje materijalni i konkretni cilj nego idealistički, moraju neprestano čuvati i svoje snove i težiti većim uspje­sima, što premašuju trenutan domet.

Ključ najboljeg razvitka DJEVICE OSAM je širenje aktivnosti, prijateljstva i pogleda. To je ciklus kojem tarot zapis pripisuje zavidnu sposob­nost stjecanja bogatstva. Utvrđeno je da mnoge DJEVICE OSAM doista znaju kako se stječe i privlači novac, no u fi­nancijskim poslovima izuzetno su pošteni. I nema sumnje da su onda kad se sjete da život ne treba uzeti previše ozbiljno isto toliko privlačni koliko i pošteni.

DJEVICA DEVET (II DEKADA)
2 — 11. IX (10° do 19° 59’ djevice)
POTENCIJAL: DEVET FREKVENCIJA: VENERA
(Pouzdanost) (Produktivnost)
OSNOVNO SVOJSTVO: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TAROT KARTA: IX NOVČIĆA
(disciplina, materijalna sigurnost, kultura)

Glavne komponente ove ličnosti su neovisnost, intuicija, kreativno mišljenje i instinktivna osobna privlačnost. Konflikt nastaje između težnje za praktičnim uspjehom i emotivnom potrebom za pasivnošću.

POZITIVNA STRANA
DJEVICE DEVET su kreativne i maštovite. Imaju živu intuiciju, praktično su nadarene i žarko žele ostvariti svoje snove. Osobno su vrlo privlačne i s velikim smislom za fizičke užitke. Predaju se do krajnosti intenzivnoj aktivnosti ili isto toliko snažnoj letargiji — ili rade ili ljenčare. Vrlo su osjet­ljivi, brzo reagiraju i odgovaraju na primijenjene uvjete, ali su i neovisni, zatvoreni i pronicavi. Imaju egzekutivnu i organizatorsku sposobnost i instinktivno razumiju želje i potrebe drugih ljudi. Osjećajni su, privrženi i vrlo odani.

NEGATIVNA STRANA
Potencijal DEVET i Venerina frekvencija, oboje obično na negativnoj strani čovjekove naravi, nastoje pojačati negativan izraz DJEVICE DEVET. One su tada lijene i bez ambicija, intuiciju koriste za brze zaključke, za izbjegavanje pravog rada, a poznavanje ljudi da dobiju što žele, bez obzira na poslje­dice. Ako su negativne, DJEVICE DEVET mogu biti bespo­moćne, loše raspoložene, nesretni ljudi koji svu svoju sposob­nost i šarm troše čudnim i gotovo tragičnim intenzitetom. Postaju lakomi i ljubomorni, i mogu izgubiti smisao za etičku odgovornost.

RAVNOTEŽA
Kontrola emocija i stalna disciplinirana aktivnost izvrsni su faktori ravnoteže za DJEVICU DEVET. Razvijajući i ohra­brujući intuiciju, istovremeno je poželjno i potrebno dobro odabrati gdje i kada je primijeniti. Ona mora postati praktič­no radno oruđe, a ne emotivan odušak. U ovoj su ličnosti želje i emocije vrlo snažne i ona se samo pomoću čvrste ruke može zadržati na pozitivnoj strani, te otvoriti konstruktivne smjerove za djelovanje njene kreativne moći.

KOMENTAR
Kada je riječ o ciklusima s Venerinom frekvencijom, ni­jedan komentar sa čisto logičnog stajališta nije potpun i ne zadovoljava. Venerina je frekvencija sama po sebi emotivna, ženska, nestalna snaga koju je teško kontrolirati i doista konstruktivno upotrijebiti. Njena je najveća vrlina instinktiv­na privlačnost koja proizlazi iz takozvanog seksepila i tako zbunjuje analitičare. Možemo je samo osjetiti, nikad je ne­ćemo razumjeti ili razjasniti.

U DJEVICA DEVET čini se da je to ugodno svojstvo po­sebno snažno, i zanimljivo je, iako u tom periodu nalazimo mnogo privlačnih pojedinaca, da popis slavnih ljudi zaostaje za prosjekom. Vjerojatno je tome razlog što među simbolima ovog ciklusa ne nalazimo tragove ambicije ili častoljublja. Ova ličnost želi samo stvarati, proizvoditi, donositi plodove bilo koje vrste. Naziv je tarot karte Materijalna dobit i proučavajući ljude rođene u ovom periodu, utvrdili smo da su — ako su usklađeni — vrlo sretni u financijskim poslovi­ma. Zato nas ne iznenađuje što je među nj ma J. P. Morgan koji je sinonim za bogatstvo. No bogatstvo ipak nije jedini cilj kreativne usmjerenosti ove ličnosti. Tu je intenzitet u snazi Venerine frekvencije koja, spojena sa značajkom ZEM­LJE daje veliku vitalnost i omogućava oživotvorenje i drugih uspjeha. Primjer takve vitalnosti je Baka Moses, zatim lite­rarni div Lav Tolstoj. Mnoge DJEVICE DEVET duboko pro­življavaju ljudske patnje. Upravo je to suosjećanje pomoglo velikim glumcima komičarima Peteru Sellersu i Sidu Caesaru da tako znalački interpretiraju slabosti svojih suvremenika. Mnoge DJEVICE DEVET osjećaju slično, ali kako ne znaju to izraziti zatomljuju osjećaje i razvijaju ih u neku vrstu emo­tivnog popuštanja. Čini se da je najvažniji od svih problema za sve DJEVICE DEVET pronaći način primjene kreativnog intenziteta svojih naravi.. U ovom je ciklusu na primjer, ro­đen i David Seabury, pisac i psiholog koji se bavi problemima individualnog ljudskog bića.

Ova je ličnost, uz kreativnu snagu, nestrpljiva sa suvišnim stvarima i teži za fundamentalnom osnovicom u životu. Opće­nito DJEVICE DEVET vole dom i najsretniji su kada žive normalnim, obiteljskim životom. I onda kada su najprofi­njeniji, u njihovoj strukturi nalazimo primitivnu crtu koja više voli jednostavnost umjesto zamršenosti suvremene civili­zacije. Možda više od bilo kojeg drugog ciklusa, DJEVICA DEVET osjeća potrebu za prirodom i bolje je da ne živi u gradu.

DJEVICA DESET (III DEKADA)
12° — 22. IX (20° do 29° 59’ djevice)
POTENCIJAL: DESET FREKVENCIJA: MERKUR
(Upornost) (Pronicavost)
OSNOVNA ZNAČAJKA: ZEMLJA
(Praktični smisao)
TROT KARTA: X NOVČIĆA
(bogatstvo, postojanost)

U ovoj se ličnosti ističu inteligencija, poštenje i pouzda­nost. Sukob nastaje između brze reakcije razuma i polaganijeg djelovanja osjećaja.

POZITIVNA STRANA
Ova je ličnost vrlo snažna i sposobna. Upornost potenci­jala DESET s logikom i bistrinom Merkurove frekvencije na praktičnom polju ZEMLJE moraju pružiti široke mogućnosti uspjeha. DJEVICE DESET su prirodni ekstroverti. Misle ob­jektivno. Njihovi su postupci uvijek okrenuti konkretnim rezultatima i ciljevima. Imaju živ, analitički duh i uz intelek­tualnu djelatnost vezuju instinktivnu pronicavost i duhovni senzibilitet što im omogućava ispravno razlučivanje. Marljivi su i neumorni radnici, uvijek praktični i po prirodi usmjereni na stvaranje zdravih teorija u životu. U svim postupcima i međuljudskim odnosima traže sigurnost, red i ispravnost.

NEGATIVNA STRANA
Bezlični su i sebični, obuzeti uglavnom materijalnim am­bicijama. U životu imaju samo jedan jedini cilj: u praktičnom smislu napredovati, te steći imovinu i siguran položaj. Bez­osjećajni su, čak okrutni, vrlo kritični prema drugima, netr­peljivi i nemirni. Njihova senzibilnost prelazi u preosjetljivost i razdražljivost. Negativne, DJEVICE DESET mogu biti vrlo nesretne i razoriti sreću drugih. Za njih su osjećaji problem, jer se teško razvijaju i prijete da zaustave tokove vitalnosti i aktivnosti.

RAVNOTEŽA
Treba razvijati prirodno razlučivanje koje će najbolje spriječiti negativne osobine. Uz Merkurovu frekvenciju, ra­zum je uvijek pouzdanije sredstvo nego intuicija ili osjećaji. DJEVICE DESET su sretnije i bolje kada se previše intenziv­no ne bave praktičnim problemima. Ako su negativni, zabri­nuti su i postaju veliki pesimisti, vječno obuzeti strahom da ne izgube ono što imaju. No ako im logika i jasna misao za­drže prevlast, a osjećaji pravo mjesto, tada mogu postići i osobnu sreću i praktičan uspjeh.

KOMENTAR
U ovom se ciklusu javlja gotovo dva puta više slavnih ljudi nego u prošlim, što upućuje da je možda Merkurova frekven­cija (korisna prednost u borbi za visoka mjesta. Ciklus s naj­više slavnih ljudi, VODENJAK ŠEST, također ima Merkurovu frekvenciju, što potvrđuje opće mišljenje da je za uspjeh prvi uvjet inteligencija. U svim sistemima simbola, Merkur pred­stavlja razum i intelekt, a koliko je ta pretpostavka točna dokazuju osobe rođene u svim ciklusima u kojima nalazimo njegov utjecaj. To su odreda pametni ljudi koji vrlo često postaju slavni, ali i moćni.

U ovom ciklusu slavni ljudi počinju s piscima H. G. Wellsom, Johnom Knowlesom, Williamom Goldingom i Kenom Keseyom. Među glumcima tu su Peter Falk i zanosna Anne Bancroft, Greta Garbo, Sophia Loren i Lauren Bacall. Na popisu su još koreograf Agnes de Mille, te engleski pisac, kritičar i prvi leksikograf engleskog jezika Samuel Johnson, čije ime nosi cijela književna epoha, te dr Ellswort Huntington s Yale sveučilišta, autor knjige »Season of Birth« (Razdoblje rođenja), čovjek koji je prvi znanstveno dokazao značenje datuma rođenja.

Osobnim analizama i kontaktima utvrdili smo da u DJEVICAMA DESET dolazi do značajnog psihološkog sukoba koji može dovesti do živčanog poremećaja. Kada u praktičnoj ličnosti dominiraju snage razuma, prirodno je da su emotivne potisnute — a upravo se poražene snage teško obuzdavaju, te stvaraju neprilike. Međutim, kada se uzroci otkriju, takvim osobama nije teško svladati razdražljivost i srdžbu, koja je nastala izolacijom i kočenjem osjećaja.

Umjesto da slijede negativnu tendenciju kontrole osje­ćaja DJEVICE DESET morale bi dopustiti jednostavnim emo­cijama ljubavi i prijateljstva da se slobodno razvijaju i izra­žavaju riječima, postupcima, izrazom, pa će tako pružati i primati veću sreću u svim osobnim odnosima. Koristit će im da i u praktičnim i u poslovnim problemima izbjegavaju na­petosti. Čini se da su pretjerano kritični i prema sebi i pre­ma drugima. Skloni su bez stanke i odmora dugo i nepresta­no da rade do iznemoglosti. No, samo kratak pogled na po­stignute uspjehe u tom ciklusu, na imena koja smo spomenu­li, upozorava da će se DJEVICAMA DESET, po svoj prilici, isplatiti svaki napor koji ulože da bi postigli ravnotežu.

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x